• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

MIĘDZYNARODOWE PISMA I PETYCJE FSSM RP

 • sprawy emerytalne

 • sprawy emerytalne
 • 5 grudnia 2018

O SPRAWIE OPINII SEJMU NT. USTAWY REPRESYJNEJ POINFORMOWALIŚMY INSTYTUCJE UE

FSSM RP wykonała kolejny krok w sprawie kuriozalnej zmiany opinii Sejmu nt. ustawy represyjnej przygotowanej dla TK. W dniu dzisiejszym stosowna informacja wraz z zestawieniem treści obu opinii została przesłana do szefów instytucji UE oraz europosłów SLD, których możemy chyba spokojnie nazwać "rzecznikami" osób poszkodowanych tą ustawą w Parlamencie Europejskim.

 • sprawy federacji
 • 16 grudnia 2017

LIST FSSM RP DO DYREKTORA AGENCJI PRAW PODSTAWOWYCH UE

Wszyscy liczymy na to, że w polskich sądach w sprawie ustawy represyjnej zwycięży prawo i znajdziemy tam sprawiedliwość. Niestety, coraz więcej wskazuje na to, że możemy znaleźć w nich jedynie "Prawo i Sprawiedliwość", co nie wróży dobrze naszej walce o zasłużenie godną starość. Być może będziemy zmuszeni do przeniesienia tej walki na grunt instytucji Unii Europejskiej. Nikogo więc nie może dziwić, że wszelkimi prawem dozwolonymi sposobami chcemy go sobie "przygotować" i od dnia uchwalenia tego "aktu prawnego" informujemy szefów tych instytucji o bezprawiu jakie nas spotkało.
Tym razem, w rocznicę odebrania nam naszych praw, występujemy do Michaela O'Flaherty, Dyrektora Agencji Praw Podstawowych UE, organu doradczego UE ds. Praw Człowieka z siedzibą w Wiedniu (Austria).

 • sprawy emerytalne
 • 6 czerwca 2017

FRANZ TIMMERMANS ODPOWIADA JANUSZOWI ZEMKE

Biurokratyczne młyny Komisji Europejskiej mielą powoli. Bez mała 4 miesiące czekał Janusz Zemke na odpowiedż I wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Franza Timmermansa na pismo z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie sytuacji grupy polskich obywateli po uchwaleniu represyjnej ustawy emerytalnej z 16 grudnia 2016 r., (patrz wiadomość z 11 lutego 2017 r.), Ponieważ czas płynął i terminy mijały, Europoseł wystąpił w dn. 3 maja 2017 r. do KE z priorytetowym zapytaniem pisemnym w ww. sprawie (patrz wiadomość z 8 maja 2017 r.). W końcu jednak odpowiedź nadeszła.

 • sprawy emerytalne
 • 23 maja 2017

ODPOWIEDŹ PRZEWODNICZĄCEGO KE NA LIST FSSM RP

Otrzymaliśmy odpowiedź Biura Przewodniczącgo Komisji Europejskiej Jeana-Cloda Junckera na nasz list z dnia 27 grudnia 2016 r., (patrz wiadomość z 28 grudnia 2016 r.) w którym informowaliśmy o KE o uchwaleniu przez Sejm RP, niezgodnej z Konstytucją RP, represyjnej ustawy emerytalnej z dn, 16 grudnia 2016 r.

 • sprawy emerytalne
 • 26 lutego 2017

OTRZYMALIŚMY ODPOWIEDŹ NA LIST DO SEKRETARZA GENERALNEGO RE

Właśnie otrzymaliśmy odpowiedż na list wysłany 16 stcznia 2017 r. do Sekretarza Generalnego Rady Europy, Pana Thorbjørna Jaglanda (patrz:wiadomość z 17 stycznia 2017 r.). Został on przekazany do rozpatrzenia Departamentowi Europejskiej Karty Społecznej (EKS), do którego na mocy dodatkowego Protokołu do EKS z 1995 r. trafiają skargi zbiorowe do Europejskiego Komitetu Praw Społecznych na naruszenia Karty przez państwa będące jej sygnatariuszami. Niestety, Polska nie podpisała Protokołu z 1995 r. o czym przypomina nam w liście Szef Departamentu, Sekretarz Wykonawczy
Europejskiego Komitetu Praw Społecznych Pan Regis Brillat.

 • sprawy emerytalne
 • 11 lutego 2017

LIST FSSM RP DO POLSKICH POSŁÓW PE

W liście z dnia 14 lutego 2017 r. Prezydent FSSM RP poinformował polskich posłów do Parlamentu Europejskiego o bezprawnych aspektach represyjnej ustawy emerytalnej i zwrócił się z prośbą o podjęcie działań na szczeblu międzynarodowym, mających na celu jej uchylenie. 

 • sprawy emerytalne
 • 11 lutego 2017

LIST FSSM RP DO J. ZEMKE, POSŁA DO PE

Sprawdzamy prawne możliwości występowania FSSM RP przed instytucjami/organami UE.
Prezentujemy list Prezydenta FSSM RP Zdzisława Czarneckiego do Posła PE dr Janusza Zemke

 • sprawy emerytalne
 • 17 stycznia 2017

PISZEMY KOLEJNE LISTY

Ponownie wysłaliśmy listy z informacją dot. uchwalonej przez Sejm RP represyjnej ustawy emerytalnej i prośbą o podjęcie działań na arenie międzynarodowej, mających na celu wpłynięcie na obecne władze polskie, by respektowały zasady państwa prawa i Konstytucję RP (treść listów jak w liście do Pani Hanny Suchockiej). Tym razem adresatami byli:
- Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Pan Pedro Agramunt;
- Sekretarz Generalny Rady Europy, Pan Thorbjørn Jagland;
- Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, Pan Zeid Ra'ad Al-Hussein.

 • sprawy emerytalne
 • 28 grudnia 2016

PISZEMY LISTY DO UE

 • sprawy emerytalne
 • 28 grudnia 2016

LIST FSSM RP DO PROF. HANNY SUCHOCKIEJ

27 grudnia 2016 r. FSSM RP wystosowała list do Pani prof. Hanny Suchockiej, Honorowej Przewodniczącej Komisji Weneckiej z informacją dot. uchwalonej przez Sejm RP represyjnej ustawy emerytalnej i prośbą o podjęcie działań na arenie międzynarodowej, mających na celu wpłynięcie na obecne władze polskie, by respektowały zasady państwa prawa, Konstytucję RP i wartości leżące u podstaw Unii Europejskiej, której członkiem jest przecież Polska. 

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved