• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

POCZYTAJ

INICJATYWA USTAWODAWCZA - 2018


.

Wróć
 • obywatelska inicjatywa ustawodawcza, komunikat
 • 18 kwietnia 2018

KOŃCZYMY DZIAŁALNOŚĆ W RAMACH OIU

22 marca 2018 r. - w dniu, w którym Sejm RP głosami posłów PiS i wspierających jej bezprawne działania posłów innych ugrupowań parlamentarnych, odrzucił w pierwszym czytaniu NASZ projekt zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), znowelizowanej ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r. zakończyła się faktyczna działalność Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP, a tym samym zakończyły się wszelkie działania w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, prowadzonej pod egidą FSSM RP. Formalnym zakończeniem działalności KIU FSSM RP będzie zamieszczenie SPRAWOZDANIA FINASOWEGO z działań Komitetu w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym (będzie to gazeta "TRYBUNA" -  organ SLD, macierzystej partii Przewodniczącego KIU Andrzeja Rozenka).
My to SPRAWOZDANIE publikujemy już dzisiaj i jest to ostatnia "wiadomość", jaką zamieszczamy w bloku "Aktualności" poświęconych Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawodawczej FSSM RP.

 • obywatelska inicjatywa ustawodawcza
 • 15 kwietnia 2018

NA SPOTKANIU W KATOWICACH - 5 KWIETNIA BR.

05.04.2018 r. w Katowicach odbyło się spotkanie emerytów i rencistów służb mundurowych z Pełnomocnikiem KIU FSSM RP Andrzejem Rozenkiem i Prezydentem FSSM RP Zdzisławem Czarneckim pt. „REPRESJE WOBEC EMERYTÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH I ICH RODZIN", zorganizowane przez Koło Miejskie nr 12 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach wraz z Wiceprzewodniczącymi SLD - Markiem Baltem i Zbigniewem Zaborowskim.

 • obywatelska inicjatywa ustawodawcza, komunikat
 • 23 marca 2018

NASZ PROJEKT USTAWY EMERYTALNEJ ODRZUCONY W PIERWSZYM CZYTANIU

Tego się, niestety, spodziewaliśmy. Wczoraj Sejm RP większością 241 głosów (przy sprzeciwie 185 i 4 wstrzymujących się) odrzucił w pierwszym czytaniu NASZ projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…). Tym samym zakończyła się Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza FSSM RP. Nie zakończyła się jednak nasza walka o słusznie nabyte prawa emerytalne. Ten cel, wobec tego, co zdarzyło się wczoraj w Sejmie, osiągniemy jedynie odsuwając „podłą zmianę” od władzy. Nie ma dla nas innego wyjścia. Już wkrótce ruszymy z Inicjatywą Wyborczą FSSM RP, której jednym z najważniejszym zadań będzie dopilnowanie uczciwego przeprowadzenia wyborów do samorządów lokalnych a w przyszłym roku do Parlamentu RP.

 • obywatelska inicjatywa ustawodawcza
 • 19 marca 2018

APEL KOMITETÓW PROTESTACYJNYCH FSSM RP

"Koleżanki i Koledzy!
W dniu 22 marca pod Sejmem nie powinno zabraknąć nikogo z nas. Oczywiście z różnych powodów nie wszyscy będą mogli tam być, ale dla tych, którzy mogliby i nie pojawią się tam, nie będzie usprawiedliwienia, zwłaszcza dla kolegów z Warszawy i najbliższych okolic. 
Kto nie przyjdzie pod Sejm, bo uważa, że to nie ma sensu, że to nic nie zmieni albo, co gorsza, myśli sobie „niech inni to za mnie załatwią”, ten nie może liczyć na szacunek i wsparcie naszego środowiska. 
Być 22 marca pod Sejmem to nasz „psi” (nomen omen) obowiązek!..."

 • obywatelska inicjatywa ustawodawcza, komunikat
 • 19 marca 2018

ZMIANA GODZIN ZGROMADZENIA PRZED SEJMEM 22 MARCA 2018 r.

WAŻNY KOMUNIKAT!
Zgromadzenie, organizowane przez FSSM RP przed Sejmem RP w związku pierwszym czytaniem NASZEGO, obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego  1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) odbędzie się
22 marca 2018 r. w godz. 14:30 – 18:30.

Zmiany pierwotnie planowanych godzin rozpoczęcia i zakończenia zgromadzenia dokonaliśmy, chcąc dostosować się do Harmonogramu obrad 60 posiedzenia Sejmu RP.  

Zdzisław Czarnecki
Prezydent FSSM RP

 

 • obywatelska inicjatywa ustawodawcza, komunikat

22 MARCA 2018 R. PIKIETUJEMY PRZED SEJMEM!

22 marca 2018 r. w Sejmie RP odbędzie się pierwsze czytanie NASZEGO, obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego  1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...). Posłom na sali sejmowej przedstawi go Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP Andrzej Rozenek.
MUSIMY UDZIELIĆ MU WSPARCIA! TO NASZ OBOWIĄZEK!
TEGO DNIA w godz. 17:00 – 20:00 14:30 - 18:30 Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP organizuje przed gmachem Sejmu zgromadzenie.
 Stawmy się na nie jak najliczniej!
(aktualizacja tekstu 19 marca 2018 r.)

 • obywatelska inicjatywa ustawodawcza, komunikat
 • 4 marca 2018

8 i 9 MARCA 2018 r. - SPOTKANIA W ZACHODNIOPOMORSKIEM

8 marca 2018 r. /czwartek/ godz. 17:00 w sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej przy Placu Polonii 1 w KOSZALINIE oraz
9 marca 2018 r. /piątek/ o godz. 16:30 w sali konferencyjnej SDS-u przy ul. Wąskiej 16 w SZCZECINIE /basen SDS, I piętro, wejście od ul. Wąskiej i Niedziałkowskiego/
odbędą się spotkania informacyjne ze Zdzisławem Czarneckim, Prezydentem FSSM RP i gen. Markiem Dukaczewskim, Wiceprzewodniczącym KIU FSSM RP.
Tematami spotkań będą - relacja z konferencji, która odbyła się w Parlamencie Europejskim oraz informacje o dalszych kierunkach działań Federacji.
Serdecznie zapraszamy emerytów służb mundurowych i wszystkich niegodzących się na bezprawie.

Za Zachodniopomorski Komitet Protestacyjny
Danuta Leszczyńska i Krzysztof Maliński.

 • obywatelska inicjatywa ustawodawcza, komunikat
 • 14 marca 2018

16 MARCA BR. ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE W ZAMOŚCIU

W najbliższy piatek 16 marca br. o godz. 17.00 w Zamościu, w lokalu ASPIRANT przy ul. Wyszyńskiego 2, odbędzie sie spotkanie otwarte Andrzeja Rozenka - Pelnomocnika KIU FSSM i Zdzislawa Czarneckiego - Prezydenta FSSM RP oraz wladz wojewódzkich i miejskich struktur SLD z byłymi funkcjonariuszami i wszystkimi sympatykami służb mundurowych, na które organizatorzy, szczerze pozdrawiajac, ZAPRASZAJA.

 • obywatelska inicjatywa ustawodawcza, komunikat
 • 20 lutego 2018

23 LUTEGO 2018 R. SPOTKANIE W SŁUPSKU

Komitet Protestacyjny FSSM w Słupsku zaprasza wszystkich na spotkanie z Andrzejem Rozenkiem i Zdzisławem Czarneckim, które odbędzie się 23 lutego 2018 r. o godz. 17:00 w sali głównej Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Spolecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6.
Tematami spotkania będą "Ustawa dezubekizacyjna oraz sytuacja bieżąca w polityce".

 • obywatelska inicjatywa ustawodawcza
 • 13 lutego 2018

NASZ PROJEKT USTAWY EMERYTALNEJ W KONSULTACJACH

Po wcześniejszym skierowaniu do opiniowania w sejmowym Biurze Legislacyjnym i Biurze Analiz Sejmowych, „nasz” obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,  złożony w Sejmie przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP, trafił (05.02.2018 r.) celem konsultacji do Sądu Najwyższego, Prokuratora Generalnego,  Krajowej Rady Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej, Rady Dialogu Społecznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Rady Nadzorczej ZUS oraz Prokuratorii Generalnej RP.  Ponieważ, w zasadzie przywraca on jedynie brzmienie ustawy sprzed 16 grudnia 2016 r. nie powinien się raczej spotkać z negatywnymi uwagami. Zwłaszcza, że usuwa wszelkie wątpliwości i zarzuty zawarte przez część tych instytucji w opiniach (zwłaszcza w Uwagach Sądu Najwyższego) do projektu ustawy represyjnej, których ustawodawca w ogóle nie wziął pod uwagę uchwalając ten ewidentny bubel prawny. 

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved