• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

Z życia Federacji


 • sprawy federacji, komunikat
 • 22 sierpnia 2017

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OBJĘTYCH USTAWĄ REPRESYJNĄ

FSSM RP organizuje pomoc psychologiczną dla osób skrzywdzonych represyjną ustawą emerytalną. Wszystkich, którzy uznają, że takie wsparcie jest potrzebne im samym lub ich najbliższym, prosimy o kontakt na adres psycholog@fssm.pl
Koordynatorem pomocy jest kol. Małgorzata Chmielewska.

 • sprawy federacji, komunikat
 • 21 sierpnia 2017

KOLEJNE SPOTKANIA W RAMACH OIU W SIERPNIU

Wszystkich chętnych do działania w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej zapraszamy na kolejne spotkania, w których obok z Pełnomocnika Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej - Andrzeja Rozenka i Prezydenta FSSM RP - Zdzisława Czarneckiego swój udział zapowiedzieli gen. Marek Dukaczewski, posłowie na Sejm RP z PO, Nowoczesnej, Kukiz'15 i PSL oraz działacze SLD i KOD.
Spotkania odbędą się:
24.08. w Radomiu, godz.16.00, sala PWSOŚ, ul. Zubrzyckiego 6;
25.08. w Kielcach, godz.17.00, restauracja "Czardasz", ul. Pocieszka 17;
31.08. w Opolu, godz.17.00, Aula Błękitna - Uniwersytet Opolski, Plac Kopernika 11.

 • sprawy federacji
 • 21 sierpnia 2017

SPOTKANIA W RAMACH OIU - BIAŁYSTOK 08.08.2017.

8 sierpnia 2017 r. w Białymstoku, Pełnomocnik OKIU Andrzej Rozenek i Prezydent FSSM RP Zdzisława Czarnecki oraz zaproszeni goście, w tym byli komendanci wojewódzcy policji, przewodniczący lokalnych struktur SEiRP i SLD, spotkali się z około 200 emerytami i rencistami służb mundurowych zainteresowanymi zmianą eutanazyjnej ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.

 • sprawy federacji
 • 17 sierpnia 2017

SPOTKANIA W RAMACH OIU - ŁOMŻA 08.08.2017.

W dniu 8 sierpnia 207 roku w Łomży odbyło się spotkanie Pełnomocnika Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej - Andrzeja Rozenka i Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP - Zdzisława Czarneckiego oraz podlaskich działaczy SLD z emerytami służb mundurowych, zorganizowane przez Koło Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Łomży. Goście m.in. zachęcali zebranych do utworzenia lokalnego komitetu protestacyjnego. 
- Wróg jest jeden. Musimy podjąć trud przeciwstawienia się tej władzy – powiedział Andrzej Rozenek ...

 

 • sprawy federacji, komunikat
 • 12 sierpnia 2017

OIU NA PODKARPACIU, ŚLĄSKU I W MAŁOPOLSCE

Zapraszamy na spotkania w ramach OIU z Pełnomocnikiem Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej - Andrzejem Rozenkiem, Prezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP - Zdzisławem Czarneckim oraz posłami na Sejm RP z różnych partii politycznych. Spotkania na Podkarpaciu odbędą się:
17.08. w Rzeszowie,  ul Mieszka I 48/50, klub Spółdzielni Mieszkaniowej Zodiak, godz.13.00;
17.08. w Przemyślu,  Wybrzeże Marszałka Piłsudskiego 4, Hotel Akademia, godz.18.00;

w Małopolsce:
18.08. w Nowym Sączu, ul,Narutowicza 2, siedziba ZNP, godz.12.00;
i na Śląsku:
19.08. w Bielsku-Białej, ul.Armii Krajowej 316, Hotel Beskidy,  godz.15.00.

Mile widziani będą wszyscy chcący wspierać naszą Obywatelską Inicjatywę Ustawodawodawczą oraz aktywnie działać w lokalnych komitetach protestacyjnych. Koniec z biernością.

 • sprawy federacji
 • 7 sierpnia 2017

MANIFESTACJA W WAŁBRZYCHU

4 sierpnia 2017 r. o godzinie 21.00 na Placu Magistrackim w Wałbrzychu zebrali się przedstawiciele różnych partii, stowarzyszeń, fundacji, oraz mieszkańcy miasta.  Pojawili się między innymi przedstawiciele KOD-u, .Nowoczesnej, PO, partii Razem, Inicjatywy Polskiej, SLD, PSL, Unii Pracy i Kongresu Kobiet.
Manifestacja nie ograniczyła się do spraw związanych z sądownictwem, a przedstawiono całe spektrum zmian, jakie zachodzą w naszym kraju, wraz z ich konsekwencjami,. Słowem, od łamania konstytucji i zaburzania trójpodziału władzy, przez dewastację puszczy do ograniczania podstawowych praw obywateli. Każdy z uczestników wydarzenia mógł powiedzieć, które z działań Prawa i Sprawiedliwości niepokoją go najbardziej.

 

 • sprawy federacji
 • 1 sierpnia 2017

PRZED NAMI SPOTKANIA NA PODLASIU

Zapowiadamy spotkania w ramach OIU na Podlasiu. Staramy się, by obok Pełnomocnika Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej - Andrzeja Rozenka (b. posła SLD) i Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP - Zdzisława Czarneckiego, brali w nich udział lokalni przedstawiciele różnych partii politycznych, byli komendanci Policji mieszkający w regionie i inne znane osoby popierające naszą obywatelską inicjatywę ustawodawczą. I tak np. w spotkaniu w Białymstoku swój udział zapowiedziała m.in. była Komendant Miejski Policji w Białymstoku a później Komendant Wojewódzki Policji w Opolu, pierwsza kobieta-nadinspektor Policji, Irena Doroszkiewicz. 
Spotkania odbędą się w:
Łomży, 8 sierpnia o godz. 10.00, ul. Sadowa 2;
Białymstoku, 8 sierpnia o godz. 16.00, ul. Choroszczańska 31A, sala 18;
Suwałkach, 9 sierpnia o godz.10.00, ul Jana Pawła II, Aqua Park.

Zapraszamy na nie wszystkich gotowych aktywnie działać w lokalnych w komitetach protestacyjnych powstających pod egidą FSSM RP. Także osoby niezwiązane z naszym środowiskiem, które nie godzą się z tym, co dzieje się w Polsce.

 • sprawy federacji
 • 1 sierpnia 2017

SPOTKANIA W RAMACH OIU - LUBLIN 27.07.2017

W dniu 27 lipca 207 roku w siedzibie Rady Wojewódzkiej SLD w Lublinie odbyło się spotkanie Pełnomocnika Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej - Andrzeja Rozenka i Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP - Zdzisława Czarneckiego, z emerytami służb mundurowych, z terenu woj. lubelskiego.

 • sprawy federacji, komunikat
 • 28 lipca 2017

O TYM NIE ZAPOMNIMY !!!

Koleżanki i Koledzy! 
Wiemy, że już kilkoro z nas, po otrzymaniu decyzji o jawnie bezprawnym i drastycznym obniżeniu emerytury lub renty targnęło się na własne życie lub zmarło nagle nie wytrzymując poczucia krzywdy i poniżenia jakie Ich i nas wszystkich spotkało. Musimy to dobrze zapamiętać, jesteśmy Im to winni.

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej będzie prowadziła BIAŁĄ KSIEGĘ – KSIĘGĘ PAMIĘCI o naszych kolegach, którzy odeszli. Jest to praca smutna, ale konieczna. Chcielibyśmy wierzyć, że lista nazwisk naszych Kolegów, którzy w tych okolicznościach odeszli na wieczną służbę, pozostanie niezmienna. Niestety, takiej gwarancji nikt dać nie może.

Koordynatorem w zakresie prowadzenia  BIAŁEJ KSIĘGI, ze strony FSSM RP, jest kol. Grażyna Piotrowicz (tel. 502-232-356; adres e-mail: grazyna.piotrowicz@fssm.pl).  W związku z tym prosimy wszystkie organizacje wchodzące w skład Federacji, a także osoby mające wiedzę o tych tragicznych zdarzeniach, o nawiązanie w tej sprawie kontaktu z kol. G. Piotrowicz.

Nic nie może być zapomniane! 

Zdzisław Czarnecki
Prezydent FSSM RP

 • sprawy federacji
 • 28 lipca 2017

SPOTKANIA W RAMACH OIU - CZĘSTOCHOWA 20.07.2017.

W  dniu 20.07.2017 r. w godz.15.00-18.00 w Hali Sportowej w Częstochowie przy ul. Żużlowej 4, odbyło się spotkanie członków Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP z pokrzywdzonymi ustawą represyjną z 16.12.2016 r.

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved