• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

SPRAWY EMERYTALNE


 • sprawy emerytalne
 • 22 maja 2018

PYTAMY TK - KIEDY ZAJMIE SIĘ USTAWĄ REPRESYJNĄ?

Czas płynie, a pytanie SO w Warszawie, o zgodność ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. z Konstytucją, utknęło w TK i cisza (co nas akurat specjalnie nie dziwi). Ale postanowiliśmy spróbować zburzyć spokojny sen Prezes TK Sędzi Julii Przyłębskiej  i wystąpiliśmy do niej z zapytaniem, kiedy ta sprawa, tak istotna ze względu na swój wymiar społeczny, trafi pod obrady tego "szacownego" gremium, które dzisiaj (jak się wydaje) pobiera pensje za "nicnierobienie".
Wnisek FSSM RP do TK o udzielenie informacji publicznej.

 • sprawy emerytalne
 • 16 maja 2018

JANUSZ ZEMKE W PE O SYTUACJI ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY W POLSCE

W dniu wczorajszym w Parlamencie Europejskim w Brukseli, europoseł SLD Janusz Zemke wziął udział w publicznym wysłuchaniu nt. praw żołnierzy w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
W swoim wystąpieniu poruszył sprawy dyskryminowania w Polsce żołnierzy i funkcjonariuszy ze względu na fakt pełnienia przez nich służby przed 1990 rokiem oraz ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.
Więcej na stronie www.zemke.pl

 • sprawy emerytalne
 • 16 maja 2018

MINISTER HENRYK MAJEWSKI NIE PRÓŻNUJE

Minister Henryk Majewski nie ustaje w walce o przywrócenie swoim dawnym podwładnym bezprawnie odebranych świadczeń emerytalno-rentowych i niedawno wystąpił w tej sprawie z pismem do Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników – p. Marianne Thysen, która z ramienia Komisji Europejskiej analizuje sytuację byłych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa państwa w Polsce.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 14 maja 2018

CZY ODWOŁYWAĆ SIĘ OD DECYZJI WALORYZACYJNYCH?

Obserwujemy, szczególnie na portalach społecznościowych, niepewność wśród osób represjonowanych, które otrzymały już decyzje Dyrektora ZER o waloryzacji emerytury lub renty i mają dylemat, czy zasadnym jest odwołanie się od takiej decyzji? Odniesiemy się do tego problemu, ale już teraz chcielibyśmy stwierdzić, że zajęcie jednoznacznego stanowiska w tej kwestii jest trudne.

 • sprawy emerytalne
 • 5 maja 2018

INTERPELACJA POSELSKA 19897

Interpelacja nr 19879 z 19 lutego 2018 r. posła Witolda Zembaczyńskiego (.Nowoczesna) w sprawie niektórych przepisów tzw. ustawy „dezubekizacyjnej”, skierowana do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zawiera 5 pytań, na które 29 marca 2018 r. odpowiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński. 
Wprawdzie z zasady mieliśmy przedstawiać suche fakty, a ich ocenę pozostawiać naszym czytelnikom, ale wystąpień naszego "ulubieńca" nie da się niestety pozostawić bez komentarza. Dlatego poniekąd "musimy" się odnieść do odpowiedzi ministra Zielińskiego na zadane w tej Interpelacji pytania.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 24 kwietnia 2014

KTO MOŻE BYĆ PEŁNOMOCNIKIEM SKARŻĄCEGO?

W dzisiejszej Informacji Prawnej odpowiadamy na pytanie "Kto może być pełnomocnikiem w sprawach odwołań od decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury policyjnej/renty policyjnej/renty rodzinnej?". 

 • sprawy emerytalne
 • 12 kwietnia 2018

PREZYDENT KOMOROWSKI SPOTKAŁ SIĘ Z REPRESJONOWANYMI

W dniu 23 marca 2018 r. Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski spotkał się z przedstawicielami szczególnej grupy osób skrzywdzonych ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r. - inwalidów, wdów, żon i matek osób niepełnosprawnych.
 

 • sprawy emerytalne
 • 12 kwietnia 2018

NA PISMO EUROPOSŁÓW SLD ODPOWIEDZIAŁ TAKŻE DYREKTOR FRA

Po Przewodniczącym Komisji Europejskiej J-C. Junckerze, na pismo Europosłów SLD odpowiedział także Dyrektor Agencji Praw Podstawowych UE (FRA) – Michael O'Flaherty, o czym poinformował na swojej stronie internetowej Janusz Zemke.

 • sprawy emerytalne
 • 11 kwietnia 2018

NADGORLIWCY Z IPN POPEŁNIAJĄ BŁĘDY!

W informacji prawnej z 14 września 2017 r. pt. "HISTORIA SŁUŻBY WG IPN" zaproponowaliśmy osobom mającym wątpliwości, co do zasadności zakwalifikowania ich pod przepisy ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. występowanie do Dyrektora ZER MSWiA o udostępnienie Informacji IPN, stanowiącej podstawę tej kwalifikacji i zamieściliśmy wzór takiego wystąpienia. Pisaliśmy, że "Uzyskany w ten sposób dokument, może być następnie wykorzystany zarówno przed Sądem, jak i w postępowaniu wg art. 8a przed Ministrem SWiA". Okazało się, że nie tylko.
Otóż jeden (a może i więcej) z b. funkcjonariuszy, któremu ZER obniżył emeryturę, wystąpił bezpośrednio do IPN o wyjaśnienie powodu bezpodstawnego zakwalifikowania go w szeregi pełniących służbę na rzecz "totalitarnego państwa" (szczegóły dalej). IPN sprawę zbadał i ...przyznał się do błędu!.
Informację podajemy za Olsztyńskim Biuletynem Informacyjnym ZW SEiRP (OBI) nr 3(95)2018.

 • sprawy emerytalne
 • 5 kwietnia 2018

SZEF KE ODPOWIEDZIAŁ EUROPOSŁOM SLD

Niedawno Europosłowie SLD Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke wystosowali do szefów instytucji UE i posłów do Parlamentu Europejskiego piśmo, informujące o sytuacji polskich emerytów mundurowych objętych ustawą represyjną (pisaliśmy o tym TUTAJ)  Właśnie odpowiedział na nie Jean-Claude JUNCKER – Przewodniczący Komisji Europejskiej informując, że Komisja zbada sprawę obcięcia emerytur mundurowych w Polsce, a osobą odpowiedzialną za ten proces będzie Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników – Marianne Thysen, która po analizie sytuacji udzieli w imieniu Komisji Europejskiej oficjalnej odpowiedzi.

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved