• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

DZIAŁANIA PRAWNE FSSM RP


 • sprawy emerytalne
 • 8 listopada 2017

WNIOSEK FSSM RP DO DYREKTORA ZER

W związku z licznymi sygnałami o opóźnieniach w przekazywaniu przez ZER MSWiA do Sądu Okręgowego w Warszawie odwołań od decyzji o ponownym ustaleniu (de facto obniżeniu) emerytur i rent, w dniu wczorajszym FSSM RP wystąpiła do Dyrektora ZER z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dot. liczb:
- wydanych ww. decyzji (ogółem);
- odwołań od ww. decyzji, które wpłynęły do ZER;
- odwołań, które ZER uznał za zasadne i w konsekwencji zmienił liub uchylił wydane decyzje;
- odwołań przekazanych przez ZER do Sądu Okręgowego w Warszawie;
- odwołań, których ZER nie przekazał do Sądu Okręgowego w Warszawie w terminie 30 dni.

 • sprawy emerytalne
 • 26 czerwca 2017

PYTAMY PREZESA IPN

Tym razem pytamy Prezesa IPN, na podstawie jakich dokumentów, z których treści wynikałoby, że na Zarząd Łączności i jego terenowe odpowiedniki, nałożono obowiązek wykonywania czynności operacyjno-technicznych, niezbędnych w działalnsci Słuzby Bezpieczeństwa, przez co zaliczono go do zamkniętego katalogu służb bezpieczeństwa państwa, określonego w ustawie represyjnej z 16 grudnia 2016 r. , 
 

 • sprawy emerytalne
 • 5 maja 2017

NIE PRZESTAJEMY PYTAĆ - KOLEJNE WYSTĄPIENIE DO IPN

Tym razem nasze wystąpienie o udzielenie informacji publicznej skierowane do Prezesa IPN dotyczy przyczyn umieszczenia w katalogu "instytucji i formacji" objętych represyjną ustawą emerytalną z 16 grudnia 2016 r, Zarządu Łączności MSW, jako wykonującego czynności operacyjno-techniczne niezbędne w działaniu Służby Bezpieczeństwa.

 • sprawy emerytalne
 • 24 kwietnia 2017

OSTATECZNA ODPOWIEDŹ MSWiA NA PIĄTY WNIOSEK FSSM RP

Doczekaliśmy się wreszcie ostatecznej odpowiedzi MSWiA na nasze piąte wystąpienie o udzielenie informacji publicznej. W swej naiwności liczyliśmy chyba na jakiś kolejny popis erudycji i przenikliwości intelektualnej Ministra Zielińskiego, skoro przedłużono termin jej udzielenia. Tymczasem otrzymaliśmy standardowe już w przypadku MSWiA pismo, będące zwykłym unikiem od udzielenia rzetelnych wyjaśnień na postawione pytania. Tak jest po prostu łatwiej. Tylko czy uczciwie? 

 • sprawy emerytalne
 • 23 kwietnia 2017

ODPOWIEDŹ MSWiA NA SZÓSTY WNIOSEK FSSM RP

W szóstym wystąpienu z 20 marca 2017 r. do MSWiA o udzielenie informacji publicznej, domagaliśy się wyjaśnienia przyczyn istotnych różnic w treści między projektem ustawy emerytalnej przekazanym do konsultacji społecznych a tym, który ostatecznie był procedowany i uchwalony w parlamencie. Z otrzymanej na to wystąpienie odpowiedzi MSWiA można by wywnioskować, że proces legislacyjny projektu ustawy przebiegł prawidłowo. Oczywiście nie możemy się z tym zgodzić, bowiem przeczą temu fakty.

 • sprawy emerytalne
 • 23 kwietnia 2017

ODPOWIEDŹ MSWiA NA CZWARTY WNIOSEK FSSM RP

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, prezentujemy odpowiedż MSWiA na na nasze czwarte wystąpienie o udzielenie informacji publicznej z dnia 16 marca 2017, w którym pytaliśmy m.in. o interpretację art. 8a pkt 1 i 2 represyjnej ustawy emerytalnej z dnia 16 grudnia 2016 r. I tak jak wcześniejszych odpowiedzi MSWiA, tak i tej nie możemy pozostawić bez komentarza.

 • sprawy emerytalne
 • 20 kwietnia 2017

ODPOWIEDŹ ZER MSWiA NA WNIOSEK FSSM RP

Otrzymaliśmy odpowiedź ZER MSWiA na nasze wystąpienie o udzielenie informacji publicznej z dnia 16 marca 2017 r., w którym pytaliśmy o formę doręczania i przewidywany termin rozpoczęcia wydawania decyzji obniżających świadczenia emerytalno-rentowe.

 • sprawy emerytalne
 • 20 kwietnia 2017

ODPOWIEDŹ MSWiA NA PIĄTY WNIOSEK FSSM RP

MSWiA przysłało odpowiedzi na nasze 4, 5 i 6 wystąpienia o udzielenie informacji publicznej. Odpowiedzi na wystąpienia 4 i 6 są aktualnie analizowane i przedstawimy je nieco później, natomiast na nasze 5 wystąpienie, w którym pytaliśmy o powody radykalnej zmiany stanowiska wiceministra Zielińskiego, w sprawie uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy służb mundurowych, otrzymaliśmy pismo o przedłużeniu terminu odpowiedzi. Przyznajemy, że to tylko pobudza naszą ciekawość. Odpowiedź może być naprawdę frapująca.

 

 • sprawy emerytalne
 • 9 kwietnia 2017

ODPOWIEDŹ MRPiPS NA WNIOSEK FSSM RP

30 marca 2017 r. otrzymaliśmy odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wystąpinie FSSM RP o udzielenie informacji publicznej z dnia 16 marca 2017 r. Ponieważ odpowiedź jest dość długa i napisana niezbyt "strawnym" językiem prawniczym, prezentujemy jej krótkie streszczenie, opatrzone naszym komentarzem.

 • sprawy emerytalne
 • 4 kwietnia 2017

TRZECIA ODPOWIEDŹ MSWiA

Odpowiedź MSWiA z 31 marca 2017 r. na wystąpienie FSSM RP z dnia 16 marca 2016 r. o udzielenie informacji publicznej dot. m.in. wskazanych zapisów art. 8a ust. 1 represyjnej ustawy emerytalnej w zasadzie nie odbiega treścią od odpowiedzi wcześniejszych. Znów mamy zero treści i 100 % prawniczych uników.
Analiza udzielonej nam odpowiedzi pozwala stwierdzić, że autorzy tej nikczemnej ustawy stworzyli prawnego potworka, gwałcąc Konstytucję, orzecznictwo Sądu Najwyższego, akty prawne niższego rzędu i procedury legislacyjne oraz dorobek nauki prawa, a teraz nie wiedzą, jak się z tego wytłumaczyć.   

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved