• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

SPRAWY EMERYTALNE


Po 6-ciu miesiącach od opublikowania, "Aktualność" jest przenoszona do ARCHIWUM.

Wróć
 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 14 listopada 2019

KOMISJA PRAWNA FSSM RP MONITURUJE SPRAWY W SĄDACH

Niestety, większość sądów okręgowych w kraju zawiesza postępowania w sprawach z odwołań represjonowanych funkcjonariuszy od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających im świadczenia emerytalno-rentowe w oczekiwaniu na wyrok "Trybunału Konstytucyjnego" w sprawie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) wprowadzonych nowelizacją z 16 grudnia 2016 r. Prym w tej kwestii wiedzie niechlubnie Sąd Okręgowy w Warszawie, który pytanie prawne do TK skierował, i w którym czeka na rozstrzygnięcie najwięcej tych spraw. Na szczęście, coraz więcej sędziów w innych sądach podejmuje się orzekania i już zapadło w kraju kilkanaście wyroków korzystnych dla osób skarżących.
Komisja Prawna FSSM RP stara się monitorować to, co się w sądach dzieje i dziś publikuje pierwszy "wykaz spraw", które zakończyły się wyrokami. Wykaz ten będzie systematycznie aktualizowany i okresowo publikowany na naszej stronie.

 • sprawy emerytalne
 • 20 października 2019

ŻOŁNIERZE WOP W OBLICZU „USTAW DEZUBEKIZACYJNYCH”

Mamy nadzieję, że publikowane dziś opracowanie, przygotowane przez mec. Aleksandrę Karnicką, pomoże byłym żołnierzom WOP objętym ustawami represyjnymi lepiej przygotować się do występowania przed sądami w sprawach odwoławczych od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających emerytury/renty. Wprawdzie cżęść problematyki była już poruszana na stronie internetowej ZEiRSG i różnych forach dyskusyjnych, ale to opracowanie ma charakter kompleksowy, a porady w nim zawarte można wykorzystać np. przy uzupełnianiu wniosku odwoławczego.

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 9 października 2019

PROŚBA KOMISJI PRAWNEJ FSSM RP DO REPRESJONOWANYCH

W związku z procedowaniem (nie zawieszaniem) przez niektóre sądy okręgowe w kraju spraw z odwołań b. funkcjonariuszy i ich rodzin od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających świadczenia na podstawie ustawy represyjnej, Komisja Prawna FSSM RP wystosowała prośbę, o przysyłanie na adres zespol.prawny@fssm.pl treści wyroków wraz z uzasadnieniami.

 • sprawy emerytalne
 • 26 września 2019

PROTEST REPRESJONOWANYCH FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ - KOSTRZYN NAD ODRĄ, 21.09.2019 R.

21 września 2019 r. w Kostrzynie nad Odrą miał miejsce protest przeciwko bezprawnym zapisom „ustawy” represyjnej z dn. 16 grudnia 2016 r. zorganizowany przez Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej i Komitet Protestacyjny Emerytów i Rencistów SG w Kostrzynie nad Odrą.
Represjonowani byli funkcjonariusze SG i żołnierze WOP stanęli dosłownie „na kresce” (tak nazywają granicę kraju), czyli na terenie dawnego przejścia granicznego między Polską a Niemcami (niegdyś PRL a NRD). Na granicy, która do 21 grudnia 2007 r. stanowiła granicę UE, a którą dziś wszyscy Polacy przekraczają bez żadnych przeszkód.

 • sprawy emerytalne
 • 20 września 2019

RAPORT O SKUTKACH USTAWY REPRESYJNEJ

Załącznik nr 7 do Protokołu z posiedzenia Zarządu FSSM RP w dn 12.09.2019 r. czyli raport "O SKUTKACH SPOŁECZNO-PRAWNYCH USTAWY Z 16 GRUDNIA 2016 ROKU, ZWANEJ II USTAWĄ REPRESYJNĄ, CZYLI O REPRESJACH RZĄDU PIS WOBEC EMERYTOWANYCH FUNKCJONARIUSZY POLICJI, SŁUŻB OCHRONY PAŃSTWA, BOR, STRAŻY GRANICZNEJ I SŁUŻBY WIĘZIENNEJ SŁUŻĄCYCH  W  PRL  ORAZ PO 1990 ROKU W III-ej RP.", to kompendium wiedzy o ustawie represyjnej.
Warto, by prawdę o hańbie polskiego parlamentaryzmu poznało jak najwięcej Polaków. Dlatego zwracamy się do wszystkich naszych członków i sympatyków - Pobierzcie go i roześlijcie do wszystkich swoich znajomych, zwłaszcza tych "niemundurowych", z prośbą o zapoznanie się z nim i przekazywanie dalej. Pomóżcie zwalczyć kłamliwą pisowską propagandę w sprawie tej pseudoustawy i zbudować szerokie poparcie społeczne dla usunięcia jej z polskiego systemu prawnego.

 • sprawy emerytalne
 • 20 września 2019

MIESIĘCZNICE W BIAŁEJ PODLASKIEJ

16-go każdego miesiąca represjonowani z Białej Podlaskiej organizują demonstracje, których celem jest przypominanie lokalnej społeczności o "ustawie" uchwalonej 16 grudnia 2016 r. -  bezprawiu, którego ofiarami są oni i tysiące ich kolegów w kraju.

 • sprawy emerytalne

LISTY ŚMIERCI

"LISTY ŚMIERCI" - wstrząsający film w reżyserii Andrzeja Dziedzica o tragicznych skutkach ustawy represyjnej. 
Ten film powinni zobaczyć nie tylko mundurowi.
Ten film powinien zobaczyć każdy Polak!

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 16 września 2019

CZY ODWOŁYWAĆ SIĘ OD DECYZJI SĄDU O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA?

Wciąż wierzymy w niezawisłość sądów i w to, że nie wszyscy sędziowie ulegli "efektowi mrożącemu" tzw. "reformy sądownictwa", jakiej dokonała w wymiarze sprawiedliwości partia rządząca i jej Minister Sprawiedliwości - Zbigniew Z. Uważamy, że w sprawach z odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających emerytury/renty na podstawie ustawy represyjnej, warto i trzeba występować do sądów apelacyjnych z „Zażaleniami na postanowienie o zawieszeniu postępowania” i do sądów okręgowych z „Wnioskami  o podjęcie zawieszonego postępowania”. Jak to robić? Podpowiadamy w dzisiejszej informacji prawnej.

 • sprawy emerytalne
 • 13 września 2019

WIELKA LUSTRACJA

Ustawa represyjna z 16 grudnia 2016 r. powinna była skonsolidować wszystkich mundurowych, tych w służbie czynnej i tych w stanie spoczynku. Całe środowisko jak jeden mąż powinno stanąć murem za represjonowanymi funkcjonariuszami i protestować przeciwko temu haniebnemu bezprawiu. 
Tak się jednak nie stało. Zapewne wielu mundurowych uznało, że skoro represje ich nie dotknęły, to nie warto się "wychylać". Ten przytyk skierowany jest przede wszystkim do b. żołnierzy, którzy chyba zapomnieli, że podobna ustawa ich dotycząca czeka na półce sejmowej na swój dzień, i których zapewne uspokoiły słowa Prezydenta RP wypowiedziane podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Katowicach. Artykuł płk Henryka Budzyńskiego, Sekretarza Generalnego ZG ZŻWP i Wiceprezydenta FSSM RP, powinien zapalić w ich głowach światełko ostrzegawcze.

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 4 września 2019

SO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM OODROCZYŁ POSTĘPOWANIA!

Wbrew naszym oczekiwaniom, w dniu wczorajszym na rozprawach z odwołań byłych funkcjonkcjonariuszy od decyzji ZER MSWiA obniżających im emerytury/renty na podst. ustawy represyjnej, które odbyły się przed SO w Piotrkowie Trybunalskim, wyroki jednak nie zapadły. Sąd odroczył postępowania nie wyznaczając terminów kolejnych rozpraw.

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved