• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

Aktualności

 • sprawy emerytalne
 • 26 czerwca 2017

PYTAMY PREZESA IPN

Tym razem pytamy Prezesa IPN, na podstawie jakich dokumentów, z których treści wynikałoby, że na Zarząd Łączności i jego terenowe odpowiedniki, nałożono obowiązek wykonywania czynności operacyjno-technicznych, niezbędnych w działalnsci Słuzby Bezpieczeństwa, przez co zaliczono go do zamkniętego katalogu służb bezpieczeństwa państwa, określonego w ustawie represyjnej z 16 grudnia 2016 r. , 
 

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 17 czerwca 2017

KOLEJNE OPINIE PRAWNE

W związku ze zbliżającym się terminem przystąpienia sądów do rozpoznawania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalne i rentowe na podstawie ustawy represyjnej, zamieściliśmy na naszej stronie internetowej (w zakładce "Opinie prawne FSSM"), pakiet siedmiu opinii prawnych dotyczących możliwości bezpośredniego stosowania Konstytucji RP w procesie orzekania na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) zmienionej ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016 r.

 • sprawy federacji, komunikat
 • 12 czerwca 2017

OŚWIADCZENIE PREZYDENTA FSSM RP

W związku z komentarzami publikowanymi na niektórych portalach społecznościowych, dotyczącymi mojego wystąpienia na posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 8 czerwca b.r. chciałbym poinformować i wyjaśnić, że jedynym tematem tego posiedzenia była „Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotycząca sytuacji emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych, w ujęciu statystycznym, w kontekście ich aktywności zawodowej po odejściu ze służby”. Mimo prób podejmowanych przed rozpoczęciem posiedzenia oraz w jego trakcie, przy kategorycznej postawie Przewodniczącego KAiSW – Posła Arkadiusza Czartoryskiego z PIS, nie udało się poszerzyć tematyki o kwestie związane ze skutkami ustawy represyjnej. W tej sytuacji, zagadnienia o zasadniczym znaczeniu dla represjonowanych policjantów i funkcjonariuszy, których nie udało się podnieść na posiedzeniu KAiSW, w porozumieniu z Posłem Markiem Wójcikiem z PO - Wiceprzewodniczącym KAiSW, staną się przedmiotem interpelacji poselskich do Prezes Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie działania FSSM RP, tak w bliskiej jak i dalszej perspektywie, pozostają bez zmian. Są i będą ukierunkowane na wyłączenie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. z systemu prawa RP. 

                                                                           Zdzisław Czarnecki
Prezydent FSSM RP

 • sprawy emerytalne
 • 6 czerwca 2017

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOT. WZORÓW ODWOŁAŃ

W związku z pojawieniem się na naszej stronie wzorów odwołań od decyzji obniżających świadczenia emerytalno-rentowe, do FSSM RP napływa dużo pytań z tym związanych. Na stronie głownej w oknie NA SKRÓTY / PYTANIA I ODPOWIEDZI oraz w BIBLIOTECE zamieszczamy te najczęściej zadawane wraz z odpowiedziami na nie, które mogą ułatwić zainteresowanym odpowiednie posłużenie się wzorami odwołań. Lista będzie systematycznie uzupełniana.
Jednocześnie informujemy, że FSSM RP nie udziela porad prawnych.

 

 • sprawy federacji, komunikat
 • 5 czerwca 2017

ZESPÓŁ VI FSSM RP INFORMUJE

Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2017 r. na posiedzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej członkowie Komitetu  jednogłośnie powierzyli funkcje:

Pełnomocnika Komitetu – Andrzejowi Rozenkowi,
Zastępcy Pełnomocnika Komitetu – gen. Markowi
Dukaczewskiemu.

Czas do momentu rozpoczęcia zbierania 100 tys., podpisów (co nastąpi we wrześniu b.r.) należy wykorzystać na „dopięcie” organizacji Komitetów Protestacyjnych. 

 

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved