• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

Z życia Federacji


 • sprawy federacji
 • 15 czerwca 2017

Z PRAC KOMITETÓW PROTESTACYJNYCH

W dniu 06.06.2017 roku w Warszawie na terenie Sejmu RP odbyło się spotkanie  koordynatorów ”Komitetu Protestacyjnego Łódzkie” przy FSSM /nazwa robocza/ z przedstawicielami Nowoczesnej. W spotkaniu udział wzięli: poseł na Sejm RP Pan Mirosław Suchoń, koordynator krajowy ds. wewnętrznych Pan Piotr Nejman, koordynator regionalny sieci eksperckiej „Lepsza Polska” Pani Iwona Lewandowska oraz koordynatorzy komitetu protestacyjnego województwa łódzkiego Lech Wojtyra, Piotr Bogusz i Krzysztof Borowski.

 • sprawy federacji, komunikat
 • 12 czerwca 2017

OŚWIADCZENIE PREZYDENTA FSSM RP

W związku z komentarzami publikowanymi na niektórych portalach społecznościowych, dotyczącymi mojego wystąpienia na posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 8 czerwca b.r. chciałbym poinformować i wyjaśnić, że jedynym tematem tego posiedzenia była „Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotycząca sytuacji emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych, w ujęciu statystycznym, w kontekście ich aktywności zawodowej po odejściu ze służby”. Mimo prób podejmowanych przed rozpoczęciem posiedzenia oraz w jego trakcie, przy kategorycznej postawie Przewodniczącego KAiSW – Posła Arkadiusza Czartoryskiego z PIS, nie udało się poszerzyć tematyki o kwestie związane ze skutkami ustawy represyjnej. W tej sytuacji, zagadnienia o zasadniczym znaczeniu dla represjonowanych policjantów i funkcjonariuszy, których nie udało się podnieść na posiedzeniu KAiSW, w porozumieniu z Posłem Markiem Wójcikiem z PO - Wiceprzewodniczącym KAiSW, staną się przedmiotem interpelacji poselskich do Prezes Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie działania FSSM RP, tak w bliskiej jak i dalszej perspektywie, pozostają bez zmian. Są i będą ukierunkowane na wyłączenie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. z systemu prawa RP. 

                                                                           Zdzisław Czarnecki
Prezydent FSSM RP

 • sprawy federacji, komunikat
 • 5 czerwca 2017

ZESPÓŁ VI FSSM RP INFORMUJE

Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2017 r. na posiedzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej członkowie Komitetu  jednogłośnie powierzyli funkcje:

Pełnomocnika Komitetu – Andrzejowi Rozenkowi,
Zastępcy Pełnomocnika Komitetu – gen. Markowi
Dukaczewskiemu.

Czas do momentu rozpoczęcia zbierania 100 tys., podpisów (co nastąpi we wrześniu b.r.) należy wykorzystać na „dopięcie” organizacji Komitetów Protestacyjnych. 

 

 • sprawy federacji, komunikat
 • 5 czerwca 2017

ORGANIZUJEMY SIĘ, DZIAŁAMY - KOMITETY PROTESTACYJNE W CAŁYM KRAJU

W związku z licznym zapytaniami i zgłoszeniami osób chętnych do współpracy z Komitetami Protestacyjnymi w poszczególnych województwach, podajemy ich adresy e-mailowe, które umożliwią komunikację wszystkim zainteresowanym. Mając świadomość ogromu zadań stojących przed Komitetami, zachęcamy wszystkich do włączenia się w ich prace. Z bezpośrednich rozmów, ale też śledzenia portali internetowych, wiemy jak duże są oczekiwania wobec podejmowanych przez Federację działań zmierzających do usunięcia z przestrzeni prawnej ustawy z 16 grudnia 2016 roku. To się nie stanie bez udziału nas wszystkich. A więc do pracy. 

/Irena Kłucińska/   
Zespół VI FSSM RP
 

 • sprawy federacji, komunikat
 • 2 czerwca 2017

ZESPÓŁ VI FSSM RP INFORMUJE

Przepraszamy, ale zapowiadany na dziś komunikat nt. aktualnego stanu realicji inicjatywy ustawodawczej przedstawimy 5 czerwca (w poniedziałek). Termin, który sobie wyznaczyliśmy na przygotowanie możliwie najpełniejszej informacji w tej sprawie, okazał się niestety zbyt krótki.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Irena Kłucińska

 • sprawy federacji, komunikat
 • 29 maja 2017

KOMUNIKAT ZESPOŁU VI FSSM RP

DOTYCZĄCY AKTUALNEGO STANU REALIZACJI INICJATYWY USTAWODAWCZEJ FSSM RP

W związku licznymi pytaniami i komentarzami publikowanymi na niektórych portalach społecznościowych, dotyczącymi Inicjatywy Ustawodawczej FSSM związanej z przygotowaniem obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…),  informujemy, że obszerna informacja  w tej sprawie zostanie opublikowana w dniu 2 czerwca 2017 r., tj.  bezpośrednio po posiedzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Celem tego posiedzenia będzie, między innymi, omówienie przygotowanego projektu ustawy wraz z jego uzasadnieniem oraz przyjęcie całościowego harmonogramu działań KIU.

Irena Kłucińska 
Zespół Koordynatorów

 

 • sprawy federacji
 • 16 maja 2017

RZECZNIK FSSM RP

Zarząd Federacji Stowarzyrzeń Służb Mundurowych RP informuje, iż oficjalnie powołano rzecznika Federacji.
Została nią Pani Beata Kornacka, z wykształcenia - psycholog kliniczny. Ukończyła także studia podyplomowe MBA przy Polskiej Akademii Nauk, kierunek zarządzanie i marketing.
Uprawnienia dziennikarskie uzyskała w 1989 roku, współpracowała min. z magazynem Armia.
Przez wiele lat pracowała dla największych korporacji finansowych w Polsce. Zarządzała strukturami  handlowymi od 10 do 1000 osób.

Przeszła wiele szkoleń z zakresu negocjacji. Pracowała także jako trener, prowadząc szkolenia w korporacjach , w tym szkolenia dotyczące wizerunku.
Dziękujemy za przyjęcie na siebie ogromu obowiązków.
Kontakt z Panią Rzecznik pod adresem e-mail: rzecznik@fssm.pl 

 • sprawy federacji
 • 16 maja 2017

W MIĘDZYNARODOWYM DNIU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI IDŹMY DO SĄDÓW

23 maja 2017 r. w Międzynarodowym Dniu Wymiaru Sprawiedliwości sędziowie chcą zaprosić wszystkich do skorzystania z obywatelskiego prawa do uczestniczenia w planowanych na ten dzień rozprawach jako widowni.
Część naszego środowiska emerytów służb mundurowych wystąpiła z inicjatywą, byśmy z tego zaproszenia skorzystali i swoją gremialną obecnością w sądach wyrazili poparcie dla niezależności władzy sądowniczej w Polsce, zagrożonej planami „reform” min. Ziobry.
Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w pełni tą inicjatywę popiera.

 

 • sprawy federacji
 • 10 maja 2017

ZJAZD I WYBORY W ZEiRSG

W dniu 6 maja 2017 r. w  Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbył się IV Zjazd Krajowy Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Emerytów i Rencistów SG.
W wyniku wyborów nowych władz Związku nastąpiła częściowa wymiana w składzie ZG i GKR. Do części doświadczonych działaczy dołączyli nowi, głównie z niedawno powstałych Regionów Związku. Prezesem Związku został ponownie wybrany Kol. Adam MIKSIEWICZ. Zjazd uchwalił kilka zmian w Statucie i w Regulaminie Komisji Rewizyjnych.
Pełna informacja oraz galeria zdjęć z obrad Zjazdu dostępne na stronie internetowej Związku.

 • sprawy federacji, komunikat
 • 8 maja 2017

INFORMACJA DLA KOORDYNATORÓW KOMITETÓW PROTESTACYJNYCH

Dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie.
Zebraliśmy już wymagane 1000 podpisów, by zarejestrować Komitet Inicjatywy Obywatelskiej. W związku z tym, w tej chwili musimy wstrzymać się ze zbieraniem właściwej ilości podpisów do formalnej decyzji marszałka Sejmu...

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved