• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
  • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
  • email: sekretariat@fssm.pl

POCZYTAJ

Wzory pism skargowych na opieszałe działanie MSWiA w rozpatrywaniu wniosków złożonych w trybie Art. 8a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.


WZORY PISM skargowych na opieszałe działanie MSWiA w rozpatrywaniu wniosków złożonych w trybie Art. 8a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) (komunikat w tej sprawie):

DO MSWiA:
1. Wzór "Ponaglenia".
2. Wzór "Wezwania do usunięcia naruszenia praw".

DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W WARSZAWIE:
3. Wzór "Skargi na bezczynność.organu"
3a. Wzór "Skargi na przewlekłość postępowania"

Wróć

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved