Aktualności

PREZYDENT RP PODPISAŁ „USTAWĘ” REPRESYJNĄ
31 gru 2016 sprawy emerytalne

PREZYDENT RP PODPISAŁ „USTAWĘ” REPRESYJNĄ

W prezencie noworocznym dla wszystkich byłych i obecnych żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy swoją służbę dla Polski podjęli przed 31 lipca 1990 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał wczoraj tzw. "ustawę Błaszczaka".

więcej

PISZEMY LISTY DO UE
28 gru 2016 sprawy emerytalne

PISZEMY LISTY DO UE

LIST FSSM RP DO PROF. HANNY SUCHOCKIEJ
28 gru 2016 sprawy emerytalne

LIST FSSM RP DO PROF. HANNY SUCHOCKIEJ

27 grudnia 2016 r. FSSM RP wystosowała list do Pani prof. Hanny Suchockiej, Honorowej Przewodniczącej Komisji Weneckiej z informacją dot. uchwalonej przez Sejm RP represyjnej ustawy emerytalnej i prośbą o podjęcie działań na arenie międzynarodowej, mających na celu wpłynięcie na obecne władze polskie, by respektowały zasady państwa prawa, Konstytucję RP i wartości leżące u podstaw Unii Europejskiej, której członkiem jest przecież Polska.
LIST FSSM RP DO POSŁÓW NA SEJM RP
06 gru 2016 sprawy emerytalne

LIST FSSM RP DO POSŁÓW NA SEJM RP

W liście do Posłów na Sejm RP zadajemy kłam rządowej propagandzie na temat wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych otrzymywanych przez byłych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa państwa. Jednocześnie informujemy, że proponowane w przekazanym do procedowania w Parlamencie RP projekcie ustawy emerytalnej obniżenie tych świadczeń w stosunku do funkcjonariuszy pozytywnie zweryfikowanych w roku 1990, pozostaje w sprzeczności z wyrokiem TK w sprawie K 6/09 (o zgodności z Kostytucją RP ustawy
MANIFESTACJA POD SEJMEM
04 gru 2016 sprawy Federacji

MANIFESTACJA POD SEJMEM

W dniu 2 grudnia 2016 r. odbyła się pod Sejmem RP manifestacja środowisk służb mundurowych będąca protestem:

  • przeciwko projektowi ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP, SW oraz ich rodzin z dnia 14 listopada 2016 r.

  • .zwalnianiu ze służby funkcjonariuszy Policji, którzy podjęli pracę przed 1990 rokiem

więcej

LISTY DO MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
02 gru 2016 sprawy emerytalne

LISTY DO MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Byli Ministrowie Spraw Wewnętrznych oraz byli szefowie UOP, ABW i AW, wystosowali do Ministra Błaszczaka listy, w których zwracają się o wyłączenie spod przepisów proponowanych w skierowanym do Sejmu RP, projekcie zmian ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, funkcjonariuszy, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani w 1990 r.
PISMO FSSM RP DO MARSZAŁKA SEJMU
30 lis 2016 sprawy emerytalne

PISMO FSSM RP DO MARSZAŁKA SEJMU

W dniu dzisiejszym przesłaliśmy do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, sporządzoną na zlecenie SEiRP, opinię prawną prof. Marka Chmaja dot. rządowego projektu zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, który w wersji nie poddanej żadnym konsultacjom społecznym i międzyresortowym, wpłynął do Kancelarii Sejmu.

więcej

APEL FSSM RP
26 lis 2016 sprawy emerytalne

APEL FSSM RP

Koleżanki i Koledzy !

Prosimy Was, uczyńcie wszystko, by niniejszy Apel FSSM RP, w którym przedstawiamy niezgodne z prawem i nieuczciwe działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w toku dotychczasowego procesu legislacyjnego projektu zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, trafił do parlamentarzystów, polityków, samorządowców i przedstawicieli mediów.

 
STANOWISKO FSSM RP DOT. PROJEKTU USTAWY EMERYTALNEJ MSWIA
25 lis 2016 sprawy emerytalne

STANOWISKO FSSM RP DOT. PROJEKTU USTAWY EMERYTALNEJ MSWIA

Przedstawiamy stanowisko FSSM RP w sprawie projektu zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z dnia 14 listopada 2016 r.
PISMO FSSM RP DO MIN. BŁASZCZAKA
05 mar 2016 sprawy emerytalne

PISMO FSSM RP DO MIN. BŁASZCZAKA

W dniu dzisiejszym FSSM RP wystosowała pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, w którym domagamy się zaprzestania uprawiania przez urzędników ministerstwa kłamliwej propagandy bezpodstawnie zawyżającej wysokość świadczeń emerytalnych byłych funkcjonariuszy służb PRL oraz wyrażamy w imieniu całego środowiska byłych funkcjonariuszy służb mundurowych sprzeciw wobec intencji bezpodstawnego i bezprawnego ponownego obniżenia naszych emerytur, a zwłaszcza zamiarom obniżenia emerytur za okres służby dla III RP.

Radzimy

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)