• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

SPRAWY EMERYTALNE


 • sprawy emerytalne
 • 5 grudnia 2018

O SPRAWIE OPINII SEJMU NT. USTAWY REPRESYJNEJ POINFORMOWALIŚMY INSTYTUCJE UE

FSSM RP wykonała kolejny krok w sprawie kuriozalnej zmiany opinii Sejmu nt. ustawy represyjnej przygotowanej dla TK. W dniu dzisiejszym stosowna informacja wraz z zestawieniem treści obu opinii została przesłana do szefów instytucji UE oraz europosłów SLD, których możemy chyba spokojnie nazwać "rzecznikami" osób poszkodowanych tą ustawą w Parlamencie Europejskim.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 3 grudnia 2018

EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP PO ZMARŁYCH POLICJANTACH I EMERYTACH POLICYJNYCH

Odpowiadamy na kolejne pytanie naszych Koleżanek i Kolegów, tym razem dotyczące możliwości występowania przez małżonków zmarłych policjantów z „Wnioskiem o ponowne ustalenie i wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy”. 
Przypominamy, że wyrównanie ekwiwalentu przysługuje tylko funkcjonariuszom Policji, którzy służyli po 19 października 2001 r. Oznacza to, że o wypłatę wyrównania za niewykorzystane urlopy mogą ubiegać się b.funkcjonariusze, którzy odeszli na emerytury-renty po ww. dacie i ich spadkobiercy oraz spadkobiercy funkcjonariuszy, którzy w będąc w służbie zmarli po ww. dacie.

 • sprawy emerytalne
 • 1 grudnia 2018

WYPŁATY WYRÓWNAŃ EKWIWALENTÓW ZA NIEWYKORZYSTANE URLOPY NIEPRĘDKO

Wszystko wskazuje na to, że na wypłaty wyrównań ekwiwalentu za niewykorzystane urlopy, w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (sygn. K 7/15) o niezgodności art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji z Konstytucją RP, nie nastąpią tak szybko, jak byśmy sobie tego życzyli. Zapewne będziemy musieli poczekać na nowelizację ww. artykułu, która konkretnie określi wysokość części miesięcznego uposażenia wg. której będzie ustalany ekwiwalent za każdy dzień niewykorzystanego urlopu. W związku z tym, FSSM RP wystąpiła do Komendanta Głównego Policji z prośbą o jak najszybsze podjęcie działań legislacyjnych w tej sprawie.

 • sprawy emerytalne
 • 30 listopada 2018

OSTATECZNA OPINIA SEJMU NT. USTAWY REPRESYJNEJ - 5 AKT TRAGIKOMEDII

Sprawę opinii Sejmu nt. ustawy represyjnej przygotowywanej dla "Trybunału Konstytucyjnego" w związku z pytaniem prawnym skierowanym tam przez Sąd Okręgowy w Warszawie, opisaliśmy 18 października br. nazywając ją "Tragikomedią w 5 aktach". Właśnie opublikowany został jej 5 akt, na który czekaliśmy, czyli druga (choć pod tą samą sygnaturą akt, co opinia z 5 października 2018 r.), poprawiona na wyraźne żądanie Marszałka Sejmu Marka K. opinia z dn. 23 listopada 2018 r.
Krótką analizę porównawczą tych opinii opublikujemy niebawem, a dziś informujemy o pierwszym z kroków prawnych jakie podejmujemy w reakcji na tę politycznie motywowaną, jawną kpinę z polskiego prawa.  

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 26 listopada 2018

EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP - UZUPEŁNIENIE

W Informacji Prawnej z 12 listopada br. dot. ekwiwalentu za niewykorzystany urlop podaliśmy, że wnioski o ponowne ustalenie jego wysokości należy składać najpóźniej do 6 grudnia 2018 r. Ponieważ pojawiły się głosy, że termin ten nie powinien być traktowany jako obowiązujący wyjaśniamy, dlaczego uważamy, że jest on w naszej sytuacji najwłaściwszym.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 22 listopada 2018

SKARGA DO WSA NA DECYZJĘ MSWiA (Art. 8.a) - PORADNIK

Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu sprawą zaskarżania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego negatywnych decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji dot. wniosków złożonych w trybie art.8a ustawy represyjnej przez część objętych nią byłych funkcjonariuszy, publikujemy niniejszą Informację Prawną wraz ze wzorem Skargi. Decyzję o tym, czy taką skargę do WSA skierować, musi oczywiście podjąć samodzielnie każdy, kto z wnioskiem do MSWiA wystąpił. My uważamy, że jeżeli już ktoś się na na taki krok zdecydował, to powinien sprawę kontynuować do wyczerpania dostępnych środków prawnych. Z faktu, że jak dotąd WSA wszystkie skargi oddalił, nie należy absolutnie wnioskować, że uczyni tak ze wszystkimi pozostałymi. Pamiętajmy, że wszystkie dotąd oddalone skargi dotyczyły wniosków osób, które nie spełniały zdaniem Sądu kryteriów art. 8a ustawy. Dlatego należy po prostu poczekać na wyroki WSA w kolejnych sprawach.

 • sprawy emerytalne
 • 22 listopada 2018

KOLEJNA SKARGA NA DECYZJĘ MSWiA (Art.8a) ODDALONA PRZEZ WSA

Kolejna skarga byłego funkcjonariusza na negatywną decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w postępowaniu w trybie art. 8a  ustawy represyjnej, została oddalona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny - poinformowała mec. Aleksandra Karnicka.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 12 listopada 2018

INFORMACJA PRAWNA DOT. EKWIWALENTU ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP

Zgodnie z zapowiedzią z 8 listopada br. publikujemy Informację Prawną dot. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (sygn. K 7/15), w sprawie wniosku Zarządu Głównego NSZZ Policjantów dotyczącego ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i zasad jego obliczania, w tym wzór Wniosku o ponowne ustalenie i wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 8 listopada 2018

EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP ZA NISKI!

KOMUNIKAT
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem Koleżanek i Kolegów wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (sygn. akt K 7/15), opublikowanym 6 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2102), uznającym art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.) za niezgodny z Konstytucją RP informujemy, że najszybciej jak to tylko będzie możliwe, nie później jednak, niż w ciągu kilku najbliższych dni, opublikujemy wyczerpującą „Informację” dotyczącą skutków prawnych tego orzeczenia, ze wskazaniem dalszego trybu postępowania dla zainteresowanych odzyskaniem należnych środków w ramach ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.
Niezorientowanym wyjaśniamy, że wskazany wyżej Wyrok TK został wydany w sprawie wniosku Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, dotyczącego ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz krzywdzących zasad jego obliczania. Szczegółowe kwestie z tym związane zostaną przedstawione w zapowiedzianej „Informacji Prawnej”. (Wiecej na ten temat TUTAJ).

KOMISJA PRAWNA FSSM RP

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 19 października 2018

SKARGI NA DECYZJE MSWiA (Art.8a) ODDALONE PRZEZ WSA

W ubiegłym tygodniu Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie rozpatrzył trzy skargi byłych funkcjonariuszy na decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odmawiające wyłączenia przepisów art. 15 c, 22 a i 24 a „ustawy represyjnej”- (art. 8a). Wszystkie zakończyły się oddaleniem skarg b. funkcjonariuszy. 

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved