• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

KRAJOWE PISMA I PETYCJE FSSM RP

 • sprawy emerytalne

 • sprawy emerytalne
 • 20 lutego 2019

SO W WARSZAWIE ODPOWIEDZIAŁ NA NASZE PYTANIA

17 stycznia br. wystąpiliśmy do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, w którym zadaliśmy kilka pytań dot. przekazywania do innych sądów spraw z odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalne bądź rentowe na podstawie ustawy represyjnej. Właśnie otrzymaliśmy odpowiedź, a informacje w niej zawarte i wnioski jakie na ich podstawie można wysnuć są niestety bardzo smutne.

 • sprawy emerytalne
 • 20 stycznia 2019

SKARGI REPRESJONOWANYCH PRZEKAZYWANE DO INNYCH SĄDÓW - PYTAMY O TO SO W WARSZAWIE

Chcielibyśmy dociec rzeczywistych motywów kierowania przez Sąd Okręgowy w Warszawie wniosków do Sądu Apelacyjnego w Warszawie o przekazanie do innych sądów okręgowych w kraju spraw odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalne bądź rentowe na podstawie ustawy represyjnej. Dlatego postanowiliśmy zapytać o to Sędzię Jolantę Lewandowską, Przewodniczącą XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych SO w Warszawie.
Sami nie widzimy w tych działaniach racjonalizmu (poza tym, że niektórzy ze skarżących nie będą musieli jeździć na wokandy do Warszawy), ponieważ w żaden sposób toku spraw to nie przyspieszy ani nie zmieni. Nie wierzymy w to, by sędziowie innych sądów podjęli się orzekania bezpośrednio na podstawie Konstytucji RP i bez wątpienia uczynią to, co robi SO w Warszawie, czyli zawieszą przekazane im postępowania do czasu wydania przez TK orzeczenia o konstytucyjności ustawy represyjnej. Wygląda, że są to raczej pozorowane działania w celu uniknięcia zarzutów na bezczynność Sądu i pozbawianie prawa skarżących do sądu wynikającego z art. 45 Konstytucji RP oraz z art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. A może po prostu warszawscy sędziowie nie chcą by odium tej śmierdzącej sprawy spadło wyłącznie na nich. 

 • sprawy emerytalne
 • 19 grudnia 2018

PROJEKT ZMIANY USTAWY O POLICJI W MSWiA

Otrzymaliśmy odpowiedź na naszą prośbę do Komendanta Głównego Policji o jak najszybsze podjęcie prac nad nowelizacją ustawy o Policji w zakresie zasad obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Okazuje się że w Komendzie Głównej Policji "nie zasypiano gruszek w popiele" i stosowny projekt zmiany ustawy już 2 listopada br. został przesłany do MSWiA, o czym w imieniu Komendanta Głównego Policji poinformował Dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP insp. Jarosław Siekierski. Teraz zobaczymy ile czasu zajmie MSWiA przekazanie tego projektu do dalszego procedowania.
Treść odpowiedzi TUTAJ.

 • sprawy emerytalne
 • 1 grudnia 2018

WYPŁATY WYRÓWNAŃ EKWIWALENTÓW ZA NIEWYKORZYSTANE URLOPY NIEPRĘDKO

Wszystko wskazuje na to, że na wypłaty wyrównań ekwiwalentu za niewykorzystane urlopy, w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (sygn. K 7/15) o niezgodności art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji z Konstytucją RP, nie nastąpią tak szybko, jak byśmy sobie tego życzyli. Zapewne będziemy musieli poczekać na nowelizację ww. artykułu, która konkretnie określi wysokość części miesięcznego uposażenia wg. której będzie ustalany ekwiwalent za każdy dzień niewykorzystanego urlopu. W związku z tym, FSSM RP wystąpiła do Komendanta Głównego Policji z prośbą o jak najszybsze podjęcie działań legislacyjnych w tej sprawie.

 • sprawy emerytalne
 • 14 czerwca 2018

TK ODPOWIEDZIAŁ - NADAL NIE NIE WIEMY NAJWAŻNIESZEGO

Otrzymaliśmy odpowiedź Trybunału Konstytucyjnego na nasze wystąpienie o udzielenie informacji publicznej z 17 maja br, Niestety nie dowiedzieliśmy się najważniejszego, czyli tego, kiedy TK zajmie się " łaskawie" sprawą zgodności ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. z Konstytucją.

 • sprawy emerytalne
 • 22 maja 2018

PYTAMY TK - KIEDY ZAJMIE SIĘ USTAWĄ REPRESYJNĄ?

Czas płynie, a pytanie SO w Warszawie, o zgodność ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. z Konstytucją, utknęło w TK i cisza (co nas akurat specjalnie nie dziwi). Ale postanowiliśmy spróbować zburzyć spokojny sen Prezes TK Sędzi Julii Przyłębskiej  i wystąpiliśmy do niej z zapytaniem, kiedy ta sprawa, tak istotna ze względu na swój wymiar społeczny, trafi pod obrady tego "szacownego" gremium, które dzisiaj (jak się wydaje) pobiera pensje za "nicnierobienie".
Wnisek FSSM RP do TK o udzielenie informacji publicznej.

 • sprawy emerytalne
 • 25 lipca 2017

MSWiA WYJAŚNIA (?)

Prezentujemy odpowiedż MSWiA z 17 lipca 2017 r. na nasze wystąpienie z marca br. do Premier Beaty Szydło, w którym zadaliśmy 10 pytań dotyczących represyjnej ustawy emerytalnej z 16 grudnia 2016 r. Aż 4 miesiące zajęło urzędnikom ministerstwa przygotowanie odpowiedzi na nasze pytania i, standardowo już, są one dość pokrętne lub są unikami od rzetelnego wyjaśnienia poruszonych zagadnień. Ale niektóre są na tyle "ciekawe", że można je wykorzystać przy pisaniu odwołań od decyzji ZER obniżających nasze emerytury.

 • sprawy emerytalne
 • 22 lipca 2017

ODPOWIEDŹ RZĄDU W SPRAWIE PRAC NAD USTAWĄ OBNIŻAJĄCĄ EMERYTURY WOJSKOWE

Przedstawiamy odpowiedż Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierawicza na pismo FSSM RP z dnia 9 maja 2017 r. skierowane do Premier RP Beaty Szydło, w którym przedstawiliśmy szereg zarzutów dotyczących sposobu procedowania projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.

 • sprawy emerytalne
 • 11 maja 2017

PISMO FSSM RP DO PREMIER B. SZYDŁO W SPRAWIE EMERYTUR WOJSKOWYCH

9 maja 2017 r. FSSM RP wystąpiła do Premier RP Pani Beaty Szydło z prośbą o wycofanie z dalszego procedowania w Parlamencie projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.

 • sprawy emerytalne
 • 30 marca 2017

APELUJEMY DO NAJWAŻNIEJSZYCH OSÓB W PAŃSTWIE

W dniu 30 marca 2017 r. FSSM RP skierowała wystąpienia do Prezydenta RP - Andrzeja Dudy, Premier RP - Beaty Szydło, Marszałka Sejmu RP - Marka Kuchcińskiego, Marszałka Senatu RP - Stanisława Karczewskiego oraz wszystkich posłów i senatorów RP, o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do pilnego przygotowania ustawy o uchyleniu absurdalnej ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji…. .
Wystąpienia te są nie tylko wyrazem naszej determinacji w walce o ...     

 

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved