Biblioteka

Akty prawne

KONSTYTUCJA RP (tekst ujednolicony).


USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst pierwotny z 1990 r.)

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179) (tekst ujednolicony - stan na maj 2023 r.)


Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. 2022 poz. 655) (tekst ujednolicony - stan na maj 2023 r.)


Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. 2018 poz. 138) (tekst ujednolicony - stan na maj 2023 r.)


Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. 2010 nr 79 poz. 523) (tekst ujednolicony - stan na maj 2023 r.)


Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. 1990 nr 78 poz. 462) (tekst ujednolicony - stan na maj 2023 r.)


Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400) (tekst ujednolicony - stan na maj 2023 r.)


Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. 1994 nr 53 poz.214) (tekst ujednolicony - stan na maj 2023 r.)


Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. (Dz.U. 1994 nr 10 poz. 36) (tekst ujednolicony - stan na maj 2023 r.)


USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2006 nr 218 poz. 1592).


USTAWA represyjna z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. 2009 nr 24 poz. 145)


WYROK Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2010 r. Sygn. akt K 6/09 w sprawie zgodności z Konstytucją niektórych zapisów ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym....(Dz.U. 2010 nr 36 poz. 204).


USTAWA represyjna z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. 2016 poz.2270).


UCHWAŁA składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020 r. sygn. akt III UZP 1/20
(o kryterium służby na rzecz państwa totalitarnego)


WYROK składu 3 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2023 r. sygn. akt II UKSP 120/22


UCHWAŁA składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2023 r. sygn. akt III PZP 6/22
(o jednoosobowym orzekaniu w sądach II instancji)

Do strony nadrzędnej
Biblioteka

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)