• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

Z ŻYCIA FEDERACJI


 • sprawy federacji
 • 22 maja 2018

PIKIETA FSSM RP PRZED SO W WARSZAWIE

Dzisiejsza pikieta, zorganizowana przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP przed siedzibą Wydziału XIII Sądu Okręgowego w Warszawie w obronie niezawisłości sędziów i w celu podkreśleniu znaczenia przynależności Polski do UE dla praworządności w naszym Kraju, zgromadziła grupę liczącą nieco ponad 100 uczestników, głównie członków związków i stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji oraz niezrzeszonych emerytów i rencistów służb mundurowych.
Przykro nam Koleżanki i Koledzy, że (parafrazując słowa premiera W. Churchila) „tak wiele pozostawiacie w rękach tak niewielu”.

 • sprawy federacji
 • 22 maja 2018

VADEMECUM WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych powoli szykuje się do nadchodzących jesiennych wyborów samorządowych w Polsce. Oczywistym priorytetem Federacji będzie zmobilizowanie jak największej liczby emerytów mundurowych do działań na rzecz demokratycznej kontroli prawidłowości ich przebiegu. Jednocześnie Federacja nie będzie szczędzić wysiłków w popieraniu tych przedstawicieli naszego środowiska, którzy zechcą w tych wyborach wystartować, do czego gorąco zachęcamy. Wszak jednym z priorytetów działań władz samorządowych powinno być zaspokajanie potrzeb oraz niesienie pomocy stale rosnącej i niestety ciągle ubogiej finansowo w swej ogromnej większości grupie seniorów. I dobrze byłoby, gdyby miała ona swych przedstawicieli w tych władzach. Dlaczego nie mieliby jej reprezentować emeryci mundurowi?
Wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom, którzy widzą i czują potrzebę działania na rzecz swoich lokalnych ojczyzn i rozważają start w nadchodzących wyborach samorządowych, dedykujemy niniejszy „Poradnik dla uczestników wyborów samorządowych 2018”.  

 • sprawy federacji, komunikat
 • 17 maja 2018

22 MAJA ZAMANIFESTUJEMY PRZED SO W WARSZAWIE

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w dniu 22 maja 2018 r. w godz. 7.30 - 9.00, przed siedzibą XIII Wydziału Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Płockiej 9, organizuje zgromadzenie pod hasłem:. „Promocja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w świetle zmian w Polsce”.
Kosmetyczne zmiany w ustawach dot. polskiego wymiaru sprawiedliwości mają za zadanie jedynie zaciemnić fakt systematycznego niszczenia trójpodziału władzy w Polsce. Prawdziwy obraz polskiego sądownictwa, to postępowania dyscyplinarne wszczynane wobec sędziów wydających wyroki niezgodne z oczekiwaniami rządzącej partii oraz awanse i nagrody dla sędziów, którzy spełniając jej wolę, wyroki te uchylają. W tej sytuacji zasadniczego znaczenia nabiera fakt przynależności Polski do UE, dzięki czemu polscy obywatele mają możliwość szukania ochrony praw i dochodzenia sprawiedliwości w jej instytucjach.
Manifestacja organizowana jest w przeddzień Międzynarodowego Dnia Wymiaru Sprawiedliwości, a jej głównym jej celem jest wsparcie sędziów broniących prawa i swojej niezawisłości.
PRZYBYWAJCIE!

 • sprawy federacji, komunikat
 • 30 kwietnia 2018

PROTOKÓŁ Z III KONGRESU FSSM RP

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, publikujemy pełny Protokół z obrad III Kongresu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, który odbył się w Soczewce k/Płocka w dniach 20-22 kwietnia 2018 r. Jest on na tyle obszerny i szczegółowy, że nie było potrzeby pisania odrębnego sprawozdania z tych obrad. Lektura w sam raz na dłuuugą majówkę.

 • sprawy federacji, komunikat
 • 26 kwietnia 2018

WAŻNE DOKUMENTY III KONGRESU FSSM RP

Jak już informowaliśmy, sprawozdanie (Protokół) z III Kongresu FSSM RP opublikujemy wkrótce (po jego zatwierdzeniu przez Zarząd i członków Federacji). Ale już dziś prezentujemy dwa bardzo ważne dokumenty opracowane i przyjęte przez Kongres. Pierwszy z nich, to UCHWAŁA PROGRAMOWA III KONGRESU FSSM RP zawierająca cele i zadania Federacji na najbliższe 4 lata kadencji nowowybranego Zarządu. Drugi, to APEL III KONGRESU FSSM RP skierowany do członków związków i stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji w związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi.

 • sprawy federacji, komunikat
 • 23 kwietnia 2018

KRÓTKA INFORMACJA PO III KONGRESIE FSSM RP

Wczoraj zakończył obrady III Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Po burzliwej dyskusji i przy sprzeciwie kilku delegatów uchwalono zapisanie w Statucie możliwości prowadzenia przez Federację działalności gospodarczej oraz podjęcia starań o uznanie jej za Organizację Pożytku Publicznego. Są to zmiany najistotniejsze, gdyż rozszerzają możliwości finansowania działań Federacji. Pozostałe mają raczej charakter porządkowy, a szczegóły podamy za kilka dni w sprawozdaniu z Kongresu.
Delegaci wybrali także nowy Zarząd FSSM RP. Prezydentem Federacji został ponownie Zdzisław Czarnecki, Wiceprezydentami - Henryk Budzyński i Janusz Kwiecień, Skarbnikiem - Ewa Grzegorczyk a Sekretarzem Generalnym - Bogusława Łukasiewicz. GRATULUJEMY!
 

 • sprawy federacji
 • 22 marca 2018

PLAC PIŁSUDSKIEGO NIE DLA STRAŻAKÓW Z OSP!

Brak szacunku partii rządzącej dla poświęcenia i trudnej służby ludzi w mundurach przybiera nieoczekiwane i absurdalne formy. Wojewoda mazowiecki, bez podania przyczyn, odmówił naszym Kolegom z Ochotniczej Straży Pożarnej, zorganizowania w Międzynarodowym Dniu Strażaka, uroczystych obchodów tego święta na Pl. Piłsudskiego w Warszawie.
Czyżby władza chciała wejść w konflikt z kolejną grupą społeczną? A może Pl. Piłsudskiego został zaanektowany wyłącznie na organizację pisowskich hucp partyjno-propagandowych?
Tak, czy siak, Koledzy Strażacy - zawodowi i ochotnicy - na szacunek i wdzięczność w sercach naszych i wszystkich Polaków, możecie liczyć zawsze!

 

 • sprawy federacji, komunikat
 • 16 marca 2018

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU FSSM RP

Publikujemy pełny PROTOKÓŁ z  posiedzenia Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, które odbyło się w dniu 22 lutego 2018 r. w Warszawie.
W Protokole m.in. Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2017 FSSM RP, krótkie podsumowanie działałań KIU FSSM RP oraz informacja dot. przygotowań do III Kongresu FSSM RP i ciekawa dyskusja nt. proponowanych przez Prezydenta FSSM RP zmian w Statucie Federacji.

 • sprawy federacji
 • 15 marca 2018

 • sprawy federacji, komunikat
 • 5 marca 2018

NICZEGO NIE UKRYWAMY

INFORMACJA O KONCIE „DAROWIZNY” ZA ROK 2017.
W związku z uchwaleniem w dniu 16 grudnia 2016 r. „ustawy represyjnej”, Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP podjęła niezwłocznie, bo już w styczeniu 2017 r. działania mające na celu przeciwdziałanie skutkom tej "ustawy". Na ich sfinansowanie potrzebne były dodatkowe środki finansowe spoza puli przeznaczonej na bieżące działania statutowe Federacji.
W tym celu w dniu 10.01.2017 roku założone zostało wyodrębnione konto bankowe o nr 13 1240 6074 1111 0010 7162 7880 do wpłat darowizn na rzecz przeciwdziałania skutkom tej "ustawy". 
Niniejszym przedstawiamy ogólne rozliczenie wpływów na i wydatków z tego konta w roku 2017 i jednocześnie gorąco dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazane nam zaufanie i dokonane na ten cel wpłaty 

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved