• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
  • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
  • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

INTERPELACJE I ZAPYTANIA POSELSKIE (I INNYCH)


2017.11.02. INTERPELACJA nr 16881 - Poseł Piotr Misiło (.Nowoczesna) do MSWiA
w sprawie faktycznego braku wydawania decyzji o wyłączeniu zastosowania tzw. ustawy dezubekizacyjnej.
2017.12.13 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 16881


2017.10.19. INTERPELACJA nr 16564 posłów .Nowoczesnej do MRPiPS oraz MSWiA 
w sprawie składek na ubezpieczenie społeczne pracujących emerytów mundurowych dotkniętych "ustawą represyjną"
2017.11.09 ODPOWIEDŹ MRPiPS na INTERPELACJĘ nr 16564
2017.12.01 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 16564


2017.10.12. INTERPELACJA nr 16323 posłów .Nowoczesnej do MSWiA
w sprawie funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza objętych tzw. ustawą dezubekizacyjną
2017.11.14. ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 16323


2017.10.19. INTERPELACJA nr 16318 posłów PO do MSWiA 
w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej, w szczególności w zakresie rent rodzinnych
2017.12.13 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 16318


2017.09.26 ZAPYTANIE nr 4483 Posłanka Ewa Kołodziej (PO) do MSWiA
w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej
2017.12.01. ODPOWIEDŹ MSWiA na ZAPYTANIE nr 4483


2017.09.26 INTRPELACJA nr 15792 Posłanka Ewa Kołodziej (PO) do MSWiA
w sprawie negatywnych skutków wejścia w życie tzw. ustawy dezubekizacyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r.
2017.12.01. ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 15792


2017.09.07 INTERPELACJA nr 15361 posłow.Nowoczesnej do MSWiA
w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej
2017.11.07. ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 15361


2017.05.03 INTERPELACJA nr 12767 Posłanka Joanna Schmidt (.Nowoczesna) do MON
w sprawie odebrania Wojciechowi Jaruzelskiemu i Czesławowi Kiszczakowi stopni generalskich oraz degradacji innych wojskowych z czasów PRL
2017.09.14 ODPOWIEDŻ MON na INTERPELACJĘ nr 12767


2017.04.07 Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara do MSWiA
w spr. art.8a ustawy z 16.12.2016 r.
2017.05.16 ODPOWIEDŹ MSWiA 


2017.01,27. INTERPELACJA nr 9699 Posłanka Joanna Frydrych (PO) do MSWiA.
w sprawie wykładni przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
2017.03.02. ODPOWIEDŹ MSWIA na INTERPELACJĘ nr 9699


2017.01.12. ZAPYTANIE nr 1947 Poseł Artur Gierada (PO) do MSWiA
w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej
2017.03.29 ODPOWIEDŹ MSWiA na ZAPYTANIE nr 1947


 

 
Wróć

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved