Biblioteka

Inne opinie i analizy prawne

dotyczące ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.


Opinia prawną prof. Marka Chmaja z dnia 25 listopada 2016 r. dot. rządowego projektu zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, sporządzona na zlecenie SEiRP.


UWAGI Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2016 r. do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszyPolicji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, StrażyGranicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.


OPINIA zewnętrzna z dnia 12 grudnia 2016, sporządzona przez dr hab. Pawła Sobczyka na zlecenie Biura Analiz Sejmowych, dot. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszyPolicji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, StrażyGranicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.


OPINIA Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z dnia 13 grudnia 2016 r. do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszyPolicji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, StrażyGranicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.


OPINIA Biura Legislacyjnego Senatu z dnia 19 grudnia 2016 r. dot. ustawy z dn. 16 grudnia 2016 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszyPolicji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, StrażyGranicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.


EKSPERTYZA PRAWNA z dn. 9 stycznia 2017 r. sporządzona przez dr hab. Annę Rakowską-Trelę na zlecenie Biura Analiz Sejmowych, dot. legalności posiedzenia Sejmu RP z dnia 16 grudnia 2016 r. które odbyło się w Sali Kolumnowej Sejmu.


EKSPERTYZA PRAWNA z dn. 9 stycznia 2017 r. sporządzona przez dr Ryszarda Balickiego na zlecenie Biura Analiz Sejmowych, dot. legalności posiedzenia Sejmu RP z dnia 16 grudnia 2016 r. które odbyło się w Sali Kolumnowej Sejmu.


ANALIZA Zespołu Prawnego FSSM RP z 8 marca 2017 r. dot. art. 8a ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Do strony nadrzędnej
Biblioteka

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)