• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
  • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
  • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

APEL W SPR. DECYZJI MSWiA WYDANYCH W TRYBIE ART. 8A

  • sprawy emerytalne, komunikat
  • 8 sierpnia 2019

KOMUNIKAT - APEL

Do Koleżanek i Kolegów, wobec których Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał decyzję - w trybie art. 8a ustawy emerytalnej - o wyłączeniu stosowania art. 15c, art. 22a i art. 24a tej ustawy.

Jako Komisja Prawna FSSM RP zwracamy się do tych Koleżanek i Kolegów represjonowanych, wobec których Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał decyzje - w trybie art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), wyłączające stosowanie art. 15c, art. 22a lub art. 24a tej ustawy, o przesłanie na nasz adres e-mail: zespol.prawny@fssm.pl,  informacji (najlepiej skanu uzasadnienia wniosku oraz pozytywnej decyzji Ministra), w formie zanonimizowanej, tj. po usunięciu (np. korektorem), danych osobowych identyfikujących osobę, której taki wniosek i decyzja dotyczą.

Przekazane nam informację mogą być pomocne w przygotowaniu przez Federację zmodyfikowanego wzoru „Wniosku o wyłączenie stosowania art. 15c, art. 22a lub art. 24a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…)”, możliwego do wykorzystania przez osoby represjonowane, które wniosku takiego jeszcze nie złożyły, a chciałyby to uczynić.  

Komisja Prawna FSSM RP

Wróć

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved