• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

Komunikaty


 • sprawy federacji, komunikat
 • 22 sierpnia 2017

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OBJĘTYCH USTAWĄ REPRESYJNĄ

FSSM RP organizuje pomoc psychologiczną dla osób skrzywdzonych represyjną ustawą emerytalną. Wszystkich, którzy uznają, że takie wsparcie jest potrzebne im samym lub ich najbliższym, prosimy o kontakt na adres psycholog@fssm.pl
Koordynatorem pomocy jest kol. Małgorzata Chmielewska.

 • sprawy federacji, komunikat
 • 28 lipca 2017

O TYM NIE ZAPOMNIMY !!!

Koleżanki i Koledzy! 
Wiemy, że już kilkoro z nas, po otrzymaniu decyzji o jawnie bezprawnym i drastycznym obniżeniu emerytury lub renty targnęło się na własne życie lub zmarło nagle nie wytrzymując poczucia krzywdy i poniżenia jakie Ich i nas wszystkich spotkało. Musimy to dobrze zapamiętać, jesteśmy Im to winni.

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej będzie prowadziła BIAŁĄ KSIEGĘ – KSIĘGĘ PAMIĘCI o naszych kolegach, którzy odeszli. Jest to praca smutna, ale konieczna. Chcielibyśmy wierzyć, że lista nazwisk naszych Kolegów, którzy w tych okolicznościach odeszli na wieczną służbę, pozostanie niezmienna. Niestety, takiej gwarancji nikt dać nie może.

Koordynatorem w zakresie prowadzenia  BIAŁEJ KSIĘGI, ze strony FSSM RP, jest kol. Grażyna Piotrowicz (tel. 502-232-356; adres e-mail: grazyna.piotrowicz@fssm.pl).  W związku z tym prosimy wszystkie organizacje wchodzące w skład Federacji, a także osoby mające wiedzę o tych tragicznych zdarzeniach, o nawiązanie w tej sprawie kontaktu z kol. G. Piotrowicz.

Nic nie może być zapomniane! 

Zdzisław Czarnecki
Prezydent FSSM RP

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 20 lipca 2017

KOMUNIKAT ZESPOŁU PRAWNEGO

Szanowni Państwo,
Dziękujemy tym wszystkim, którzy zgłosili do nas fakt otrzymania decyzji na nowo ustalającej wysokość świadczenie emerytalnego/rentowego. W tej chwili dalsze informacje dotyczące faktu otrzymania decyzji nie są nam potrzebne. W związku z tym prosimy o nie przysyłanie e-maili w tej sprawie.
Nadal podtrzymujemy prośbę o niezwłocznym poinformowaniu Federacji na adres decyzje.zer.@fssm.pl o wyznaczonych terminach rozpraw.
Uzyskaliśmy informacje, że ZER MSW przesyła już odwołania do SO w Warszawie.
              Zespół Prawny FSSM RP
 • sprawy federacji, komunikat
 • 7 lipca 2017

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA ZARZĄDU FSSM W DN. 19.06.2017 R.

W dniu 19 czerwca 2017 r. odbyło się w Warszawie  posiedzenie Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. W posiedzeniu uczestniczyło 17 członków Zarządu Federacji na 24  oraz 19 osób w charakterze gości. Głownym tematem posiedzenia było przedstawienie obecnych i planowanych działań Federacji związanych z "walką" z represyjną ustawą emerytalną.

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 6 lipca 2017

INFORMUJCIE NAS O TERMINACH ROZPRAW

W związku z zamiarem monitorowania przez Federację przebiegu procesów sądowych w sprawie obniżenia świadczeń na podstawie ustawy represyjnej, zwracamy się z prośbą do wszystkich emerytów/rencistów, którzy wnieśli odwołania od decyzji obniżających świadczenia, o przesyłanie do Federacji informacji o terminie wyznaczonych rozpraw sądowych. W informacji, którą należy wysłać na adres: decyzje.zer@fssm.pl prosimy podać imię i nazwisko, dzień, godzinę i nr sali, w której ma się odbyć rozprawa. Jednocześnie uprzedzamy wszystkich zainteresowanych, że planowany monitoring nie oznacza obecności na każdej rozprawie przedstawiciela Federacji. Uprzedzamy także, że na maile w tej sprawie Federacja nie będzie odpowiadać.
Zespół Prawny FSSM RP

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 17 czerwca 2017

KOLEJNE OPINIE PRAWNE

W związku ze zbliżającym się terminem przystąpienia sądów do rozpoznawania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalne i rentowe na podstawie ustawy represyjnej, zamieściliśmy na naszej stronie internetowej (w zakładce "Opinie prawne FSSM"), pakiet siedmiu opinii prawnych dotyczących możliwości bezpośredniego stosowania Konstytucji RP w procesie orzekania na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) zmienionej ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016 r.

 • sprawy federacji, komunikat
 • 5 czerwca 2017

ORGANIZUJEMY SIĘ, DZIAŁAMY - KOMITETY PROTESTACYJNE W CAŁYM KRAJU

W związku z licznym zapytaniami i zgłoszeniami osób chętnych do współpracy z Komitetami Protestacyjnymi w poszczególnych województwach, podajemy ich adresy e-mailowe, które umożliwią komunikację wszystkim zainteresowanym. Mając świadomość ogromu zadań stojących przed Komitetami, zachęcamy wszystkich do włączenia się w ich prace. Z bezpośrednich rozmów, ale też śledzenia portali internetowych, wiemy jak duże są oczekiwania wobec podejmowanych przez Federację działań zmierzających do usunięcia z przestrzeni prawnej ustawy z 16 grudnia 2016 roku. To się nie stanie bez udziału nas wszystkich. A więc do pracy. 

/Irena Kłucińska/   
Zespół VI FSSM RP
 

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 2 czerwca 2017

ZER WYDAŁ PIERWSZE DECYZJE OBNIŻAJĄCE EMERYTURY

KOMUNIKAT
W związku z pojawieniem się na portalach społecznościowych informacji o odebraniu pierwszych decyzji  Dyrektora  Zakładu Emerytalno – Rentowego  MSWiA o ponownym ustaleniu (de facto zmniejszeniu) wysokości emerytury lub renty wydanej na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), prosimy osoby, które je otrzymały, o jak najszybsze zgłoszenie tego faktu na adres e-mal: decyzje.zer@fssm.pl wraz z krótkim opisem swojej drogi zawodowej. Prosimy również o informację, czy dana osoba skorzystała lub zamierza skorzystać z „dobrodziejstwa” art. 8a. 
Pierwsze wyroki Sądu Okręgowego w Warszawie, które zapadną w wyniku odwołań od decyzji Dyrektora  Zakładu Emerytalno – Rentowego  MSWiA, mogą ukształtować linię orzeczniczą. Mając to na uwadze FSSM zakłada monitorowanie oraz możliwość profesjonalnego wsparcia prawnego osób, które jako pierwsze będą wnosić odwołania. Informacje o pierwszych odwołaniach ważne są także z uwagi na planowany udział w wybranych postępowaniach sądowych  Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Koordynatorem w tym zakresie będzie FSSM RP. 

Zdzisław Czarnecki
Prezydent FSSM RP
 

 • sprawy federacji, komunikat
 • 2 czerwca 2017

ZESPÓŁ VI FSSM RP INFORMUJE

Przepraszamy, ale zapowiadany na dziś komunikat nt. aktualnego stanu realicji inicjatywy ustawodawczej przedstawimy 5 czerwca (w poniedziałek). Termin, który sobie wyznaczyliśmy na przygotowanie możliwie najpełniejszej informacji w tej sprawie, okazał się niestety zbyt krótki.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Irena Kłucińska

 • sprawy federacji, komunikat
 • 29 maja 2017

KOMUNIKAT ZESPOŁU VI FSSM RP

DOTYCZĄCY AKTUALNEGO STANU REALIZACJI INICJATYWY USTAWODAWCZEJ FSSM RP

W związku licznymi pytaniami i komentarzami publikowanymi na niektórych portalach społecznościowych, dotyczącymi Inicjatywy Ustawodawczej FSSM związanej z przygotowaniem obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…),  informujemy, że obszerna informacja  w tej sprawie zostanie opublikowana w dniu 2 czerwca 2017 r., tj.  bezpośrednio po posiedzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Celem tego posiedzenia będzie, między innymi, omówienie przygotowanego projektu ustawy wraz z jego uzasadnieniem oraz przyjęcie całościowego harmonogramu działań KIU.

Irena Kłucińska 
Zespół Koordynatorów

 

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved