• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

SPRAWY EMERYTALNE


Po 6-ciu miesiącach od opublikowania, "Aktualność" jest przenoszona do ARCHIWUM.

Wróć
 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 13 kwietnia 2019

JAK BRONIĆ NASZYCH PRAW NA DRODZE CYWILNOPRAWNEJ?

Koleżanki i Koledzy! 
Zgodnie z zapowiedzią i oczekiwaniami tych, którzy widzą potrzebę skutecznej ochrony swoich dóbr osobistych naruszonych oszczerczymi wypowiedziami polityków PIS i ich satelitów, przedstawiamy „Vademecum dla chcących wstąpić na drogę cywilnoprawną” w obronie naszych niezbywalnych praw na drodze postępowania sądowego, zawierające „Pakiet” dokumentów stanowiących do tego kompleksowe narzędzie.

 • sprawy emerytalne
 • 10 kwietnia 2019

SKARŻYMY MARSZAŁKA KUCHCIŃSKIEGO

Informujemy, że w dniu 3 kwietnia 2019 r., z upoważnienia  Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP udzielonego jednej z warszawskich kancelarii prawnych, została skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie „Skarga na bezczynność Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej”.

 • sprawy emerytalne
 • 10 kwietnia 2019

SĄD REJONOWY W WARSZAWIE ODDALIŁ ZAŻALENIE HENRYKA MROZIŃSKIEGO

W dniu 21 marca 2019 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy oddalił zażalenie naszego Kolegi Henryka Mrozińskiego na postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa - Mokotów o odmowie wszczęcia śledztwa w związku ze złożonym przez niego zawiadomieniem  m.in. o popełnieniu przez b. Ministra SW Mariusza Błaszczaka przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia uprawnień, tj. przestępstwa z art. 231 $1 kk. poprzez podanie nieprawdy w zw. z uchwaleniem ustawy represyjnej, tzn. publiczne głoszenie, że ustawa ta nie obejmie b. funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej.

 • sprawy emerytalne
 • 9 kwietnia 2019

ODPOWIEDŹ ZER MSWiA NA ZADANE PRZEZ NAS PYTANIA

Chcąc poznać bliżej okoliczności i powody przypadków dokonywania przez IPN ponownych kwerend "informacji o przebiegu służby" (artrykuł TUTAJ), skierowaliśmy do Prezesa IPN i Dyrektora ZER MSWiA wystąpienia o udzielenie informacji publicznej w tym temacie. Odpowiedż Prezesa IPN opublikowaliśmy 26 marca br. Dziś publikujemy odpowiedź Dyrektora ZER-u na nasze wystąpienie.

 • sprawy emerytalne
 • 3 kwietnia 2019

WSA UCHYLA NEGATYWNE DECYZJE MSWiA WYDANE W TRYBIE ART. 8A

Dotarły do nas informacje o tym, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchyla negatywne decyzje Ministra SWiA wydane w sprawach wniosków składanych przez represjonowanych funkcjonariuszy w trybie art. 8a ustawy represyjnej. O jednym z takich wyroków WSA ponformowała niedawno Pani mec. Aleksandra Karnicka. Jest to oczywiście "iskierka nadziei" na przywrócenie pełnych świadczeń emerytalno-rentowych dla tych, którzy z takimi wnioskami wystąpili, ale świadomi ewidentnie złej woli w działaniach MSWiA (wyjątkowo swobodnej interpretacji przepisów, niedotrzymywania terminów itd.), wciąż jesteśmy dalecy od "hurraoptymizmu". Zwłaszcza w kontekście terminów definitywnego zakończenia tych spraw, które niestety nadal wydają się być bardzo odległe, o czym m. in. piszemy w dzisiejszym artykule.

 • sprawy emerytalne
 • 26 marca 2019

IPN ODPOWIADA NA NASZE PYTANIA

Niecały miesiąc temu komentowaliśmy przywrócenie pełnych świadczeń emerytalnych sportowcowi i działaczowi sportowemu Leszkowi Tillingerowi (Tutaj) i przy okazji  zadaliśmy Prezesowi IPN kilka pytań dotyczących powtórnych kwerend "Informacji o przebiegu służby". Właśnie otrzymaliśmy na nie odpowiedź.

 • sprawy emerytalne
 • 20 marca 2019

EUROPOSŁOWIE SLD GANIĄ SZEFÓW KE ZA BEZCZYNNOŚĆ

Europosłowie SLD - Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke wystosowali jednobrzmiące pisma do szefów Komisji Europejskiej - Przewodniczącego Jean-Claude’a Junckera  (TUTAJ) i Wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa (TUTAJ), w których ponownie próbują im przypomnieć o sprawie represjonowanych polskich emerytów mundurowych.
Jesteśmy wdzięczni posłom za ich starania ale odnosimy wrażenie, że i w instytucjach UE kalkulacje polityczne i biurokracja biorą górę nad rzetelnym zajmowaniem się sprawami obywateli Unii. I, że dziś europolitycy myślą już tylko o nadchodzących wyborach i do maja KE naszą sprawą się niestety już nie zajmie. A po wyborach… Kto wie, co będzie po wyborach?
Teraz głos należy do NAS i najważniejsze jest, byśmy to MY mądrze wybrali. Tak, by wśród nowych europosłów znaleźli się tacy, którzy będą „ambasadorami” sprawy represjonowanych. Tacy, jak wyżej wymienieni.

 • sprawy emerytalne
 • 18 marca 2019

HENRYK MROZIŃSKI W SĄDZIE WALCZY O PRAWDĘ

21 marca 2019 r. o godz. 11:10 w sali 316 budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy przy ul. Ogrodowej 51a odbędzie się posiedzenie, na którym rozpatrzone zostanie zażalenie naszego represjonowanego kolegi Henryka Mrozińskiego na postanowienie Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów o odmowie wszczęcia postępowania w związku ze złożonym przez niego zgłoszeniem o popełnieniu przez b. Ministra SW Mariusza Błaszczaka przestępstw niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia uprawnień wynikających z art. 231 $1 k.k. oraz wielokrotnego twierdzenia nieprawdy w zw. z uchwaleniem ustawy represyjnej.
W związku z powyższym, apelujemy do wszystkich represjonowanych o wsparcie kol. Mrozińskiego i liczne stawienie się na tym posiedzeniu Sądu.

 • sprawy emerytalne
 • 4 marca 2019

PYTAMY IPN O POWTÓRNE KWERENDY "INFORMACJI O PRZEBIEGU SŁUŻBY"

Opisany w Gazecie Wyborczej przypadek przywrócenia pełnych świadczeń emerytalnych sportowcowi i działaczowi sportowemu Leszkowi Tillingerowi sprowokował nas do zadania pytania o liczbę takich decyzji. Znalazło się ono wśród pytań, które skierowaliśmy do Dyrektora ZER MSWiA w naszym ostatnim wystąpieniu o udzielenie informacji publicznej. Natomiast Prezesa IPN zapytaliśmy o to, wobec ilu osób zmieniono pierwotną „Informację o przebiegu służby” i na jakiej podstawie faktycznej to uczyniono. A dlaczego o to w ogóle pytamy?

 • sprawy emerytalne
 • 2 marca 0209

APEL PREZYDENTA FEDERACJI DO PREZES TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

To już ponad rok, od kiedy Sąd Okręgowy w Warszawie skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne o zgodność z Konstytucją RP części przepisów ustawy represyjnej. Ponad 40 tysięcy emerytów i rencistów, polskich obywateli czeka na jakiekolwiek rozstrzygniecie w tej sprawie, tak istotnej dla ich życia i egzystencji. A grupa ta niestety nieustannie i nieuchronnie maleje. Prezydent FSSM RP Zdzisław Czarnecki postanowił przypomnieć o tym Prezes TK Pani Julii Przyłębskiej i zaapelował do niej o pilne wyznaczenie terminu rozprawy w celu rozpoznania pytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie i wydania orzeczenia otwierającego drogę do wyrokowania przez sądy okręgowe.

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved