• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

SPRAWY EMERYTALNE


Po 6-ciu miesiącach od opublikowania, "Aktualność" jest przenoszona do ARCHIWUM.

Wróć
 • sprawy emerytalne

LISTY ŚMIERCI

"LISTY ŚMIERCI" - wstrząsający film w reżyserii Andrzeja Dziedzica o tragicznych skutkach ustawy represyjnej. 
Ten film powinni zobaczyć nie tylko mundurowi.
Ten film powinien zobaczyć każdy Polak!

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 16 września 2019

CZY ODWOŁYWAĆ SIĘ OD DECYZJI SĄDU O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA?

Wciąż wierzymy w niezawisłość sądów i w to, że nie wszyscy sędziowie ulegli "efektowi mrożącemu" tzw. "reformy sądownictwa", jakiej dokonała w wymiarze sprawiedliwości partia rządząca i jej Minister Sprawiedliwości - Zbigniew Z. Uważamy, że w sprawach z odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających emerytury/renty na podstawie ustawy represyjnej, warto i trzeba występować do sądów apelacyjnych z „Zażaleniami na postanowienie o zawieszeniu postępowania” i do sądów okręgowych z „Wnioskami  o podjęcie zawieszonego postępowania”. Jak to robić? Podpowiadamy w dzisiejszej informacji prawnej.

 • sprawy emerytalne
 • 13 września 2019

WIELKA LUSTRACJA

Ustawa represyjna z 16 grudnia 2016 r. powinna była skonsolidować wszystkich mundurowych, tych w służbie czynnej i tych w stanie spoczynku. Całe środowisko jak jeden mąż powinno stanąć murem za represjonowanymi funkcjonariuszami i protestować przeciwko temu haniebnemu bezprawiu. 
Tak się jednak nie stało. Zapewne wielu mundurowych uznało, że skoro represje ich nie dotknęły, to nie warto się "wychylać". Ten przytyk skierowany jest przede wszystkim do b. żołnierzy, którzy chyba zapomnieli, że podobna ustawa ich dotycząca czeka na półce sejmowej na swój dzień, i których zapewne uspokoiły słowa Prezydenta RP wypowiedziane podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Katowicach. Artykuł płk Henryka Budzyńskiego, Sekretarza Generalnego ZG ZŻWP i Wiceprezydenta FSSM RP, powinien zapalić w ich głowach światełko ostrzegawcze.

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 4 września 2019

SO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM OODROCZYŁ POSTĘPOWANIA!

Wbrew naszym oczekiwaniom, w dniu wczorajszym na rozprawach z odwołań byłych funkcjonkcjonariuszy od decyzji ZER MSWiA obniżających im emerytury/renty na podst. ustawy represyjnej, które odbyły się przed SO w Piotrkowie Trybunalskim, wyroki jednak nie zapadły. Sąd odroczył postępowania nie wyznaczając terminów kolejnych rozpraw.

 • sprawy emerytalne
 • 2 września 2019

LISTY DO SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

Po ponad półtora roku od skierowania pytania prawnego do „Trybunału Konstytucyjnego” przez SO w Warszawie w sprawie ustawy represyjnej, tak wyjątkowo istotnej życiowo dla ponad 40 tysięcy obywateli Polski, nie został nawet wyznaczony termin rozprawy w „TK”, mamy pełne prawo sądzić, że zaniechanie to ma charakter celowy i świadczy bezwzględnie o łamaniu art. 45 Konstytucji RP stanowiącego, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Wobec powyższego uważamy, że art. 45 Konstytucji RP łamią również ci sędziowie sądów okręgowych, którzy zawieszają rozstrzyganie w sprawach odwołań represjonowanych funkcjonariuszy od decyzji Dyrektora ZER obniżających im emerytury/renty na podstawie zaskarżonych przepisów ustawy represyjnej. Zwłaszcza sędziowie SO w Warszawie, w którym czeka na rozstrzygnięcie większość tych spraw.
Tym razem list otwarty w tej sprawie do sędziów SO w Warszawie skierowali członkowie SEiRP w Piotrkowie Trybunalskim, który FSSM RP poparła listem do Pani Sędzi Jolanty Lewandowskiej - Przewodniczącej XIII WUS SO w Warszawie.

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 21 sierpnia 2019

DOBRE WIEŚCI Z SO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

W dniu wczorajszym na wokandzie SO w Piotrkowie Trybunalskim stanęły kolejne sprawy z odwołań byłych funkcjonariuszy od decyzji Dyrektora ZER obniżających emerytury-renty na podstawie przepisów ustawy represyjnej. Mimo że w żadnej z nich wyroki nie zapadły, to z sali sądowej i tak "powiało optymizmem".  

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 18 sierpnia 2018

PRZEŁOMOWY WYROK SO W CZĘSTOCHOWIE

31 maja br. w Sądzie Okręgowym w Częstochowie zapadł tak naprawdę pierwszy pozytywny wyrok dla b. funkcjonariusza odwołującego się od decyzji Dyrektora ZER MSWiA  obniżającej mu rentę na podstawie ustawy represyjnej. Na taki wyrok z nadzieją długo oczekiwali wszyscy represjonowani, bowiem sąd nie tylko nie przychylił się do wniosku Dyrektora ZER o odroczenie rozprawy do czasu rozstrzygnięcia przez TK zgodności z Konstytucją zaskarżonych przepisów ustawy represyjnej, ale sam poddał ją takiej ocenie, na co jak dotąd nie odważył się żaden inny sąd w kraju. Teraz mamy nadzieję, że w ślady Sędziego z Częstochowy pójdą kolejni odważni sędziowie.
"Niech prawo zawsze prawo znaczy, A sprawiedliwość - sprawiedliwość..." (Julian Tuwim).

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 8 sierpnia 2019

APEL W SPR. DECYZJI MSWiA WYDANYCH W TRYBIE ART. 8A

Od jakiegoś czasu słyszymy, że Minister SWiA wydaje pozytywne dla b. funkcjonariuszy decyzje w odpowiedzi na wnioski złożone przez nich w trybie art. 8a ustawy represyjnej. Nie wiemy ile takich decyzji wydano, ale sam fakt może zachęcić do złożenia takich wniosków tych, którzy dotąd wahali się, czy to uczynić (terminu składania wniosków "ustawodawca" nie określił). Niestety nie wiemy też, jak te decyzje są uzasadniane, a wiedza ta mogła by pomóc potencjalnym, kolejnym wnioskodawcom. Stąd nasz dzisiejszy apel.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 25 lipca 2019

SĄD OKRĘGOWY TO TYLKO PIERWSZA INSTANCJA

Każda ze stron postępowania może zaskarżyć do właściwego Sądu Apelacyjnego wyrok Sądu Okręgowego w sprawie odwołania od Decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżającej emeryturę/rentę na podstawie ustawy represyjnej,  Z pewnością każdy represjonowany złoży taką apelację w przypadku wyroku dla siebie niekorzystnego. Ale też każdy musi się liczyć z tym, że od wyroku dla niego korzystnego odwoła się (z dużą dozą pewności) Dyrektor ZER. I właśnie taki przypadek omawiany jest w dzisiejszej Informacji Prawnej.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 12 lipca 2019

ZAWIESZENIE EMERYTURY Z ZER NA RZECZ EMERYTURY Z ZUS - ANEKS

Niniejszy aneks stanowi odpowiedź na pytanie, które padło na naszym profilu facebookowym NiezaSŁUŻYLIŚMY w związku z informacją prawną pt. "Zawieszenie emerytury z ZER na rzecz emerytury z ZUS" - czy oby na pewno, w przypadku spełnienia warunków nabycia prawa zarówno do emerytury z ZUS, jak i emerytury mundurowej, nie można pobierać obydwu świadczeń równolegle?  

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved