• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

SPRAWY EMERYTALNE


Po 6-ciu miesiącach od opublikowania, "Aktualność" jest przenoszona do ARCHIWUM.

Wróć
 • sprawy emerytalne
 • 27 marca 2020

APEL DO PREZESA IPiUS SN

Rozumiemy oczywiście, że w związku z epidemią koronawirusa w Polsce większość instytucji zdecydowanie ograniczyła swoje funkcjonowanie. Jednakże uważamy, że wymiar sprawiedliwości w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych dotyczących osób starszych, szczególnie narażonych na zabójcze działanie koronawirusa, absolutnie nie powinien zwlekać z orzekaniem. Dlatego wystąpiliśmy z Apelem do Pana Sędziego SN Józefa Iwulskiego, Prezesa SN kierującego pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych o jak najszybsze podjęcie działań w celu rozpoznania sprawy mającej fundamentalne znaczenie dla kilkudziesięciu tysięcy osób poszkodowanych ustawą represyjną, czyli rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku, poza kolejnością wpływu, nie czekając na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 26 marca 2020

ART. 8A OSTATNIĄ DESKĄ RATUNKU?

Co mogą jeszcze zrobić osoby, które nie złożyły w terminie odwołania od decyzji Dyrektora ZER, a co byłoby prawnie skuteczne?  Niestety prawie nic. Jedyną drogą prawną prowadzącą do przywrócenia emerytury lub renty jest skorzystanie z możliwości jakie daje (chociażby teoretycznie) art. 8a policyjnej ustawy emerytalnej.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 22 marca 2020

NASTĘPSTWO PRAWNE

W dzisiejszej Informacj Prawnej wyjaśniamy, że śmierć osoby represjonowanej wcale nie musi oznaczać końca postępowania sądowego w jej sprawie odwoławczej przeciwko Dyrektorowi ZER MSWiA o wysokość emerytury/renty policyjnej lub renty rodzinnej. 

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 12 marca 2020

TERMIN ROZPRAWY PRZED "TK" PRZESUNIĘTY!

Wczoraj otrzymaliśmy z "Trybunału Konstytucyjnego" informację o przesunięciu terminu rozpatrzenia pytań SO w Warszawie dot. zgodności części przepisów ustawy represyjnej z Konstytucją RP (sygn. akt P 4/18). Nowy termin został wyznaczony na dzień 21 kwietnia 2019 r. godz.11:00.
Ponieważ przyczyn przesunięcia nie podano, zastanawia nas, czy jest ono związane z zagrożeniem "koranawirusem", czy też " Prezeska TK" ma problem z "przekonaniem" większości sędziów, by ocenili tę "ustawę" zgodnie z wolą "Nowogrodzkiej"? Tak, czy owak, wyznaczony termin może nie być ostatecznym.

 • sprawy emerytalne
 • 9 marca 2020

TK ODPOWIEDZIAŁ NA NASZE PYTANIE!

Dzisiejszy "Trybunał Konstytucyjny", to tak ważna instytucja, że ani ustawowe, ani zwyczajowo-grzecznościowe terminy udzielania odpowiedzi na pytania zwykłych obywateli go nie obowiązują. I tak, odpowiedzi "Prezeski TK" na pytanie FSSM RP o termin wyznaczenia rozprawy dot. zgodności części przepisów ustawy represyjnej z Konstytucją RP, zadane w styczniu 2019 r. doczekaliśmy się po ponad roku(!). Komentarz jest tu chyba zbędny.

 • sprawy emerytalne
 • 2 marca 2020

SPODZIEWAJMY SIĘ MEDIALNEJ NAGONKI

Nasze przypuszczenia niestety się sprawdzają. Data 17 marca 2020 r., kiedy to Trybunał Konstytucyjny ma odpowiedzieć na pytania SO w Warszawie dot. zgodności z Konstytucją RP części przepisów ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. nie została wybrana przypadkowo. To sam środek kampanii w wyborach prezydenckich 2020 r., a wygląda na to, że PiS postanowił, by odebranie (obniżenie) świadczeń emerytalno-rentowych byłym funkcjonariuszom służb mundurowych i ich rodzinom, było jej istotnym elementem. Dowodem na to jest wystąpienie „Prezydenta” Andrzeja D. 15 lutego br. podczas warszawskiej konwencji inaugurującej jego kampanię wyborczą, które w części dotyczyło ustawy represyjnej. Wg nas stanowi ono ewidentną „sugestię” dla „Trybunału Konstytucyjnego”, co do kierunku rozstrzygnięcia.

 • sprawy emerytalne
 • 29 lutego 2020

SĄD NAJWYŻSZY ZROBIŁ UNIK - CO TO MOŻE OZNACZAĆ?

19 lutego br. Sąd Najwyższy (w składzie 3 sędziów) postanowił, że w sprawie pytań skierowanych doń przez Sąd Okręgowy w Białymstoku (szczegóły TUTAJ) powinien wypowiedzięć się w składzie poszerzonym do 7 sędziów i to dopiero po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w sprawie pytań SO w Warszawie o zgodność z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji... 
Co to może oznaczać dla represjonowanych?  

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 16 lutego 2020

19 LUTEGO 2020 R.- PYTANIA DOT. USTAWY REPRESYJNEJ W SĄDZIE NAJWYŻSZYM

W najbliższych dniach (tygodniach) trzy organy państwa, mające chyba największy wpływ na kształt polskiego prawa - Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny i Sejm RP (wg. kolejności chronologicznej posiedzeń), będą podejmować rozstrzygnięca w sprawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji...​ w zakresie mającym zasadnicze znaczenie dla tysięcy poszkodowanych jej nowelizacją z 16 grudnia 2016 r. czyli ustawą represyjną.
W naszych komunikatach postaramy się przybliżyć zakres merytoryczny tematów, którymi będą się te organy zajmować. Nie będziemy jednak spekulować na temat hipotetycznych rozstrzygnięć. Ich oceny dokonamy wówczas, gdy poznamy ich treść i uzasadnienia.
W dzisiejszym komunikacie o tym, co stanie na wokandzie Sądu Najwyższego w dn. 19 lutego br.

 • sprawy emerytalne
 • 6 lutego 2020

FSSM RP "DONOSI" DO PE NA PRAWORZĄDNOŚĆ W POLSCE

Szczerze mówiąc, FSSM RP czuje się pomijana w tzw. "mediach narodowych", jako oganizacja "donosząca na brak praworządności pod rządami PiS", choć od "uchwalenia" ustawy represyjnej wielokrotnie sygnalizowała Parlamentowi UE i jego instytucjom o jej bezprawiu.
Być może dlatego, że ustawa represyjna jest najjaskrawszym przykładem łamania praw polskich obywateli przez obecną wladzę.
Dopóki jednak prawo UE będzie nadrzędnym nad prawem krajowym, doputy Federacja będzie "donosić", aż instytucje unijne zajmą prawami byłych funkcjonariuszy i żołnierzy, odebranymi im ustawą represyjną, sprzeczną z Konstytucją RP,  jej prawem i  prawem UE.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 6 lutego 2020

DRUGA EMERYTURA - KTO MOŻE SIĘ O NIĄ STARAĆ?

Wyrok Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2019 r. (sygn. akt I UK 426/17), w którym uznane zostało prawo skarżącego (żołnierza) do równoczesnego pobierania dwóch świadczeń emerytalnych - "wojskowego" i "cywilnego", wywołał duże zainteresowanie całego środowiska mundurowego. Jednocześnie wzbudził spore, niestety często nieuzasadnione, nadzieje wśród emerytów mundurowych, którzy dziś otrzymują wyłącznie emeryturę "mundurową", mając jednocześnie przyznane (i zawieszone) przez ZUS prawo do emerytury "cywilnej" (lub mogą o to do ZUS-u wystąpić). Naszym zdaniem, w wielu takich przypadkach, ubieganie się o prawo do jednoczesnego pobierania dwóch świadczeń, będzie bezskuteczne.
I o tym w dzisiejszej Informacji Prawnej.

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved