• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
  • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
  • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

PROPONUJEMY WARSZTATY DLA OBJĘTYCH "USTAWĄ BŁASZCZAKA"

  • sprawy emerytalne, komunikat
  • 25 marca 2017

Planujemy organizować w Polsce warsztaty robocze  dla zainteresowanych emerytów i rencistów służb mundurowych, których obejmie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. W trakcie tych spotkań, przekażemy informacje o aktualnych i planowanych działaniach FSSM RP, w związku z prowadzeniem tej represyjnej ustawy. Znaczną część czasu spotkania chcemy przeznaczyć na pytania i dyskusje.

Organizatorem warsztatów roboczych są struktury terenowe lub grupy osób. Organizator spotkania pokrywa koszty wynajęcia sali, rzutnika multimedialnego (jeżeli będą) przyjazdu i zakwaterowania 3-5 przedstawicieli FSSM. Chęć zorganizowania takiego spotkania proszę zgłaszać na adres mailowy FSSM (sekretariatfssm@op.pl)  na co najmniej 10 dni przed planowanym terminem. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko organizatora, jego dane kontaktowe (telefon, mail), datę i godziny, miejsce (adres) spotkania.

Prezydent FSSM RP Zdzisław Czarnecki

Wróć

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved