• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
  • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
  • email: sekretariat@fssm.pl

POCZYTAJ

BŁĄD FORMALNY WE WZORACH DOT. RENT


Komunikat  
Uwaga!  Korzystający z wzorów dot. rent:

w pkt. II ppkt 1 należy w miejsce  "świadczenia emerytalnego" wpisać "świadczenia rentowego".

Jest to formalny błąd i nie ma znaczenia dla treści odwołania, jednak, ci którzy jeszcze nie wysłali odwołania mogą wpisać poprawną frazę.

Poprawna wersja:

 II. Zaskarżonej decyzji zarzucam:

   1)      Naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 2 Konstytucji RP, polegające na arbitralnym obniżeniu przysługującego mi świadczenia rentowego co narusza zasadę ochrony praw nabytych i zasadę sprawiedliwości społecznej, a także zasadę zaufania obywatela do państwa i tworzonego przez nie prawa oraz niedziałania prawa wstecz, wynikające z zasady demokratycznego państwa prawnego;

   2)      Naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 67 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP polegające na arbitralnym obniżeniu przysługującego mi świadczenia rentowego, co stanowi nieproporcjonalne i nieuzasadnione naruszenie przysługującego mi prawa do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego;"

Wróć

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved