• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

Aktualności

 • sprawy federacji

DZIAŁAJMY MIMO TO - APEL PREZYDENTA FSSM RP

Otrzymujemy niepokojące sygnały z kraju, że niektórzy działacze lokalnych struktur organizacji zrzeszających emerytów i rencistów służb mundurowych, niechętnie odnoszą się do prób podejmowania przez ich członków i osoby niezrzeszone, oddolnych, zorganizowanych działań na rzecz walki z represyjną ustawą emerytalną. Tego typu zjawiska dezintegrują nasze środowisko, a w konsekwencji, w dłuższej perspektywie, szkodzą nam wszystkim.

 • obywatelska inicjatywa ustawodawcza, komunikat
 • 22 września 2017

KOLEJNE SPOTKANIA W RAMACH OIU WE WRZEŚNIU

Na kolejnych, wrześniowych spotkaniach organizowanych w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, z emerytami i rencistami służb mundurowych oraz innymi zainteresowanymi tą sprawą osobami, rozmawiać będą m.in. Pełnomocnik OKIU Andrzej Rozenek i Prezydent FSSM RP Zdzisław Czarnecki: 
28.09. w Bydgoszczy, o godz. 16.00,  w Centrum Wystawienniczo-Targowym w Myślęcinku;
29.09.
we Włocławku, o godz. 17.00,  w restauracji "Impresja" przy ul. Bojańczyka 21

oraz członek OKIU gen. Marek Dukaczewski:
​29.09. w Siedlcach, o godz 17.00,  w Komendzie Miejskiej Policji przy ul. Starowiejskiej 66.
Serdecznie zapraszamy.

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 20 września 2017

ODPOWIADAMY NA PYTANIA DOT. ART. 8A

INFORMACJA ZESPOŁU PRAWNEGO FSSM RP

Do FSSM kierowane są pytania dotyczące różnych aspektów korzystania przez osoby objęte skutkami ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. z „dobrodziejstwa” art. 8a obecnie obowiązującej ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…).
Niniejszym odpowiadamy na najczęściej formułowane pytania:

 1. Czy jest jakiś termin na złożenie do Ministra wniosku z art. 8a?
 2. Czy od decyzji Ministra (wydanej ma podstawie art. 8a) będzie można się odwołać?
 3. Czy raz złożony wniosek zamyka możliwość ponownego złożenia wniosku do innego ministra, np. po zmianie rządu?
 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 14 września 2017

HISTORIA SŁUŻBY WG IPN

Decyzja ZER o obniżeniu emerytury / renty podejmowana jest na podstawie informacji z IPN. Tymczasem poszkodowana/y tak naprawdę nie wie, co ów dokument zawiera. A przecież w niektórych, zwłaszcza mniej oczywistych przypadkach, jego treść może mieć istotne znaczenie w sprawie - który okres służby spowodował zakwalifikowanie pod przepisy ustawy represyjnej ?
Dlatego proponujemy, by występować do ZERu o udostępnienie kopii informacji IPN, będącej podstawą wydania ww. decyzji. Wzór takiego pisma znajduje się TUTAJ (i w Bibliotece), a wszystkie potrzebne do jego wypełnienia informacje znajdziecie w otrzymanych z ZERu decyzjach.
Uzyskany w ten sposób dokument, może być następnie wykorzystany zarówno przed Sądem, jak i w postępowaniu wg art. 8a przed Ministrem SWiA.

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 5 września 2017

CZY WYSTĘPOWAĆ O WSTRZYMANIE WYKONALNOŚCI DECYZJI ZER ?

INFORMACJA ZASPOŁU PRAWNEGO FSSM RP
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do FSSM, dotyczącymi skuteczności wniosku o „udzielenie skarżącemu, na czas trwającego postępowania, zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wykonalności skarżonej decyzji Dyrektora ZER MSWiA”, informujemy:

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved