• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

POCZYTAJ

SPRAWY EMERYTALNE - 2016


.

Wróć
 • sprawy emerytalne
 • 31 grudnia 2016

PREZYDENT RP PODPISAŁ "USTAWĘ BŁASZCZAKA"

W prezencie noworocznym dla wszystkich byłych i obecnych żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy swoją służbę dla Polski podjęli przed 31 lipca 1990 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał wczoraj tzw. "ustawę Błaszczaka".

 • sprawy emerytalne
 • 28 grudnia 2016

PISZEMY LISTY DO UE

 • sprawy emerytalne
 • 28 grudnia 2016

LIST FSSM RP DO PROF. HANNY SUCHOCKIEJ

27 grudnia 2016 r. FSSM RP wystosowała list do Pani prof. Hanny Suchockiej, Honorowej Przewodniczącej Komisji Weneckiej z informacją dot. uchwalonej przez Sejm RP represyjnej ustawy emerytalnej i prośbą o podjęcie działań na arenie międzynarodowej, mających na celu wpłynięcie na obecne władze polskie, by respektowały zasady państwa prawa, Konstytucję RP i wartości leżące u podstaw Unii Europejskiej, której członkiem jest przecież Polska. 

 • sprawy emerytalne
 • 6 grudnia 2016

LIST FSSM RP DO POSŁÓW NA SEJM RP

W liście do Posłów na Sejm RP zadajemy kłam rządowej propagandzie na temat wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych otrzymywanych przez byłych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa państwa. Jednocześnie informujemy, że proponowane w przekazanym do procedowania w Parlamencie RP projekcie ustawy emerytalnej obniżenie tych świadczeń w stosunku do funkcjonariuszy pozytywnie zweryfikowanych w roku 1990, pozostaje w sprzeczności z wyrokiem TK w sprawie K 6/09 (o zgodności z Kostytucją RP ustawy 

 • sprawy emerytalne
 • 2 grudnia 2016

LISTY DO MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Byli Ministrowie Spraw Wewnętrznych oraz byli szefowie UOP, ABW i AW, wystosowali do Ministra Błaszczaka listy, w których zwracają się o wyłączenie spod przepisów proponowanych w skierowanym do Sejmu RP, projekcie zmian ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, funkcjonariuszy, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani w 1990 r.

 • sprawy emerytalne
 • 30 listopada 2016

PISMO FSSM RP DO MARSZAŁKA SEJMU

W dniu dzisiejszym przesłaliśmy do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, sporządzoną na zlecenie SEiRP, opinię prawną prof. Marka Chmaja dot. rządowego projektu zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, który w wersji nie poddanej żadnym konsultacjom społecznym i międzyresortowym, wpłynął do Kancelarii Sejmu. 

 • sprawy emerytalne
 • 26 listopada 2016

APEL FSSM RP

Koleżanki i Koledzy !

Prosimy Was, uczyńcie wszystko, by niniejszy Apel FSSM RP, w którym przedstawiamy niezgodne z prawem i nieuczciwe działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w toku dotychczasowego procesu legislacyjnego projektu zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, trafił do parlamentarzystów, polityków, samorządowców i przedstawicieli mediów.

 

 • sprawy emerytalne
 • 25 listopada 2016

STANOWISKO FSSM RP DOT. PROJEKTU USTAWY EMERYTALNEJ MSWIA

Przedstawiamy stanowisko FSSM RP w sprawie projektu zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z dnia 14 listopada 2016 r.

 • sprawy emerytalne
 • 5 marca 2016

PISMO FSSM RP DO MIN. BŁASZCZAKA

W dniu dzisiejszym FSSM RP wystosowała pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, w którym domagamy się zaprzestania uprawiania przez urzędników ministerstwa kłamliwej propagandy bezpodstawnie zawyżającej wysokość świadczeń emerytalnych byłych funkcjonariuszy służb PRL oraz wyrażamy w imieniu całego środowiska byłych funkcjonariuszy służb mundurowych sprzeciw wobec intencji bezpodstawnego i bezprawnego ponownego obniżenia naszych emerytur, a zwłaszcza zamiarom obniżenia emerytur za okres służby dla III RP.

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved