• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

DZIAŁANIA PRAWNE FSSM RP


 • sprawy emerytalne
 • 10 kwietnia 2019

SKARŻYMY MARSZAŁKA KUCHCIŃSKIEGO

Informujemy, że w dniu 3 kwietnia 2019 r., z upoważnienia  Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP udzielonego jednej z warszawskich kancelarii prawnych, została skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie „Skarga na bezczynność Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej”.

 • sprawy emerytalne
 • 9 kwietnia 2019

ODPOWIEDŹ ZER MSWiA NA ZADANE PRZEZ NAS PYTANIA

Chcąc poznać bliżej okoliczności i powody przypadków dokonywania przez IPN ponownych kwerend "informacji o przebiegu służby" (artrykuł TUTAJ), skierowaliśmy do Prezesa IPN i Dyrektora ZER MSWiA wystąpienia o udzielenie informacji publicznej w tym temacie. Odpowiedż Prezesa IPN opublikowaliśmy 26 marca br. Dziś publikujemy odpowiedź Dyrektora ZER-u na nasze wystąpienie.

 • sprawy emerytalne
 • 26 marca 2019

IPN ODPOWIADA NA NASZE PYTANIA

Niecały miesiąc temu komentowaliśmy przywrócenie pełnych świadczeń emerytalnych sportowcowi i działaczowi sportowemu Leszkowi Tillingerowi (Tutaj) i przy okazji  zadaliśmy Prezesowi IPN kilka pytań dotyczących powtórnych kwerend "Informacji o przebiegu służby". Właśnie otrzymaliśmy na nie odpowiedź.

 • sprawy emerytalne
 • 4 marca 2019

PYTAMY IPN O POWTÓRNE KWERENDY "INFORMACJI O PRZEBIEGU SŁUŻBY"

Opisany w Gazecie Wyborczej przypadek przywrócenia pełnych świadczeń emerytalnych sportowcowi i działaczowi sportowemu Leszkowi Tillingerowi sprowokował nas do zadania pytania o liczbę takich decyzji. Znalazło się ono wśród pytań, które skierowaliśmy do Dyrektora ZER MSWiA w naszym ostatnim wystąpieniu o udzielenie informacji publicznej. Natomiast Prezesa IPN zapytaliśmy o to, wobec ilu osób zmieniono pierwotną „Informację o przebiegu służby” i na jakiej podstawie faktycznej to uczyniono. A dlaczego o to w ogóle pytamy?

 • sprawy emerytalne
 • 30 listopada 2018

OSTATECZNA OPINIA SEJMU NT. USTAWY REPRESYJNEJ - 5 AKT TRAGIKOMEDII

Sprawę opinii Sejmu nt. ustawy represyjnej przygotowywanej dla "Trybunału Konstytucyjnego" w związku z pytaniem prawnym skierowanym tam przez Sąd Okręgowy w Warszawie, opisaliśmy 18 października br. nazywając ją "Tragikomedią w 5 aktach". Właśnie opublikowany został jej 5 akt, na który czekaliśmy, czyli druga (choć pod tą samą sygnaturą akt, co opinia z 5 października 2018 r.), poprawiona na wyraźne żądanie Marszałka Sejmu Marka K. opinia z dn. 23 listopada 2018 r.
Krótką analizę porównawczą tych opinii opublikujemy niebawem, a dziś informujemy o pierwszym z kroków prawnych jakie podejmujemy w reakcji na tę politycznie motywowaną, jawną kpinę z polskiego prawa.  

 • sprawy emerytalne
 • 14 lutego 2018

ODPOWIEDŹ SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE NA NASZE PYTANIA

22 stycznia br. skierowaliśmy do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o udzielenie informacji publicznej, zawierający kilka pytań dotyczących stanu spraw związanych z odwołaniami o decyzji ZER MSWiA obniżających emerytury i renty na podstawie przepisów ustawy „represyjnej”.  Niestety,  w związku ze skierowaniem tych przepisów do Trybunału Konstytucyjnego, większość naszych pytań stała się nieaktualna. I taką też odpowiedź otrzymaliśmy z Sądu.

 • sprawy emerytalne
 • 2 lutego 2018

MSWiA O REALIZACJI WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W TRYBIE ART.8a USTAWY REPRESYJNEJ

Wyłączenie spod rygorów ustawy represyjnej na podst. art. 8a, wymaga od emeryta lub rencisty, zdesperowanego wizją starości spędzonej w ubóstwie, wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z upokarzającą prośbą o ten „akt łaski”.
Ponieważ na taki krok zdecydowało się kilka tysięcy naszych koleżanek i kolegów, w większości powołujących się na  tzw. „krótkotrwałą służbę przed 31 lipca 1990 r.”, postanowiliśmy sprawdzić czy „decydent” przyjął jakieś konkretne algorytmy i kryteria określania owej „krótkotrwałej służby” i jak wygląda realizacja art. 8a tejże „ustawy” w praktyce.

 • sprawy emerytalne,
 • 14 grudnia 2017

ODPOWIEDŹ ZER NA WYSTĄPIENIE FSSM RP

Otrzymaliśmy odpowiedź Dyrektora ZER MSWiA na nasze wystąpienie o udzielenie informacji publicznej z dnia 7 listopada br. Na merytoryczny komentarz będziecie musieli poczekać do przyszłego tygodnia ponieważ dziś, na gorąco, po lekturze tego pisma, cisną nam się na usta wyłącznie słowa nienadające się do publikacji. Musimy nieco ochłonąć.

 • sprawy emerytalne
 • 8 listopada 2017

WNIOSEK FSSM RP DO DYREKTORA ZER

W związku z licznymi sygnałami o opóźnieniach w przekazywaniu przez ZER MSWiA do Sądu Okręgowego w Warszawie odwołań od decyzji o ponownym ustaleniu (de facto obniżeniu) emerytur i rent, w dniu wczorajszym FSSM RP wystąpiła do Dyrektora ZER z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dot. liczb:
- wydanych ww. decyzji (ogółem);
- odwołań od ww. decyzji, które wpłynęły do ZER;
- odwołań, które ZER uznał za zasadne i w konsekwencji zmienił liub uchylił wydane decyzje;
- odwołań przekazanych przez ZER do Sądu Okręgowego w Warszawie;
- odwołań, których ZER nie przekazał do Sądu Okręgowego w Warszawie w terminie 30 dni.

 • sprawy emerytalne
 • 26 czerwca 2017

PYTAMY PREZESA IPN

Tym razem pytamy Prezesa IPN, na podstawie jakich dokumentów, z których treści wynikałoby, że na Zarząd Łączności i jego terenowe odpowiedniki, nałożono obowiązek wykonywania czynności operacyjno-technicznych, niezbędnych w działalnsci Słuzby Bezpieczeństwa, przez co zaliczono go do zamkniętego katalogu służb bezpieczeństwa państwa, określonego w ustawie represyjnej z 16 grudnia 2016 r. , 
 

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved