• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

SPRAWY EMERYTALNE


Po 6-ciu miesiącach od opublikowania, "Aktualność" jest przenoszona do ARCHIWUM.

Wróć
 • sprawy emerytalne
 • 20 marca 2019

EUROPOSŁOWIE SLD GANIĄ SZEFÓW KE ZA BEZCZYNNOŚĆ

Europosłowie SLD - Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke wystosowali jednobrzmiące pisma do szefów Komisji Europejskiej - Przewodniczącego Jean-Claude’a Junckera  (TUTAJ) i Wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa (TUTAJ), w których ponownie próbują im przypomnieć o sprawie represjonowanych polskich emerytów mundurowych.
Jesteśmy wdzięczni posłom za ich starania ale odnosimy wrażenie, że i w instytucjach UE kalkulacje polityczne i biurokracja biorą górę nad rzetelnym zajmowaniem się sprawami obywateli Unii. I, że dziś europolitycy myślą już tylko o nadchodzących wyborach i do maja KE naszą sprawą się niestety już nie zajmie. A po wyborach… Kto wie, co będzie po wyborach?
Teraz głos należy do NAS i najważniejsze jest, byśmy to MY mądrze wybrali. Tak, by wśród nowych europosłów znaleźli się tacy, którzy będą „ambasadorami” sprawy represjonowanych. Tacy, jak wyżej wymienieni.

 • sprawy emerytalne
 • 18 marca 2019

HENRYK MROZIŃSKI W SĄDZIE WALCZY O PRAWDĘ

21 marca 2019 r. o godz. 11:10 w sali 316 budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy przy ul. Ogrodowej 51a odbędzie się posiedzenie, na którym rozpatrzone zostanie zażalenie naszego represjonowanego kolegi Henryka Mrozińskiego na postanowienie Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów o odmowie wszczęcia postępowania w związku ze złożonym przez niego zgłoszeniem o popełnieniu przez b. Ministra SW Mariusza Błaszczaka przestępstw niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia uprawnień wynikających z art. 231 $1 k.k. oraz wielokrotnego twierdzenia nieprawdy w zw. z uchwaleniem ustawy represyjnej.
W związku z powyższym, apelujemy do wszystkich represjonowanych o wsparcie kol. Mrozińskiego i liczne stawienie się na tym posiedzeniu Sądu.

 • sprawy emerytalne
 • 4 marca 2019

PYTAMY IPN O POWTÓRNE KWERENDY "INFORMACJI O PRZEBIEGU SŁUŻBY"

Opisany w Gazecie Wyborczej przypadek przywrócenia pełnych świadczeń emerytalnych sportowcowi i działaczowi sportowemu Leszkowi Tillingerowi sprowokował nas do zadania pytania o liczbę takich decyzji. Znalazło się ono wśród pytań, które skierowaliśmy do Dyrektora ZER MSWiA w naszym ostatnim wystąpieniu o udzielenie informacji publicznej. Natomiast Prezesa IPN zapytaliśmy o to, wobec ilu osób zmieniono pierwotną „Informację o przebiegu służby” i na jakiej podstawie faktycznej to uczyniono. A dlaczego o to w ogóle pytamy?

 • sprawy emerytalne
 • 2 marca 0209

APEL PREZYDENTA FEDERACJI DO PREZES TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

To już ponad rok, od kiedy Sąd Okręgowy w Warszawie skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne o zgodność z Konstytucją RP części przepisów ustawy represyjnej. Ponad 40 tysięcy emerytów i rencistów, polskich obywateli czeka na jakiekolwiek rozstrzygniecie w tej sprawie, tak istotnej dla ich życia i egzystencji. A grupa ta niestety nieustannie i nieuchronnie maleje. Prezydent FSSM RP Zdzisław Czarnecki postanowił przypomnieć o tym Prezes TK Pani Julii Przyłębskiej i zaapelował do niej o pilne wyznaczenie terminu rozprawy w celu rozpoznania pytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie i wydania orzeczenia otwierającego drogę do wyrokowania przez sądy okręgowe.

 • sprawy emerytalne
 • 2 marca 2019

PYTAMY ZER - ILU REPRESJONOWANYCH ZMARŁO?

Zaniepokojeni nieoficjalną informacją uzyskaną z SO w Warszawie o umarzaniu ze względu na śmierć osób skarżących znacznej liczby spraw z odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalne bądź rentowe na podstawie ustawy represyjnej, wystąpiliśmy do Dyrektora ZER MSWiA z zapytaniem publicznym, którym pytamy m.in. o to, ile wydał decyzji o wstrzymaniu wypłaty emerytury/renty policyjnej w związku z ustaniem prawa do tego świadczenia wskutek śmierci osoby uprawnionej z grupy osób represjonowanych tą ustawą?  

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 28 lutego 2019

ODPOWIEDŹ SO NA NASZE PYTANIA - WYJASNIENIE

Z pewnością odpowiedź Sądu Okręgowego w Warszawie na wniosek FSSM o udzielenie informacji publicznej, w którym zadaliśmy kilka pytań dot. przekazywania do innych sądów spraw z odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalne bądź rentowe na podstawie ustawy represyjnej nie wszystkich usatysfakcjonowała. Być może niektórym wydała się ona zbyt lakoniczna. Ale tak naprawdę, jej prawdziwą treść zawiera załącznik, czyli uzasadnienie do wniosków SO o przeniesienie ww. spraw do innych sądów. Potwierdza on to, co dla większości represjonowanych (zwłaszcza tych powtórnie) było jasne od chwili "uchwalenia" ustawy represyjnej. Niestety, znaczna część represjonowanych nie uświadamia sobie, badź mie chce sobie uświadomić, że walka o należne im prawa, moze (na drodze sądowej) trwać jeszcze wiele, wiele lat. A ponieważ, owo uzasadnienie jest napisane "językiem prawniczym", którego czytanie (i zrozumienie) wielu osobom nastręcza trudności, dlatego zamieszczamy dzisiejszą Informację Prawną. 

 • sprawy emerytalne, felieton
 • 18 lutego 2019

NIENAWIŚĆ Z MOCY PRAWA

"Prawicowe środowiska wywodzące się z dawnej „Solidarności” dawno już wybaczyły wszelkie przewiny zarówno Niemcom, jak i koalicjantom Stalina, którzy w imię własnych interesów wepchnęli Polskę w jego łapy. Jedynym środowiskiem, który do chwili obecnej obłożony jest polityczną i społeczną anatemą, jest środowisko emerytów mundurowych, których ustawą sejmową – i to dwukrotnie – uznano za przestępców najgorszego rodzaju, ponieważ nawet siedzący za najcięższe zbrodnie kryminaliści w sprawach emerytalnych mają lepszą sytuację, niż ci, którzy stali na straży prawa i porządku publicznego, i po roku 1989 tychże kryminalistów łapali i sadzali za kratami."
Cały tekst na stronie Dolnośląskiego Komitetu Protestacyjnego. Polecamy. 

 • sprawy emerytalne
 • 20 lutego 2019

SO W WARSZAWIE ODPOWIEDZIAŁ NA NASZE PYTANIA

17 stycznia br. wystąpiliśmy do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, w którym zadaliśmy kilka pytań dot. przekazywania do innych sądów spraw z odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalne bądź rentowe na podstawie ustawy represyjnej. Właśnie otrzymaliśmy odpowiedź, a informacje w niej zawarte i wnioski jakie na ich podstawie można wysnuć są niestety bardzo smutne.

 • sprawy emerytalne
 • 27 stycznia 2019

JANUSZ ZEMKE INFORMUJE

Poseł do PE Janusz Zemke poinformował kierownictwo SLD oraz FSSM RP o zamierzonych dalszych działaniach europosłów SLD ws. przeciwdziałania skutkom przepisów ustawy represyjnej z 2016 r., pozbawiającej świadczeń emerytalnych i rentowych znaczne grono emerytów mundurowych.

 • sprawy emerytalne
 • 25 stycznia 2019

MIN. MILCZANOWSKI NIE USTAJE W OBRONIE REPRESJONOWANYCH

Minister Andrzej Milczanowski przygotował dla członków Komisji Europejskiej dokument pt. ”Sugestie dotyczące możliwych działań w obronie praw polskich obywateli Unii Europejskiej”, w którym przedstawia implikacje związane z przesłaniem do polskiego Trybunału Konstytucyjnego przez Sąd Okręgowy w Warszawie zapytania o zgodność z Konstytucją RP zapisów ustawy represyjnej, zwracając zwłaszcza uwagę na skutki wydania przez TK wyroku w tej sprawie przez sędziów, którzy zasiadają w nim bezprawnie oraz sugeruje zaskarżenie tej ustawy przez KE do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.
Dokument ten przekazał do rąk własnych Wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej Fransowi Timmermansowi 23 stycznia br. podczas Konferencji zorganizowanej w Krakowie przez KE pt.” Dialog Obywatelski o przyszłości Europy” kol. Jacek Mykita, działacz Podkarpackiego Komitetu Protestacyjnego FSSM RP i grupy Rebelianty Podkarpackie.
Panie Ministrze, jesteśmy ogromnie wdzięczni za to, że jest Pan z nami od początku i nie ustaje w walce o prawa represjonowanych funkcjonariuszy! Dziękujemy!

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved