• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

POCZYTAJ

SPRAWY EMERYTALNE - 2020


.

Wróć
 • sprawy emerytalne
 • 26 czerwca 2020

"CO KAŻDY POLAK WIEDZIEĆ POWINIEN" - LIST DO REDAKTORA KONRADA PIASECKIEGO

O tym, jakim naprawdę aktem bezprawia jest ustawa represyjna wiedzą w Polsce głównie ci, których ona dotknęła i ich rodziny oraz ci, którzy się z nią zetknęli i rozumieją jakie zasady prawa powinny obowiązywać w demokratycznym państwie prawnym. Dlatego doskonale wiedzą to przede wszystkim konstytucjonaliści i prawnicy, a ci z nich, którzy dziś twierdzą, że jest ona „aktem sprawiedliwości społecznej”, naszym zdaniem, czynią to wyłącznie z pobudek politycznych i pozaprawnych. Wiedzą to także nieliczni niestety politycy i dziennikarze. Natomiast wiedzę znacznej części polskiego społeczeństwa ukształtowała kłamliwa argumentacja autorów tej „ustawy”, propagowana w mediach podporządkowanych i sprzyjających obecnej władzy.
I właśnie wiedzą na tym poziomie wykazał się redaktor TVN24 Pan Konrad Piasecki w trakcie rozmowy z Kandydatem na Urząd Prezydenta RP – Robertem Biedroniem w dn. 23 bm. Dlatego postanowiliśmy tę jego „wiedzę” pogłębić, wysyłając do niego swoiste „vademecum” informacji na temat ustawy represyjnej. Jego lekturę polecamy nie tylko Panu Piaseckiemu, ale wszystkim, którzy kiedykolwiek mają zamiar wypowiadać się publicznie na ten temat.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 16 czerwca 2020

ODPRAWY CYWILNE RÓWNIEŻ DLA EMERYTÓW MUNDUROWYCH

Tym emerytom, którzy pracowali i na skutek niekorzystnych dla pracowników regulacji prawnych, wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19, stracili pracę, polecamy lekturę dzisiejszej Informacji Prawnej, przygotowanej przez mec. Aleksandrę Karnicką.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 15 czerwca 2020

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE PRZED WSA

Dziś kolejna Informacja Prawna, w której piszemy o postępowaniu uproszczonym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawach ze skarg na decyzje Ministra SWiA podjęte w trybie art. 8a ustawy represyjnej.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 10 czerwca 2020

ZASKARŻENIE ODMOWY PODJĘCIA ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA

W dzisiejszej Informacji Prawnej o możliwości zaskarżenia do sądu apelacyjnego postanowienia sądu okręgowego o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawach z odwołań od decyzji Dyrektora ZER.

 • sprawy emerytalne
 • 8 czerwca 2020

NAPISALIŚMY DO J.F.L. AGUILARA

Choć zapewne wiele osób uważa, że pisanie w sprawie ustawy represyjnej do szefów i członków różnych instytucji UE nie przyniesie żadnych efektów, to naszym zdaniem,  zdecydowanie gorsze byłoby milczenie. I dopóki Polska będzie członkiem UE, a prawo unijne będzie obowiązującym, dopóty będziemy  w tej sprawie pisać, pisać i jeszcze raz – pisać!
Tym razem napisaliśmy do Juana Fernando Lópeza Aguilara, Przewodniczącego Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE i autora przygotowywanego  raportu KE dot. praworządności w Polsce. Uważamy, że ta „ustawa”, w połączeniu z faktyczną likwidacją trójpodziału władzy w Polsce, jest najjaskrawszym przykładem łamania standardów praworządności, w tym praw człowieka i obywatela, do jakich dopuściły się obecne polskie władze i, jako taka, powinna się znaleźć w tym raporcie.

 • sprawy emerytalne
 • 25 maja 2020

TK PONOWNIE PRZESUWA ROZPRAWĘ

Naszą informację z 7 maja o przesunięciu przez TK na 2 czerwca br. terminu rozprawy w sprawie zgodności niektórych przepisów ustawy represyjnej z Konstytucją, zakończyliśmy pytaniem: "Czy po raz ostatni?". Niestety okazało się ono "prorocze", bowiem TK kolejny raz zmienił termin rozprawy - na 15 lipca br. godz. 11:00.  
Nasze pytanie więc wciąż pozostaje aktualne.

 • sprawy emerytalne
 • 7 maja 2020

ROZPRAWA W TK ZNÓW PRZESUNIĘTA

Po raz kolejny przesunięty został termin rozprawy w "Trybunale Konstytucyjnym" w sprawie zgodności niektórych przepisów ustawy represyjnej z Konstytucją. Tym razem wyznaczony został na 2 czerwca br. o godz. 11:00. Czy po raz ostatni?

 • sprawy emerytalne
 • 4 maja 2020

"KRÓTKOTRWAŁA SŁUŻBA" - CO TO WŁAŚCIWIE ZNACZY?

Wszyscy wiemy jak różnie interpretowane jest pojęcie "krótkotrwała slużba", w decyzjach wydawanych przez Ministra SWiA w trybie art. 8a ustawy represyjnej. Dlatego, idąc za radą jednego z naszych represjonowanych kolegów, z pytaniem o to, jak powinno się je rozumieć, postanowiliśmy wystąpić do językoznawców, osób w tej sprawie absolutnie bezstronnych, czyli do Rady Języka Polskiego Przy Polskiej Akademii Nauk.  

 • sprawy emerytalne
 • 19 kwietnia 2020

PREZES SN ODPOWIADA NA NASZ APEL

Otrzymaliśmy odpowiedź Pana Sędziego SN Józefa Iwulskiego, Prezesa SN kierującego pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na nasz apel o jak najszybsze podjęcie działań w celu rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku, poza kolejnością wpływu, nie czekając na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego.
I wprawdzie Pan Sędzia obiecuje, że sprawa trafi na wokandę SN poza kolejnością, to nietety aktualne pozostaje pytanie - kiedy?

 • sprawy emerytalne
 • 7 kwietnia 2020

SĄDY W CZASIE EPIDEMII

Pani mecenas Aleksandra Karnicka przesłała nam krótkie podsumowanie tematów najczęściej poruszanych przez emerytów mundurowych podczas dyżurów telefonicznych prowadzonych aktualnie przez jej Kancelarię Prawną w związku z pandemią koronawirusa w Polsce.

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved