• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

POCZYTAJ

Wybrane aktualności

 • sprawy emerytalne
 • 21 stycznia 2022

MASZ WĄTPLIWOŚCI dot. "POLSKIEGO ŁADU"- ZAPYTAJ ZER

Koleżanki i Koledzy!
ZER MSWiA poprosił FSSM RP o przygotowanie listy pytań dotyczących rozwiązań wprowadzonych „Polskim Ładem” i zobowiązał się do przygotowania odpowiedzi na nie.  Pytania powinny dotyczyć spraw podatkowych np. wspólnego rozliczania się małżonków w sytuacji, kiedy jedno z nich (emeryt/rencista) otrzymuje świadczenie w wysokości niższej niż 2 500 zł brutto i podatku nie płaci. Pytania należy przesłać na adres sekretariat@fssm.pl
I tu mamy prośbę, nie przysyłajcie pytań typu –  „Kiedy ZER zwróci nam emerytury?” – bo to dziś zależy od sądów a nie od ZERu.
TUTAJ Przewodnik dla emeryta i rencisty.

 • sprawy federacji
 • 19 stycznia 2022

STYCZNIOWY LIST A. ROZENKA DO REPRESJONOWANYCH

Na prośbę Posła Andrzeja Rozenka, publikujemy jego kolejny "List do Represjonowanych".

 • sprawy emerytalne
 • 14 stycznia 2022

Z OSTATNIEJ CHWILI !

W dniu dzisiejszym uzyskaliśmy informację z ZER MSWiA, że rozpoczęły się tam już pracę nad zwrotem nadwyżek z potrąconych w styczniu zaliczek na poczet podatku dochodowego i składki zdrowotnej emerytom i rencistom mundurowym (jako pierwszy). Zwrot otrzymają osoby, które mają prawo do świadczenia w wysokości od 4 920 zł do 12 800 zł brutto miesięcznie. Dla nich zaliczka na podatek i składka na ubezpieczenie zdrowotne będą obliczane według zasad obowiązujących 31 grudnia 2021 r.

 • sprawy emerytalne
 • 14 stycznia 2022

ZAPYTALIŚMY SĄDY APELACYJNE O SPRAWY REPRESJONOWANYCH

Zaniepokojeni odpowiedziami z SA w Warszawie na nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej, z których wynika, że sprawy represjonowanych nie odbywają się w tempie satysfakcjonującym, a terminy wokand są coraz odleglejsze, postanowiliśmy sprawdzić, jak to wygląda w innych sądach apelacyjnych. Podobny zestaw pytań wysłaliśmy więc do Wrocławia, Szczecina, Rzeszowa, Poznania, Łodzi, Lublina, Katowic, Gdańska i Białegostoku.
Ale wcześniej zapytaliśmy jeszcze SA w Warszawie, czy w związku z rosnącą kolejką represjonowanych, czekających na wyroki w II instancji, pojawiły się skargi na przewlekłość postępowań. Odpowiedź mamy otrzymać przed końcem stycznia.

 • sprawy federacji
 • 12 stycznia 2022

LIST OTWARTY DO PREMIERA MORAWIECKIEGO

Totalny bałagan, jaki "Zjednoczona Prawica" zafundowała Polakom tzw. "Nowym Ładem" jest odzwierciedleniem i ukoronowaniem całego okresu jej rządów. Bezprawie, indolencja, głupota i niezachwiane przekonanie, że "ciemny lud wszystko kupi", to krótka i wyjątkowo łagodna charakterystyka tej władzy. Szumnie zapowiadany "Nowy Ład" miał poprawić dochody Polaków, zwłaszcza emerytów, a tymczasem okazało się, że drenuje nasze kieszenie, czego dowiodły pierwsze tegoroczne wypłaty uposażeń i świadczeń. Dlatego postanowiliśmy w imieniu emerytów i rencistów mundurowych wystąpić w tej sprawie z Listem Otwartym do gospodarza tego bałaganu, Premiera Mateusza Morawieckiego.

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

RADZIMY

POLECAMY

POLECAMY

POLECAMY

OGŁOSZENIA

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved