• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

Komunikaty


 • sprawy federacji, komunikat
 • 5 czerwca 2017

ORGANIZUJEMY SIĘ, DZIAŁAMY - KOMITETY PROTESTACYJNE W CAŁYM KRAJU

W związku z licznym zapytaniami i zgłoszeniami osób chętnych do współpracy z Komitetami Protestacyjnymi w poszczególnych województwach, podajemy ich adresy e-mailowe, które umożliwią komunikację wszystkim zainteresowanym. Mając świadomość ogromu zadań stojących przed Komitetami, zachęcamy wszystkich do włączenia się w ich prace. Z bezpośrednich rozmów, ale też śledzenia portali internetowych, wiemy jak duże są oczekiwania wobec podejmowanych przez Federację działań zmierzających do usunięcia z przestrzeni prawnej ustawy z 16 grudnia 2016 roku. To się nie stanie bez udziału nas wszystkich. A więc do pracy. 

/Irena Kłucińska/   
Zespół VI FSSM RP
 

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 2 czerwca 2017

ZER WYDAŁ PIERWSZE DECYZJE OBNIŻAJĄCE EMERYTURY

KOMUNIKAT
W związku z pojawieniem się na portalach społecznościowych informacji o odebraniu pierwszych decyzji  Dyrektora  Zakładu Emerytalno – Rentowego  MSWiA o ponownym ustaleniu (de facto zmniejszeniu) wysokości emerytury lub renty wydanej na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), prosimy osoby, które je otrzymały, o jak najszybsze zgłoszenie tego faktu na adres e-mal: decyzje.zer@fssm.pl wraz z krótkim opisem swojej drogi zawodowej. Prosimy również o informację, czy dana osoba skorzystała lub zamierza skorzystać z „dobrodziejstwa” art. 8a. 
Pierwsze wyroki Sądu Okręgowego w Warszawie, które zapadną w wyniku odwołań od decyzji Dyrektora  Zakładu Emerytalno – Rentowego  MSWiA, mogą ukształtować linię orzeczniczą. Mając to na uwadze FSSM zakłada monitorowanie oraz możliwość profesjonalnego wsparcia prawnego osób, które jako pierwsze będą wnosić odwołania. Informacje o pierwszych odwołaniach ważne są także z uwagi na planowany udział w wybranych postępowaniach sądowych  Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Koordynatorem w tym zakresie będzie FSSM RP. 

Zdzisław Czarnecki
Prezydent FSSM RP
 

 • sprawy federacji, komunikat
 • 2 czerwca 2017

ZESPÓŁ VI FSSM RP INFORMUJE

Przepraszamy, ale zapowiadany na dziś komunikat nt. aktualnego stanu realicji inicjatywy ustawodawczej przedstawimy 5 czerwca (w poniedziałek). Termin, który sobie wyznaczyliśmy na przygotowanie możliwie najpełniejszej informacji w tej sprawie, okazał się niestety zbyt krótki.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Irena Kłucińska

 • sprawy federacji, komunikat
 • 29 maja 2017

KOMUNIKAT ZESPOŁU VI FSSM RP

DOTYCZĄCY AKTUALNEGO STANU REALIZACJI INICJATYWY USTAWODAWCZEJ FSSM RP

W związku licznymi pytaniami i komentarzami publikowanymi na niektórych portalach społecznościowych, dotyczącymi Inicjatywy Ustawodawczej FSSM związanej z przygotowaniem obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…),  informujemy, że obszerna informacja  w tej sprawie zostanie opublikowana w dniu 2 czerwca 2017 r., tj.  bezpośrednio po posiedzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Celem tego posiedzenia będzie, między innymi, omówienie przygotowanego projektu ustawy wraz z jego uzasadnieniem oraz przyjęcie całościowego harmonogramu działań KIU.

Irena Kłucińska 
Zespół Koordynatorów

 

 • sprawy federacji, komunikat
 • 8 maja 2017

INFORMACJA DLA KOORDYNATORÓW KOMITETÓW PROTESTACYJNYCH

Dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie.
Zebraliśmy już wymagane 1000 podpisów, by zarejestrować Komitet Inicjatywy Obywatelskiej. W związku z tym, w tej chwili musimy wstrzymać się ze zbieraniem właściwej ilości podpisów do formalnej decyzji marszałka Sejmu...

 • sprawy federacji, komunikat
 • 7 maja 2017

KOMUNIKAT FSSM RP

dotyczący inicjatywy ustawodawczej FSSM RP

W związku z pojawianiem się na niektórych portalach społecznościowych nieścisłych informacji dotyczących inicjatywy ustawodawczej FSSM i rozpoczętej w dniu wczorajszym (podczas „Marszu Wolności”), akcji zbierania podpisów popierających projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego  1994 r.  o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), informujemy:

 

 • sprawy federacji, komunikat
 • 2 maja 2017

INICJATYWA USTAWODAWCZA - KOMUNIKAT FSSM RP

29 kwietnia br. na naszym Zgromadzeniu pod Sejmem zostały ogłoszone opracowane przez Federację SSM założenia ustawy, która ma uchylić skutki ustawy represyjnej uchwalonej 16 grudnia 2016 r. Przedstawiono również drogę i sposoby wniesienia naszego obywatelskiego projektu do Sejmu.Będziemy to robić poprzez Komitety Protestacyjne działające w całym kraju.
APELUJEMY do wszystkich, którzy chcą pomóc w osiągnięciu tego celu do organizowania się. Koordynatorów terenowych prosimy o zgłaszanie się do Zespołu VI ds. Komitetów Protestacyjnych.
Kontakt:  adres e-mail: emrent2016@gmail.com
lub telefonicznie:  607753419; 607753416; 725074645.
Irena Kłucińska

 • sprawy federacji, komunikat
 • 27 kwietnia 2017

SPOTKAMY SIĘ POD SEJMEM - KOMUNIKAT FSSM RP

Koleżanki i Koledzy
W związku z bezprecedensowym cofnięciem przez Szefową Kancelarii Sejmu Agnieszkę Kaczmarską uprzednio wydanej zgody na zorganizowanie w Sali Kolumnowej Sejmu RP, przez wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Bogusława Liberadzkiego oraz Europarlamentarzystów prof. Krystynę Łybacką i Janusza Zemke, konferencji dotyczącej bezpieczeństwa kraju, tj. dyskusji na temat "Ochrony praw funkcjonariuszy i żołnierzy w demokratycznym państwie", oraz z uwagi na fakt, że nie udało nam się w tak krótkim czasie znaleźć miejsca zastępczego, mogącego pomieścić zgłoszoną wcześniej tak dużą liczbę osób informuję, że zmieniamy formę spotkania z Europosłami SLD i zaproszonymi gośćmi na 

ZGROMADZENIE PUBLICZNE (PIKIETĘ)

które odbędzie się 29 kwietnia 2017 r. przed Sejmem RP w godzinach 11:30-13:00.

Zapraszamy wszystkich naszych sympatyków wraz z rodzinami do udziału w zgromadzeniu (nie tylko tych, którzy zgłosili wcześniej imiennie chęć udziału w konferencji)! 
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, będzie ono poświęcone m.in. założeniom do obywatelskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę ”represyjną” oraz powołaniu Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
Przedstawimy także plan działań FSSM RP do marca 2020 r.

Prezydent FSSM RP
Zdzisław Czarnecki

 • sprawy federacji, komunikat
 • 25 kwietnia 2015

KOMUNIKAT PREZYDENTA FSSM RP

Koleżanki i Koledzy
Nie będziemy na razie komentowali propagandowego paszkwilu, jaki został wyemitowany w dzisiejszych Wiadomościach TVP, dotyczącego Konferencji na temat „Ochrony praw funkcjonariuszy i żołnierzy w demokratycznym państwie”, organizowanej 29 kwietnia br. w Sejmie RP przez Europosłów SLD. Oczekujemy na decyzję Kancelarii Sejmu w sprawie tej Konferencji. Przypominamy tylko, że jej organizatorami są Posłowie do Parlamentu Europejskiego, którzy możliwość organizowania w gmachu Parlamentu RP spotkań z obywatelami, mają zagwarantowaną prawem.

Prezydent FSSM RP
Zdzisław Czarnecki 

 

 • sprawy federacji
 • 24 kwietnia 2017

KOMUNIKAT ZESPOŁU VI FSSM RP

W FSSM RP działa Zespół VI "koordynacja komitetów protestacyjnych". Członkowie zespołu przyjmują zgłoszenia koordynatorów komitetów lokalnych, udzielają wszelkich informacji nt. ich zadań i sposobów realizacji podejmowanych przedsięwzięć, w tym akcji "policzmy się".

Można się z nami komunikować mailowo - adres: emrent2016@gmail.com lub telefonicznie:
Irena Kłucińska nr tel 607 753 419
Zdzisław Derdoń nr tel 725 074 645
Ryszard Duda nr tel 607 753 416 

Zapraszamy do współpracy.
Irena Kłucińska

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved