• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

Sprawy emerytalne


 • sprawy emerytalne
 • 26 czerwca 2017

PYTAMY PREZESA IPN

Tym razem pytamy Prezesa IPN, na podstawie jakich dokumentów, z których treści wynikałoby, że na Zarząd Łączności i jego terenowe odpowiedniki, nałożono obowiązek wykonywania czynności operacyjno-technicznych, niezbędnych w działalnsci Słuzby Bezpieczeństwa, przez co zaliczono go do zamkniętego katalogu służb bezpieczeństwa państwa, określonego w ustawie represyjnej z 16 grudnia 2016 r. , 
 

 • sprawy emerytalne
 • 23 czerwca 2017

KONFERENCJA W SEJMIE RP I APEL DO POSŁÓW

W dniu 12 czerwca w sejmie RP odbyła się, zorganizowana przez Koło Poselskie Unii Europejskich Demokratów wspólnie z naszym kolegą Leszkiem Sucholewskim, konferencja poświęcona rodzinom służb mundurowych,  Wzięli w niej udział m. innymi: poseł Michał Kamiński - Unia Europejskich Demokratów, posłanka Kornelia Wróblewska - partia "Nowoczesna ", poseł Jerzy Meysztowicz - partia "Nowoczesna ", senator Grzegorz Napieralski – niezrzeszony. Apel do posłów RP, odczytany na zakończenie konferencji, odbił się szerokim echem nie tylko w naszym środowisku, ale także wśród parlamentarzystów i społeczeństwa.
(Relacja z konferencji - YouTube)
(Relacja z konferencji - iTV Sejm - nie w każdej przeglądarce da się odtworzyć) 

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 17 czerwca 2017

KOLEJNE OPINIE PRAWNE

W związku ze zbliżającym się terminem przystąpienia sądów do rozpoznawania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalne i rentowe na podstawie ustawy represyjnej, zamieściliśmy na naszej stronie internetowej (w zakładce "Opinie prawne FSSM"), pakiet siedmiu opinii prawnych dotyczących możliwości bezpośredniego stosowania Konstytucji RP w procesie orzekania na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) zmienionej ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016 r.

 • sprawy emerytalne
 • 6 czerwca 2017

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOT. WZORÓW ODWOŁAŃ

W związku z pojawieniem się na naszej stronie wzorów odwołań od decyzji obniżających świadczenia emerytalno-rentowe, do FSSM RP napływa dużo pytań z tym związanych. Na stronie głownej w oknie NA SKRÓTY / PYTANIA I ODPOWIEDZI oraz w BIBLIOTECE zamieszczamy te najczęściej zadawane wraz z odpowiedziami na nie, które mogą ułatwić zainteresowanym odpowiednie posłużenie się wzorami odwołań. Lista będzie systematycznie uzupełniana.
Jednocześnie informujemy, że FSSM RP nie udziela porad prawnych.

 

 • sprawy emerytalne
 • 6 czerwca 2017

FRANZ TIMMERMANS ODPOWIADA JANUSZOWI ZEMKE

Biurokratyczne młyny Komisji Europejskiej mielą powoli. Bez mała 4 miesiące czekał Janusz Zemke na odpowiedż I wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Franza Timmermansa na pismo z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie sytuacji grupy polskich obywateli po uchwaleniu represyjnej ustawy emerytalnej z 16 grudnia 2016 r., (patrz wiadomość z 11 lutego 2017 r.), Ponieważ czas płynął i terminy mijały, Europoseł wystąpił w dn. 3 maja 2017 r. do KE z priorytetowym zapytaniem pisemnym w ww. sprawie (patrz wiadomość z 8 maja 2017 r.). W końcu jednak odpowiedź nadeszła.

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 2 czerwca 2017

ZER WYDAŁ PIERWSZE DECYZJE OBNIŻAJĄCE EMERYTURY

KOMUNIKAT
W związku z pojawieniem się na portalach społecznościowych informacji o odebraniu pierwszych decyzji  Dyrektora  Zakładu Emerytalno – Rentowego  MSWiA o ponownym ustaleniu (de facto zmniejszeniu) wysokości emerytury lub renty wydanej na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), prosimy osoby, które je otrzymały, o jak najszybsze zgłoszenie tego faktu na adres e-mal: decyzje.zer@fssm.pl wraz z krótkim opisem swojej drogi zawodowej. Prosimy również o informację, czy dana osoba skorzystała lub zamierza skorzystać z „dobrodziejstwa” art. 8a. 
Pierwsze wyroki Sądu Okręgowego w Warszawie, które zapadną w wyniku odwołań od decyzji Dyrektora  Zakładu Emerytalno – Rentowego  MSWiA, mogą ukształtować linię orzeczniczą. Mając to na uwadze FSSM zakłada monitorowanie oraz możliwość profesjonalnego wsparcia prawnego osób, które jako pierwsze będą wnosić odwołania. Informacje o pierwszych odwołaniach ważne są także z uwagi na planowany udział w wybranych postępowaniach sądowych  Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Koordynatorem w tym zakresie będzie FSSM RP. 

Zdzisław Czarnecki
Prezydent FSSM RP
 

 • sprawy emerytalne

WZORY ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZER

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, zamieszczamy wzory odwołań od nieuchronnie zbliżających się decyzji ZER obniżających świadczenia emerytalno-rentowe z mocy represyjnej i haniebnej ustawy emerytalnej z 16 grudnia 2016 r. Wzory zostały opracowane przez Kancelarię Pietrzak Sidor & Wspólnicy na zlecenie FSSM RP i opłacone z konta DAROWIZNY celowe na walkę z represyjną ustawą emerytalną.

 • sprawy emerytalne
 • 23 maja 2017

KE ODPOWIADA NA LIST ZŻWP

4 stycznia 2017 r. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego wysłał do Komisji Europejskiej pismo informujące o rządowym niekonstytucyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy oraz ich rodzin. Właśnie nadeszła odpowiedź KE.

 • sprawy emerytalne
 • 23 maja 2017

ODPOWIEDŹ PRZEWODNICZĄCEGO KE NA LIST FSSM RP

Otrzymaliśmy odpowiedź Biura Przewodniczącgo Komisji Europejskiej Jeana-Cloda Junckera na nasz list z dnia 27 grudnia 2016 r., (patrz wiadomość z 28 grudnia 2016 r.) w którym informowaliśmy o KE o uchwaleniu przez Sejm RP, niezgodnej z Konstytucją RP, represyjnej ustawy emerytalnej z dn, 16 grudnia 2016 r.

 • artykuł własny
 • 22 maja 2017

MAMY SIŁĘ I NIE ZAWAHAMY SIĘ JEJ UŻYĆ !

Już widzimy miny przedstawicieli obecnej władzy. Oto, powtarzając za posłanką K. Pawłowicz:  „Trzeba być czujnym nawet w największe święta, bo Oni  (czyli My, emeryci i renciści mundurowi) nie spoczną. Są (znowu My) za obaleniem obecnego rządu”. Tak, za to co nam uczyniono chcemy odejścia tego rządu w niebyt. Podobnie jak chcą tego miliony Polaków za ...

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved