• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

SPRAWY EMERYTALNE


 • sprawy emerytalne
 • 11 września 2018

RPO INTERWENIUJE W ZWIĄZKU Z BEZCZYNNOŚCIĄ ZER

22 sierpnia 2018 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie prac nad wprowadzeniem do przepisów prawa polskiego skutecznych środków prawnych, pozwalających stronie postępowania określonego w art. 477 §2 k.p.c. zwalczać nieuzasadnioną zwłokę organu rentowego w tym postępowaniu.

 • sprawy emerytalne
 • 10 września 2018

SPRAWA H.MROZIŃSKI vs DYREKTOR ZER

Kilkadziesiąt osób poszkodowanych ustawą represyjną wspólnie z kandydatem na Prezydenta Warszawy Andrzejem Rozenkiem wspierało  w piątek, 7 bm  w Sądzie Rejonowym w Warszawie naszego kol. Henryka Mrozińskiego podczas rozprawy, na której Sąd miał rozpatrzyć jego zażalenie na postanowienie prokuratury o odmowie wszczęcia postępowania w zw. ze złożonym przez niego zawiadomieniem o popełnieniu przez Dyrektora ZER MSWiA przestępstw z art. 231 §1 i 271 §1 k.k. przy wydawaniu Decyzji obniżającej mu emeryturę.  Ponieważ Sąd wyłączył jawność posiedzenia, kol. Mroziński wystąpił z wnioskiem o jego rejestrację audiowizualną. Sąd przychylił się do tego wniosku i ze względu na konieczność przygotowania się do jego realizacji, wyznaczył nowy termin posiedzenia. Odbędzie się ono 26 października 2018 r. o godz. 8:45.
(wypowiedź Henryka Mrozińskiego)   

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 4 września 2018

POZWY INDYWIDUALNE - UZUPEŁNIENIE

Z poprzednich komunikatów Komisji Prawnej FSSM RP dot. problematyki pozwów zbiorowych oraz w sprawie działań prawnych przeciwko Premierowi M.Morawieckiemu w zw. z jego oszczerstwami pod adresem byłych funkcjonariuszy służb mundurowych objętych ustawą represyjną, które padły z jego ust 4 lipca 2018 r. w Strasburgu, wiemy, że skargi o popełnienie przestępstwa określonego w art. 212 k.k. oraz powództwa o ochronę dóbr osobistych, na podstawie art. 24 k.c. mogą wnosić do sądów wyłącznie osoby indywidualne.  W dzisiejszym uzupełnieniu, Komisja zwraca m.in. uwagę na aspekt finansowy takich postępowań sądowych, który zwłaszcza w przypadku przegranej skarżącego/powoda, może okazać się niebagatelny.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 13 sierpnia 2018

DLACZEGO FSSM RP NIE WYSTĘPUJE Z POZWAMI ZBIOROWYMI?

Na wielu portalach społecznościowych często pojawiają się pytania, a niekiedy nawet zarzuty pod adresem FSSM RP - dlaczego Federacja nie występuje na drogę prawną np. z pozwami zbiorowymi, wobec osób naruszających dobre imię represjonowanych b. funkcjonariuszy służb mundurowych i jawnie kłamiących w sprawie ustawy represyjnej? W dzisiejszej informacji prawnej staramy się to wyjaśnić.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 9 sierpnia 2018

DLACZEGO WSA ODRZUCA SKARGI REPRESJONOWANYCH NA DECYZJE MSWiA?

BARDZO WAŻNE !
Jesteśmy w posiadaniu postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odrzucającego skargę jednej z osób represjonowanych, która złożyła wniosek w trybie art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…). 
Co legło u podstaw takiego orzeczenia WSA w Warszawie?  Jak mają postępować osoby, które złożyły wniosek w trybie art. 8a a zainicjowane przez nich postępowanie pozostaje aktualnie w toku?  Na pytania te odpowiada opracowanie przygotowane na zlecenie FSSM przez mec. Aleksandrę Karnicką, pt. „Jak prawidłowo zaskarżyć decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  wydane w trybie art. 8 a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym”.  Uwzględnia ono zmiany wprowadzone  ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r.  o zmianie  ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz  niektórych innych ustaw.
Komisja Prawna FSSM RP
 • sprawy emerytalne
 • 19 lipca 2018

EUROPOSŁOWIE SLD WYJAŚNIAJĄ

Niedawno informowaliśmy o odpowiedzi, jakiej Komisarz ds. Sprawiedliwości KE Vera JOUROVA udzieliła Europosłom SLD na ich pismo skierowane 7 marca br. do szefów instytucji UE i posłów do Parlamentu Europejskiego, informujące o sytuacji polskich emerytów mundurowych objętych ustawą represyjną. Ponieważ wynika z niej, że Pani Komisarz nie do końca rozumie bezprawność zaistniałej sytuacji, Posłowie do Parlamentu UE - Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke 11 lipca br. przesłali na jej ręce pismo, w którym dokładnie uzasadniają, dlaczego ustawa represyjna powinna zostać poddana ocenie przez instytucje unijne, jako łamiąca zasady zarówno prawa polskiego jak i europejskiego.

 • sprawy emerytalne
 • 6 lipca 2018

SPOTKANIE REPRESJONOWANYCH W NOWYM SĄCZU

28.05.2018 r.  w Nowym Sączu odbyło się spotkanie grupy represjonowanych zbrodniczą ustawą z 16.12.2016 r. z dr Henrykiem MAJEWSKIM b. Ministrem Spraw Wewnętrznych i Prezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP insp. w st. spocz. Zdzisławem CZARNECKIM.

 • sprawy emerytalne
 • 27 czerwca 2018

STAJĄC OKO W OKO Z SUWERENEM WŁADZA TRACI REZON

Organizowane przez PiS w całym kraju spotkania posłów tej partii z wyborcami w ramach tzw. "prekampanii wyborczej", to doskonała okazja do tego, by stanąć twarzą w twarz z tymi "wybrańcami narodu", zadać im kilka "trudnych pytań" i powiedzieć, co myślimy o ich rządach. Pytania o łamanie Konstytucji, niszczenie demokracji, niezależności sądów czy ustawę represyjną wywołują często spore zainteresowanie uczestników tych spotkań, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie wolne media mają ograniczony zasięg, a ich mieszkańcy, bombardowani kłamliwą propagandą telewizji "publicznej", słyszą wyłącznie o sukcesach różnego rodzaju programów rządowych z plusem w nazwie, czy w zwalczaniu wyimaginowanych "układów".
To, że można i warto je zadawać, udowadniają nasi Koledzy z Podkarpacia - Jacek Mykita i Jarosław Lossan - autor nadesłanego FILMU ze spotkania Beaty Szydło z mieszkańcami Sandomierza w dn. 24 czerwca br.

 • sprawy emerytalne
 • 26 czerwca 2018

ANDRZEJ ROZENEK ODWIEDZIŁ CIESZYN

W dniu 8 czerwca 2018 r. w Cieszynie, z inicjatywy Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej odbyło się spotkanie z Andrzejem Rozenkiem.  Spotkanie rozpoczęto minutą ciszy dla uczczenia 43 ofiar ustawy represyjnej. Poruszono tematy związane z sytuacją emerytów mundurowych, podkreślono konieczność dalszej integracji środowiska. Andrzej Rozenek przedstawił aktualną sytuację na krajowej scenie politycznej oraz w PE, zaznaczył wagę zbliżających się wyborów samorządowych. Podczas dyskusji głos zabrała Grażyna Piotrowicz, prowadząca w ramach FSSM tzw. „białą księgę” zawierającą listę osób, które poniosły śmierć w efekcie uchwalenia ustawy represyjnej. Spotkanie przebiegało w konwencji luźnej dyskusji. 
Organizatorami spotkania byli: Jan Ogar oraz Mariusz Kosmaty reprezentujący Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Cieszynie. 
W spotkaniu z ramienia Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach, udział wzięli: Beata Wójcik z Koła Miejskiego SEIRP w Sosnowcu oraz Krzysztof Buchacz z Koła nr 12 SEIRP w Katowicach.

 

 • sprawy emerytalne
 • 26 czerwca 2018

KOMISARZ DS. SPRAWIEDLIWOŚCI KE ODPOWIADA NA PISMO EUROPOSŁÓW SLD

7 marca br. Europosłowie SLD Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke wystosowali do szefów instytucji UE i posłów do Parlamentu Europejskiego pismo, informujące o sytuacji polskich emerytów mundurowych objętych ustawą represyjną (pisaliśmy o tym TUTAJ). Wcześniej dpowiedzieli na nie Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oraz Dyrektor Agencji Praw Podstawowych UE (FRA) Michael O'Flaherty. Kilka dni temu na pismo Europosłów SLD swoją odpowiedź przesłała Komisarz ds. Sprawiedliwości KE Vera JOUROVA (tłumaczenie dalej).

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved