• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

AKTUALNOŚCI


Po 6-ciu miesiącach od opublikowania "Aktualność" jest przenoszona do ARCHIWUM.

Wróć
 • sprawy federacji
 • 9 lutego 2019

ANDRZEJ ROZENEK I ZDZISŁAW CZARNECKI ODWIEDZILI RZESZÓW

Dziś w Rzeszowie z działaczami i sympatykami SLD oraz represjonowanymi mundurowymi z Podkarpacia spotkali się m.in. Andrzej Rozenek i Zdzisław Czarnecki i przy okazji udzielili króciutkich wywiadów naszemu koledze Jackowi Mykicie, które można obejrzeć na facebookowym kanale filmowym Video-KOD. Ale dla ułatwienia - wywiad ze Zdzisławem Czarneckim TUTAJ, a z Andrzejem Rozenkiem TUTAJ.

 • sprawy federacji, komunikat
 • 7 lutego 2019

OŚWIADCZENIE PREZYDENTA FSSM RP

Koleżanki i Koledzy!
W internecie, na różnych zamkniętych grupach facebookowych i forach dyskusyjnych, od kilku dni krąży informacja o organizowaniu przez bliżej nieznane nam osoby spotkania b. funkcjonariuszy represjonowanych ustawą z 16 grudnia 2016 r., które ma się odbyć w sobotę, 16 bm. w Łodzi. Podobno ma to być spotkanie założycielskie przyszłej organizacji zrzeszającej osoby represjonowane, które pełniły służbę po 1990 r. Jednocześnie do wielu represjonowanych trafiły sms-y zachęcające do udziału w tym spotkaniu i sugerujące, że ich autorami są osoby związane z FSSM RP.
W związku z powyższym oświadczamy, że Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP nie jest pomysłodawcą, organizatorem ani w żaden inny sposób zaangażowana w realizację tego projektu. Jednocześnie zdecydowanie protestujemy przeciwko podszywaniu się pod Federację, członków jej Zarządu lub działaczy, przy kolportowaniu jakichkolwiek informacji.

 • sprawy federacji

APEL DO LIDERÓW UGRUPOWAŃ DEMOKRATYCZNYCH

W przededniu wyborów przedstawicieli Polski do Parlamentu Europejskiego, musimy w pełni uświadomić sobie wszyscy, że nasza przynależność do UE, za którą w ogromnej większości głosowaliśmy i z której nie chcemy rezygnować, jest dziś naszym „błogosławieństwem”. Decydując się na nią, My, Polacy, uznaliśmy, że wartości leżące u podstaw utworzenia i funkcjonowania UE są nam bliskie i, że państwo polskie będzie je respektować.
Tymczasem jesteśmy świadkami, jak demokratycznie wybrana w Polsce władza, działając w złej wierze, w sposób jawny łamie Konstytucję RP, niszczy podstawy demokracji (trójpodział władzy), instytucje mające stać na jej straży (TK, SN, KRS), prawa obywateli (np. odbiera prawa słusznie nabyte), a skrycie (korzystając ze sprawowania władzy i próbując wykorzystać państwowe, dziś zależne od niej banki) dąży do zbudowania biznesowego zaplecza, które dałoby jej olbrzymią finansową przewagę nad poltyczną konkurencją. I, by te wszystkie działania uwiarygodnić, cynicznie i w sposób haniebny, manipuluje opinią publiczną, wykorzystując do tego media publiczne (obecnie tylko z nazwy „publiczne”).
Wobec faktycznego zakneblowania głosu opozycji w polskim Parlamencie, obywatelom niegodzącym się z działaniami władzy pozostają „ulica i zagranica”. Tyle, że to nie „ulica” powinna decydować o egzekwowaniu prawa. Dlatego prawdziwego prawa i sprawiedliwości obywatele Polski szukają „zagranicą”, czyli w instytucjach UE i czynią to często za pośrednictwem polskich eurodeputowanych, wywodzących się z partii i ugrupowań, będących w opozycji do obozu sprawującego władzę w Polsce. Takie działania nazywane są przez propagandowe szczekaczki  tego obozu „donoszeniem na Polskę”. My uważamy, że informowanie o prawdziwym łamaniu prawa przez kogokolwiek jest obywatelskim obowiązkiem. A skoro w Polsce instytucje takie jak TK, prokuratura i częściowo sądy, zostały podporządkowane partii rządzącej, to ostatecznymi i skutecznymi w działaniu adresatami takich „donosów”, mogą być tylko PE i instytucje UE. Wszak jesteśmy także obywatelami UE.
Dlatego konieczne jest, by w wyniku nadchodzących wyborów, w PE znalazło się jak najwięcej przedstawicieli polskich prodemokratycznych partii i ugrupowań politycznych. W związku z tym, apelujemy do ich liderów o zjednoczenie sił i wystąpienie w jednym demokratycznym bloku wyborczym.
O to samo w dniu dzisiejszym wystąpili również byli premierzy i ministrowie spraw zagranicznych RP.

 • sprawy federacji
 • 30 stycznia 2019

74 ROCZNICA WYZWOLENIA WARSZAWY

W dniu 17 stycznia br. na Placu Marszałka Piłsudskiego odbyła się uroczystość upamiętniająca 74 rocznicę zakończenia walk o Warszawę. Organizatorem był Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
W czasach, kiedy po raz kolejny w powojennej Polsce, relatywizowana i zakłamywana jest jej historia, to na nas, byłych żołnierzach i funkcjonariuszach spoczywa obowiązek pamiętania i przypominania Polakom o WSZYSTKICH, którzy Jej służyli, za Nią walczyli i ginęli. Zwłaszcza o Tych, których rządzący chcieliby skazać na zapomnienie.

 • sprawy federacji, komunikat
 • 29 stycznia 2019

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU FSSM RP W DN. 23.01.2019 R.

23 stycznia br. odbyło się "nadprogramowe" posiedzenie Zarządu FSSM RP poświęcone omówieniu zadań i problemów wynikających z realizacji Uchwały nr 10/III/2018 podjętej na posiedzeniu Zarządu w dniu 11 grudnia 2018 r. w związku z nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.

 • sprawy emerytalne
 • 27 stycznia 2019

JANUSZ ZEMKE INFORMUJE

Poseł do PE Janusz Zemke poinformował kierownictwo SLD oraz FSSM RP o zamierzonych dalszych działaniach europosłów SLD ws. przeciwdziałania skutkom przepisów ustawy represyjnej z 2016 r., pozbawiającej świadczeń emerytalnych i rentowych znaczne grono emerytów mundurowych.

 • sprawy emerytalne
 • 25 stycznia 2019

MIN. MILCZANOWSKI NIE USTAJE W OBRONIE REPRESJONOWANYCH

Minister Andrzej Milczanowski przygotował dla członków Komisji Europejskiej dokument pt. ”Sugestie dotyczące możliwych działań w obronie praw polskich obywateli Unii Europejskiej”, w którym przedstawia implikacje związane z przesłaniem do polskiego Trybunału Konstytucyjnego przez Sąd Okręgowy w Warszawie zapytania o zgodność z Konstytucją RP zapisów ustawy represyjnej, zwracając zwłaszcza uwagę na skutki wydania przez TK wyroku w tej sprawie przez sędziów, którzy zasiadają w nim bezprawnie oraz sugeruje zaskarżenie tej ustawy przez KE do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.
Dokument ten przekazał do rąk własnych Wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej Fransowi Timmermansowi 23 stycznia br. podczas Konferencji zorganizowanej w Krakowie przez KE pt.” Dialog Obywatelski o przyszłości Europy” kol. Jacek Mykita, działacz Podkarpackiego Komitetu Protestacyjnego FSSM RP i grupy Rebelianty Podkarpackie.
Panie Ministrze, jesteśmy ogromnie wdzięczni za to, że jest Pan z nami od początku i nie ustaje w walce o prawa represjonowanych funkcjonariuszy! Dziękujemy!

 • sprawy emerytalne
 • 25 stycznia 2019

ANATOMIA REPRESJI, BEZPRAWIA I NIESPRAWIEDLIWOŚCI

W ślad za grupą facebookową Represjonowani-Pomorskie publikujemy "list otwarty" naszego kolegi Tomasza Piechowicza. Swoje konstatacje Autor wysnuł na kanwie historii własnej służby, ale równie dobrze mogłaby to być historia każdego z represjonowanych. A ponieważ w pełni się z nimi zgadzamy, postanowiliśmy wyjątkowo ów tekst zamieścić, choć z racji informacyjno-poradniczego charakteru naszej strony staramy się unikać tego rodzaju publicystyki.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 25 stycznia 2019

WALORYZACJA RENT I EMERYTUR 2019

W związku z pytaniami kierowanymi do Komisji Prawnej FSSM RP, zawierającymi  obawy, że osoby  objęte regulacjami  art. 15c oraz 22a i 24a ustawy emerytalnej nie będą miały prawa do tzw. średniej z ZUS, a może nawet do waloryzacji podstawy emerytury/renty, przedstawiamy swoje ustalenia w tej sprawie...

 • sprawy federacji
 • 24 stycznia 2019

KOMISJA TURYSTYKI PRZY RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH PROPONUJE

KOMISJA TURYSTYKI oraz kluby i koła PTTK działające w resorcie spraw wewnętrznych zaplanowały na rok 2019 szereg ciekawych imprez turystyczno-integracyjnych. Szczegółowy wykaz można znaleźć w „INFORMATORZE TURYSTYCZNYM NA 2019 ROK”. Chętni do udziału w nich mogą się zgłaszać bezpośrednio do organizatorów poszczególnych imprez (dane kontaktowe w INFORMATORZE. Informujemy, że np. w różnego rodzaju rajdach mogą brać udział czteroosobowe (min.) drużyny i również FSSM RP planuje wystawienie swojej na wybrane imprezy. 

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved