• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

Wybrane aktualności

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 18 sierpnia 2018

PRZEŁOMOWY WYROK SO W CZĘSTOCHOWIE

31 maja br. w Sądzie Okręgowym w Częstochowie zapadł tak naprawdę pierwszy pozytywny wyrok dla b. funkcjonariusza odwołującego się od decyzji Dyrektora ZER MSWiA  obniżającej mu rentę na podstawie ustawy represyjnej. Na taki wyrok z nadzieją długo oczekiwali wszyscy represjonowani, bowiem sąd nie tylko nie przychylił się do wniosku Dyrektora ZER o odroczenie rozprawy do czasu rozstrzygnięcia przez TK zgodności z Konstytucją zaskarżonych przepisów ustawy represyjnej, ale sam poddał ją takiej ocenie, na co jak dotąd nie odważył się żaden inny sąd w kraju. Teraz mamy nadzieję, że w ślady Sędziego z Częstochowy pójdą kolejni odważni sędziowie.
"Niech prawo zawsze prawo znaczy, A sprawiedliwość - sprawiedliwość..." (Julian Tuwim).

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 8 sierpnia 2019

APEL W SPR. DECYZJI MSWiA WYDANYCH W TRYBIE ART. 8A

Od jakiegoś czasu słyszymy, że Minister SWiA wydaje pozytywne dla b. funkcjonariuszy decyzje w odpowiedzi na wnioski złożone przez nich w trybie art. 8a ustawy represyjnej. Nie wiemy ile takich decyzji wydano, ale sam fakt może zachęcić do złożenia takich wniosków tych, którzy dotąd wahali się, czy to uczynić (terminu składania wniosków "ustawodawca" nie określił). Niestety nie wiemy też, jak te decyzje są uzasadniane, a wiedza ta mogła by pomóc potencjalnym, kolejnym wnioskodawcom. Stąd nasz dzisiejszy apel.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 25 lipca 2019

SĄD OKRĘGOWY TO TYLKO PIERWSZA INSTANCJA

Każda ze stron postępowania może zaskarżyć do właściwego Sądu Apelacyjnego wyrok Sądu Okręgowego w sprawie odwołania od Decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżającej emeryturę/rentę na podstawie ustawy represyjnej,  Z pewnością każdy represjonowany złoży taką apelację w przypadku wyroku dla siebie niekorzystnego. Ale też każdy musi się liczyć z tym, że od wyroku dla niego korzystnego odwoła się (z dużą dozą pewności) Dyrektor ZER. I właśnie taki przypadek omawiany jest w dzisiejszej Informacji Prawnej.

 • sprawy federacji
 • 24 lipca 2019

24 LIPCA - ŚWIĘTO POLICJI

W dniu Święta Policji wszystkim naszym młodszym Koleżankom i Kolegom – Policjantkom, Policjantom i Pracownikom Cywilnym Policji składamy najserdeczniejsze życzenia.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 12 lipca 2019

ZAWIESZENIE EMERYTURY Z ZER NA RZECZ EMERYTURY Z ZUS - ANEKS

Niniejszy aneks stanowi odpowiedź na pytanie, które padło na naszym profilu facebookowym NiezaSŁUŻYLIŚMY w związku z informacją prawną pt. "Zawieszenie emerytury z ZER na rzecz emerytury z ZUS" - czy oby na pewno, w przypadku spełnienia warunków nabycia prawa zarówno do emerytury z ZUS, jak i emerytury mundurowej, nie można pobierać obydwu świadczeń równolegle?  

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved