Aktualności

14 CZERWCA – ŚWIĘTO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
Z okazji 43. rocznicy powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego składamy wszystkim członkom i sympatykom Związku serdeczne gratulacje i życzenia sukcesów w działalności społecznej na rzecz umacniania obronności kraju, krzewienia patriotyzmu i utrwalania pamięci historycznej.

więcej

10 CZERWCA – ŚWIĘTO BYŁYCH WOJSK OCHRONY POGRANICZA
10 cze 2024 sprawy Federacji

10 CZERWCA – ŚWIĘTO BYŁYCH WOJSK OCHRONY POGRANICZA

Z okazji 79. rocznicy utworzenia  Wojsk Ochrony Pogranicza serdecznie pozdrawiamy emerytów, rencistów  oraz pracowników byłych WOP, a także ich rodziny. Ofiarnie chroniąc granicy państwowej dobrze zapisaliście się w pamięci ludności strefy nadgranicznej.  Życzymy wszystkim wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia oraz spokojnej niczym niezmąconej przyszłości.


Przewodniczący FSSM RP
płk dypl. w st. spocz. Henryk Budzyński

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FSSM RP JAKO OPP – 2023
09 cze 2024 sprawy Federacji

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FSSM RP JAKO OPP – 2023

Realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), publikujemy „Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2023” oraz "Roczne sprawozdanie finansowe z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2023”.
WZÓR WNIOSKU O WYCOFANIE APELACJI
05 cze 2024 sprawy emerytalne, informacja prawna

WZÓR WNIOSKU O WYCOFANIE APELACJI

W komunikacie z 22 kwietnia br. pt. „Co MSWiA robi w sprawie represjonowanych emerytów” uważni czytelnicy dostrzegli sugestię Kolegów z Zespołu Prawnego, by represjonowani, zwłaszcza ci, których sprawy apelacyjne trafiły pod osąd politycznie motywowanych „neosędziów”, wnioskowali do Dyrektora ZER o wycofanie apelacji. To, że takie wnioski są rozpatrywane i uwzględniane potwierdziła osobiście Dyrektorka ZER Pani Magdalena Bednarz podczas spotkania z przedstawicielami stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji w dn. 22 maja br. Dzisiejszy komunikat jest reakcją na liczne prośby o przygotowanie i opublikowanie wzoru takiego wniosku.
(Informacja zawiera wzory pism)

więcej

GŁOSUJMY NA ANDRZEJA ROZENKA!
05 cze 2024 sprawy Federacji, eurowybory 2024

GŁOSUJMY NA ANDRZEJA ROZENKA!

W najbliższą niedzielę, 9 czerwca, odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W okręgu nr 4 obejmującym  obszar Warszawy oraz powiatów grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego, jako kandydat  Koalicji Obywatelskiej startuje Andrzej Rozenek (lista nr 5, poz. 7).

więcej

PRZYWRACANIE ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH OSOBOM REPRESJONOWANYM – SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI MSWiA
W dniu 22 maja br. Prezydium Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zorganizowało spotkanie stron (społecznej i rządowej) zaangażowanych w usuwanie skutków ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. czyli przedstawicieli stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym z kierownictwem Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.

więcej

IDZIEMY ZA CIOSEM. CHCEMY WYCOFANIA Z TK OPINII PROKURATORA GENERALNEGO
Złożone w marcu 2020 r. w Trybunale (nie)Konstytucyjnym stanowisko ówczesnego Prokuratora Generalnego (Zbigniewa Z.) w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy represyjnej, to, nie tylko w naszej opinii, politycznie motywowany „dokument” zawierający zbiór kłamstw, półprawd i przeinaczeń. I tak jak w przypadku „opinii Sejmu RP”, chcemy by zostało ono przez Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Adama Bodnara wycofane

więcej

APEL PREZYDIUM FEDERACJI NA WYBORY DO EUROPARLAMENTU
21 maj 2024 sprawy Federacji, eurowybory 2024

APEL PREZYDIUM FEDERACJI NA WYBORY DO EUROPARLAMENTU

Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Odbywać się będą w warunkach szczególnych, w sytuacji narastającego zagrożenia bezpieczeństwa naszego kraju i Europy. Silna i jednomyślna w tej kwestii Unia Europejska oraz mocna w niej pozycja Polski, obok naszego członkostwa w NATO, są najlepszym tego bezpieczeństwa gwarantem. To powinni rozumieć wszyscy Polacy, a mundurowi w szczególności.

więcej

CHCEMY WYCOFANIA Z TK OPINII SEJMU NT. USTAWY REPRESYJNEJ
Czy ktoś jeszcze pamięta kuriozalne salto prawno-proceduralne pisowskiego Marszałka Sejmu (2015-2019) Marka K. które wywinął w sprawie opinii Sejmu nt. ustawy represyjnej, sporządzonej dla Trybunału (nie)Konstytucyjnego na potrzeby postępowania dot. zgodności niektórych jej przepisów z Konstytucją? Jeśli nie, to przypominamy – pisaliśmy o tym w 2018 r. m.in. w artykułach  „OPINIA SEJMU NT. USTAWY REPRESYJNEJ, CZYLI TRAGIKOMEDIA W 5 AKTACH” oraz „OSTATECZNA OPINIA SEJMU NT. USTAWY REPRESYJNEJ – 5 AKT TRAGIKOMEDII”.
Uważamy, że skoro Marszałek Sejmu mógł taką opinię z TK wycofać raz, to przecież może to zrobić ponownie. A w tym przypadku nawet powinien. I nie będzie to akt polityczny, tylko jeden z małych kroczków na drodze przywracania praworządności. Dlatego wystąpiliśmy o to do Pana Marszałka Szymona Hołowni.

więcej

DECYZJĘ ADMINISTRACYJNĄ MOŻNA UCHYLIĆ
17 maj 2024 sprawy emerytalne, informacja prawna

DECYZJĘ ADMINISTRACYJNĄ MOŻNA UCHYLIĆ

Tylko naprawdę nielicznym spośród represjonowanych ustawą z 16 grudnia 2016 r., którzy do pisowskich ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji wnioskowali w trybie art.8a o wyłączenie spod jej rygorów, udało się uzyskać pozytywne decyzje. Znakomita większość decyzji była odmowna, a znaczna ich część już się uprawomocniła. Otrzymujemy sygnały, że urzędnicy obecnego Ministra uznają je za ostateczne, których uchylić nie można.
Tego poglądu nie podzielają jednak nasi koledzy z Zespołu Prawnego FSSM RP.
(Informacja zawiera wzory pism)

więcej

GRATULACJE DLA MINISTRA SIEMONIAKA
17 maj 2024 sprawy Federacji

GRATULACJE DLA MINISTRA SIEMONIAKA

Ponieważ dotychczasowy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński wyraził chęć startu w nadchodzących wyborach do Europarlamentu, Premier RP desygnował na to stanowisko Pana Tomasza Siemoniaka. Nowemu Ministrowi gratulujemy powołania.

więcej

16 MAJA – ŚWIĘTO „POGRANICZNIKÓW”
15 maj 2024 sprawy Federacji

16 MAJA – ŚWIĘTO „POGRANICZNIKÓW”

Wszystkim, którzy strzegli i strzegą granicy naszego kraju składamy z tej okazji wyrazy wdzięczności za ofiarną służbę i życzenia wszelkiej pomyślności.

więcej

Radzimy

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)