Biblioteka

Interpelacje i zapytania poselskie

KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Art. 115 pkt 1. Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w ciągu 21 dni.

SEJM IX KADENCJI (2019-2023)


2021.04.22 INTERPELACJA nr 23110 posłów Koła Parlamentarnego Polska 2050 - Hanny Gill-Piątek, Pauliny Hennig-Kloski, Joanny Muchy, Mirosława Suchonia i Tomasza Zimocha do MON, MRiPS, MSWiA i MS
w sprawie emerytur dla służb mundurowych świadczonych przez WBE MON, ZER MSWiA, BE SW i ZUS
ODPOWIEDZI:
2021.05.14 Odpowiedź MRiPS na INTERPELACJĘ nr 23110,
2021.05.27 Odpowiedź MS na INTERPELACJĘ nr 23110,
2021.06.22 Odpowiedź MSWiA na INTERPELACJĘ nr 23110,
2021.07.16 Odpowiedź MON na INTERPELACJĘ nr 23110,


2021.03.10 INTERPELACJA nr 21089 posła LEWICY Andrzeja Rozenka do MS
w sprawie aktualnego stanu spraw w przedmiocie odwołań od decyzji dyrektora ZER MSWiA o ponownym ustaleniu wysokości emerytur i rent policyjnych zawisłych przed Sądem Okręgowym w Warszawie
2021.04.19 ODPOWIEDŹ MS na INTERPELACJĘ nr 21089


2021.01.05 INTERPELACJA nr 17307 posłanki niezależnej (ruch Szymona Hołowni - POLSKA 2050) Hanny Gil-Piątek do MSWiA
w sprawie decyzji administracyjnych wydanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w indywidualnych sprawach dotyczących emerytów mundurowych
2021.04.12 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 17307 


2020.10.12 INTERPELACJA nr 12495 posłanki niezależnej (ruch Szymona Hołowni - POLSKA 2050) Hanny Gil-Piątek do MSWiA
w sprawie nieprawidłowości przeliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla funkcjonariuszy Policji zwolnionych w latach 2001-2018
2021.02.02 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 12495


2020.10.02 INTERPELACJA nr 11946 posłów KPP LEWICA Pawła Krutula, Moniki Pawłowskiej i Andrzeja Rozenka do MON
w sprawie rent i emerytur żołnierzy zawodowych
2020.11.06 DPOWIEDŹ MON NA INTERPELACJĘ nr 11946 - NIEZADOWALAJĄCA!
2020.12.07 INTERPELACJA PONOWNA 
2020.01.15 ODPOWIEDŻ MON na INTERPELACJĘ PONOWNĄ


2020.08.07 INTERPELACJA nr 9471 posła KO Mateusza Bochenka do MSWiA
w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej
2020.10.09 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 9471


2020.03.31 INTERPELACJA nr 3824 posła KO Tomasza Kostusia do MSWiA
w sprawie obowiązującego od dnia 19 lipca 2019 roku brzmienia ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
2020.07.23 ODPOWIEDŹ: DPOWIEDŹ MSWiA NA INTERPELACJĘ nr 3824 - NIEZADOWALAJĄCA!
2020.08.05 INTERPELACJA PONOWNA 
2020.09.10 ODPOWIEDŻ MSWiA na INTERPELACJĘ PONOWNĄ


2020.02.23 INTERPELACJA nr 2601 posła LEWICY Dariusza Wieczorka do MSWiA i MS
w sprawie zapisów tzw. ustawy dezubekizacyjnej
2020.04.03. ODPOWIEDŹ MSWiA NA INTERPELACJĘ nr 2601
2020.04.03 ODPOWIEDŹ MS NA INTERPELACJĘ nr 2601 - BRAK TEKSTU - SPRAWA ZAMKNIĘTA (?)


2020.02.12 INTERPELACJA nr 2253 posłanki PiS Małgorzaty Wsserman do MRPiPS
w sprawie emerytur służb mundurowych
2020.03.06 ODPOWIEDŹ MRPiPS na INTERPELACJĘ nr 2253


2020.02.02 INTERPELACJA nr 1931 posłów KKP LEWICA Pawła Krutula, Moniki Pawłowskiej, Andrzeja Rozenka i Wiesława Szczepańskiego do MSWiA
w sprawie zmiany statusu mieszkań przy ul. Jagiellońskiej 49 w Warszawie z kwater tymczasowych na lokale służbowe
2020.03.04 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 1931


2020.01.20 INTERPELACJA nr 1561 posłów KO Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej i Tomasza Siemoniaka do MSWiA
w sprawie niestosowania przez dyrektora ZER MSWiA art. 33 ust. 1 i 4 tzw. ustawy zaopatrzeniowej w wersji ustalonej przez ustawę z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 2020.03.02 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 1561


2020.01.20 INTERPELACJA nr 1537 posła LEWICY Romualda Ajchlera do MON
w sprawie pomocy żołnierzom ze znacznym uszczerbkiem na zdrowiu podczas czynnej służby wojskowej
2020.02.27 ODPOWIEDŹ MON na INTERPELACJĘ nr 1537


2020.01.14. INTERPELACJA nr 1395 posłanki KO Anny Wasilewskiej do MSWiA
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin  
2020.02.12 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 1395


2020.01.13 INTERPELACJA nr 1372 posła KO Pawła Papke do MSWiA
w sprawie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
2020.01.31 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 1372


2019.12.09. INTERPELACJA nr 349 posłanki KO Henryki Krzywonos-Strycharskiej do MSWiA
w sprawie wdrożenia przepisów dotyczących ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego przez policjantów
2020.02.12 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 349


2019.12.03. INTERPELACJA nr 294 posłanki KKP LEWICA Hanny Gill-Piątek do MSWiA
w sprawie wypłacania ekwiwalentów należnych funkcjonariuszom Policji
2020.01.28 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 294


2019.11.27. INTERPELACJA nr 213 posłanki KKP LEWICA Hanny Gill-Piątek do Prezesa RM
w sprawie bezczynności ministra spraw wewnętrznych i administracji w kontekście uprawnień wynikających z art. 8a tzw. ustawy dezubekizacyjnej
2019.12.23. ODPOWIEDŻ MSWiA na iNTERPELACJĘ nr 213 - NIEZADOWALAJĄCA!
2019.12.25. INTERPELACJA PONOWNA 
2020.01.31. ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ PONOWNĄ nr 213


2019.11.22 INTERPELACJA nr 146 posłanki KO Katarzyny Marii Piekarskiej do MSWiA
w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
2019.12.23 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 146


SEJM VIII KADENCJI (2015-2019)


2019.10.29 INTERPELACJA nr 34031 posła PO-KO Pawła Papke do MSWiA
w sprawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
ODPOWIEDŹ: BRAK
INTERPELACJA PONOWIONA W IX KADENCJI SEJMU pod nr 1372


2019.05.30 INTERPELACJA nr 31856 posłów PO Pawła Bańkowskiego i Marka Wójcika do MSWiA
w sprawie realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zasad obliczania ekwiwalentu za urlop funkcjonariuszy Policji
2019.07.09 PRZEDŁUŻENIE TERMINU ODPOWIEDZI
2019.11.14 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 31856


2019.05.15 INTERPELACJA nr 31616 posła .Nowoczesnej Mirosława Suchonia do MSWiA
w sprawie nienależnego obniżenia świadczeń emerytalnych byłym funkcjonariuszom Policji, będącym studentami WSO MSW w Legionowie oraz WBP ASW w Legionowie
2019.07.31 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 31616


2019.05.02 INTERPELACJA nr 31358  posła  PO Witolda Zembaczyńskiegoi do MSWiA
w sprawie byłych funkcjonariuszy Wydziału Łączności MO
2019.06.26 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 31358


2019.04.15 INTERPELACJA nr 31069 posła niezrzeszonego Janusza Sanockiego do MSWiA
w sprawie sytuacji prawnej funkcjonariuszy Policji - byłych funkcjonariuszy MO, którym obniżono emerytury, mimo iż nie byli funkcjonariuszami SB i nie wykonywali zadań z zakresu działania Służby Bezpieczeństwa PRL
2019.05.30 ODPOWIEDŻ MSWiA na iNTERPELACJĘ nr 31069 - NIEZADOWALAJĄCA!
2019.06.06 INTERPELACJA PONOWNA 
2019.07.31 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ PONOWNĄ nr 31069


2019.04.03 INTERPELACJA nr 30714 posłów PO Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej, Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej i Tomasza Siemoniaka do MS
w sprawie wyznaczania przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych, innych sądów okręgowych do rozpoznania odwołań od decyzji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom
2019.04.14 ODPOWIEDŹ MS na INTERPELACJĘ nr 30714


2019.03.28 INTERPELACJA nr 30594 posłanki PO Agnieszki Pomaskiej do MSWiA
w sprawie policjantów pokrzywdzonych tzw. ustawą dezubekizacyjną
2019.05.09 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 30594


2019.01.29 INTERPELACJA nr 29199 posła PO Zbigniewa Ajchlera do MSWiA
w sprawie odmowy wyłączenia stosowania art. 15c, art. 22a i art. 24a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w decyzjach wydawanych przez MSWiA
2019.05.09 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 29199


2019.01.02 INTERPELACJA nr 28559 posła niezrzeszonego Janusza Sanockiego do MSWiA
w sprawie skutków wprowadzenia nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
2019.01.23 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 28559


2018.12.12 INTERPELACJA nr 28248 posłanki Kornelii Wróblewskiej (.Nowoczesna) do MSWiA
w sprawie przebiegu postępowań prowadzonych w trybie art. 8a tzw. ustawy dezubekizacyjnej
2019.02.07 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 28248


2018.12.12 INTERPELACJA nr 28244 posłanki Kornelii Wróblewskiej (.Nowoczesna) do MSWiA
w sprawie przewlekłości postępowań prowadzonych w trybie art. 8a tzw. ustawy dezubekizacyjnej
2019.02.07 PRZEDŁUŻENIE TERMINU ODPOWIEDZI
2019.05.21 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 28244


2018.12.06 INTERPELACJA nr 28103 posła Mirosława Pampucha (.Nowoczesna) do MSWiA
w sprawie przewlekłości w wydawaniu decyzji na podstawie art. 8a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
2019.02.07 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 28103 - NIEZADOWALAJĄCA!
2019.02.20 INTERPELACJA PONOWNA
2019.03.20 ODPOWIEDŻ MSWiA na INTERPELACJĘ PONOWNĄ nr 28103


2018.11.20 INTERPELACJA nr 27813 posła PO Marka Wójcika do MSWiA
w sprawie obniżenia świadczeń emerytalno-rentowych osobom uznanym za służące na rzecz totalitarnego państwa
2018.12.20 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 27813


2018.10.30 INTERPELACJA nr 27516 posłów PO Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej, Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej i Tomasza Siemoniaka do ministra sprawiedliwości
w sprawie niepokojących następstw działalności sekcji ds. odwołań od decyzji emerytalnych XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie
2019.01.15 ODPOWIEDŹ MS na INTERPELACJĘ nr 27516


2018.10.30 INTERPELACJA nr 27515 posłów PO Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej, Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej i Tomasza Siemoniaka do Mariusza Kamińskiego - ministra - członka Rady Ministrów, koordynatora służb specjalnych
w sprawie wysoce niepokojących następstw przyjęcia przez Sejm RP tzw. drugiej ustawy dezubekizacyjnej dla funkcjonowania służb specjalnych RP
2018.10.23 ODPOWIEDŹ Ministra Mariusza Kamińskiego na INTERPELACJĘ nr 27515


2018.10.04 INTERPELACJA nr 26775 posła PO Józefa Lassoty do MSWiA
w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej
2018.11.29 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 26775


2018.10.01 INTERPELACJA nr 26712 posła PO Grzegorza Furgo do MSWiA
w sprawie przepisów tzw. ustawy dezubekizacyjnej
2018.10.23 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 26712


2018.09.18 INTERPELACJA nr 26276 posłanki PO Ewy Kołodziej do MSWiA
w sprawie przewlekłości w wydawaniu decyzji na podstawie art. 8a tzw. ustawy dezubekizacyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r.
2018.10.23 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 26276 - NIEZADOWALAJĄCA!
2018.11.13 INTERPELACJA PONOWNA
2018.12.12 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ PONOWNĄ


2018.09.17 INTERPELACJA nr 26251 posła PO Sławomira Nitrasa do MSWiA
w sprawie przedłużających się postępowań administracyjnych dotyczących odwołań funkcjonariuszy od decyzji obniżających świadczenia emerytalne
2018.10.23 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 26251


2018.06.01 INTERPELACJA nr 22739 posłanki PO Bożeny Kamińskiej do MSWiA
w sprawie zmuszonych do odejścia ze służby w Policji tysięcy funkcjonariuszy
2018.11.29 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 22739


2018.05,30 INTERPELACJA nr 22710 posłów PO: Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej, Tomasza Siemoniaka, Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej do MSWiA
w sprawie wykorzystania środków finansowych z tzw. ustawy dezubekizacyjnej.
2018.07.24 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 22710


2018.05,30 INTERPELACJA nr 22709 posłów PO: Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej, Tomasza Siemoniaka, Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej do MSWiA
w sprawie pozbawienia prawa do sądu odwołujących się emerytów mundurowych.
2018.07.24 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 22709


2018.02.19 INTERPELACJA nr 19879 posła Witolda Zembrzyńskiego (Nowoczesna) do MSWiA
w sprawie niektórych przepisów tzw. ustawy „dezubekizacyjnej”.
2018.03.29 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 19879


2018.01.05 INTERPELACJA nr 18491 - posłów PO Joanny Frydrych i Tomasza Cimoszewicza do MSWiA
w sprawie utworzenia sekcji do spraw odwołań od decyzji dezubekizacyjnych, której koszt miesięcznego utrzymania szacowany jest na około milion złotych
2018.02.15 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 18491


2018.01.05 INTERPELACJA nr 18490 - posłów PO Joanny Frydrych i Tomasza Cimoszewicza do MS
w sprawie kosztów utworzenia i funkcjonowania sekcji do spraw odwołań od decyzji dezubekizacyjnych
2018.02.06 ODPOWIEDŹ MS na INTERPELACJĘ nr 18490


2017.11.02. INTERPELACJA nr 16881 - Poseł Piotr Misiło (.Nowoczesna) do MSWiA
w sprawie faktycznego braku wydawania decyzji o wyłączeniu zastosowania tzw. ustawy dezubekizacyjnej.
2017.12.13 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 16881


2017.10.19. INTERPELACJA nr 16564 posłów .Nowoczesnej do MRPiPS oraz MSWiA 
w sprawie składek na ubezpieczenie społeczne pracujących emerytów mundurowych dotkniętych "ustawą represyjną"
2017.11.09 ODPOWIEDŹ MRPiPS na INTERPELACJĘ nr 16564
2017.12.01 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 16564


2017.10.12. INTERPELACJA nr 16323 posłów .Nowoczesnej do MSWiA
w sprawie funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza objętych tzw. ustawą dezubekizacyjną
2017.11.14. ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 16323


2017.10.19. INTERPELACJA nr 16318 posłów PO do MSWiA 
w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej, w szczególności w zakresie rent rodzinnych
2017.12.13 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 16318


2017.10.08 ZAPYTANIE nr 5305 Poseł Marek Wójcik (PO) do MSWiA
w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej
2018.01.18 ODPOWIEDŹ MSWiA na ZAPYTANIE nr 5305


2017.09.26 ZAPYTANIE nr 4483 Posłanka Ewa Kołodziej (PO) do MSWiA
w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej
2017.12.01. ODPOWIEDŹ MSWiA na ZAPYTANIE nr 4483


2017.09.26 INTRPELACJA nr 15792 Posłanka Ewa Kołodziej (PO) do MSWiA
w sprawie negatywnych skutków wejścia w życie tzw. ustawy dezubekizacyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r.
2017.12.01. ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 15792


2017.09.07 INTERPELACJA nr 15361 posłow.Nowoczesnej do MSWiA
w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej
2017.11.07. ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 15361


2017.08.05 INTERPELACJA nr 14750 posła Jarosława Porwicha (Kukiz'15) do MSWiA
w sprawie naruszenia praw emerytalnych funkcjonariuszy, którzy w okresie służby na rzecz totalitarnego państwa czynnie wspierali osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości państwa polskiego.
2017.09.29 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 14750


2017.05.03 INTERPELACJA nr 12767 Posłanki Joanny Schmidt (.Nowoczesna) do MON
w sprawie odebrania Wojciechowi Jaruzelskiemu i Czesławowi Kiszczakowi stopni generalskich oraz degradacji innych wojskowych z czasów PRL
2017.09.14 ODPOWIEDŻ MON na INTERPELACJĘ nr 12767


2017.04.07 Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara do MSWiA
w spr. art.8a ustawy z 16.12.2016 r.
2017.05.16 ODPOWIEDŹ MSWiA 


2017.01,27. INTERPELACJA nr 9699 Posłanka Joanna Frydrych (PO) do MSWiA.
w sprawie wykładni przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
2017.03.02. ODPOWIEDŹ MSWIA na INTERPELACJĘ nr 9699


2017.01.12. ZAPYTANIE nr 1947 Poseł Artur Gierada (PO) do MSWiA
w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej
2017.03.29 ODPOWIEDŹ MSWiA na ZAPYTANIE nr 1947

KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Art. 115 pkt 1. Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w ciągu 21 dni.

SEJM IX KADENCJI (2019-202?)


2021.04.22 INTERPELACJA nr 23110 posłów Koła Parlamentarnego Polska 2050 - Hanny Gill-Piątek, Pauliny Hennig-Kloski, Joanny Muchy, Mirosława Suchonia i Tomasza Zimocha do MON, MRiPS, MSWiA i MS
w sprawie emerytur dla służb mundurowych świadczonych przez WBE MON, ZER MSWiA, BE SW i ZUS
ODPOWIEDŹ - BRAK


2021.03.10 INTERPELACJA nr 21089 posła LEWICY Andrzeja Rozenka do MS
w sprawie aktualnego stanu spraw w przedmiocie odwołań od decyzji dyrektora ZER MSWiA o ponownym ustaleniu wysokości emerytur i rent policyjnych zawisłych przed Sądem Okręgowym w Warszawie
2021.04.19 ODPOWIEDŹ MS na INTERPELACJĘ nr 21089


2021.01.05 INTERPELACJA nr 17307 posłanki niezależnej (ruch Szymona Hołowni - POLSKA 2050) Hanny Gil-Piątek do MSWiA
w sprawie decyzji administracyjnych wydanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w indywidualnych sprawach dotyczących emerytów mundurowych
2021.04.12 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 17307 


2020.10.12 INTERPELACJA nr 12495 posłanki niezależnej (ruch Szymona Hołowni - POLSKA 2050) Hanny Gil-Piątek do MSWiA
w sprawie nieprawidłowości przeliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla funkcjonariuszy Policji zwolnionych w latach 2001-2018
2021.02.02 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 12495


2020.10.02 INTERPELACJA nr 11946 posłów KPP LEWICA Pawła Krutula, Moniki Pawłowskiej i Andrzeja Rozenka do MON
w sprawie rent i emerytur żołnierzy zawodowych
2020.11.06 DPOWIEDŹ MON NA INTERPELACJĘ nr 11946 - NIEZADOWALAJĄCA!
2020.12.07 INTERPELACJA PONOWNA 
2020.01.15 ODPOWIEDŻ MON na INTERPELACJĘ PONOWNĄ


2020.08.07 INTERPELACJA nr 9471 posła KO Mateusza Bochenka do MSWiA
w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej
2020.10.09 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 9471


2020.03.31 INTERPELACJA nr 3824 posła KO Tomasza Kostusia do MSWiA
w sprawie obowiązującego od dnia 19 lipca 2019 roku brzmienia ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
2020.07.23 ODPOWIEDŹ: DPOWIEDŹ MSWiA NA INTERPELACJĘ nr 3824 - NIEZADOWALAJĄCA!
2020.08.05 INTERPELACJA PONOWNA 
2020.09.10 ODPOWIEDŻ MSWiA na INTERPELACJĘ PONOWNĄ


2020.02.23 INTERPELACJA nr 2601 posła LEWICY Dariusza Wieczorka do MSWiA i MS
w sprawie zapisów tzw. ustawy dezubekizacyjnej
2020.04.03. ODPOWIEDŹ MSWiA NA INTERPELACJĘ nr 2601
2020.04.03 ODPOWIEDŹ MS NA INTERPELACJĘ nr 2601 - BRAK TEKSTU - SPRAWA ZAMKNIĘTA (?)


2020.02.12 INTERPELACJA nr 2253 posłanki PiS Małgorzaty Wsserman do MRPiPS
w sprawie emerytur służb mundurowych
2020.03.06 ODPOWIEDŹ MRPiPS na INTERPELACJĘ nr 2253


2020.02.02 INTERPELACJA nr 1931 posłów KKP LEWICA Pawła Krutula, Moniki Pawłowskiej, Andrzeja Rozenka i Wiesława Szczepańskiego do MSWiA
w sprawie zmiany statusu mieszkań przy ul. Jagiellońskiej 49 w Warszawie z kwater tymczasowych na lokale służbowe
2020.03.04 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 1931


2020.01.20 INTERPELACJA nr 1561 posłów KO Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej i Tomasza Siemoniaka do MSWiA
w sprawie niestosowania przez dyrektora ZER MSWiA art. 33 ust. 1 i 4 tzw. ustawy zaopatrzeniowej w wersji ustalonej przez ustawę z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 2020.03.02 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 1561


2020.01.20 INTERPELACJA nr 1537 posła LEWICY Romualda Ajchlera do MON
w sprawie pomocy żołnierzom ze znacznym uszczerbkiem na zdrowiu podczas czynnej służby wojskowej
2020.02.27 ODPOWIEDŹ MON na INTERPELACJĘ nr 1537


2020.01.14. INTERPELACJA nr 1395 posłanki KO Anny Wasilewskiej do MSWiA
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin  
2020.02.12 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 1395


2020.01.13 INTERPELACJA nr 1372 posła KO Pawła Papke do MSWiA
w sprawie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
2020.01.31 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 1372


2019.12.09. INTERPELACJA nr 349 posłanki KO Henryki Krzywonos-Strycharskiej do MSWiA
w sprawie wdrożenia przepisów dotyczących ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego przez policjantów
2020.02.12 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 349


2019.12.03. INTERPELACJA nr 294 posłanki KKP LEWICA Hanny Gill-Piątek do MSWiA
w sprawie wypłacania ekwiwalentów należnych funkcjonariuszom Policji
2020.01.28 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 294


2019.11.27. INTERPELACJA nr 213 posłanki KKP LEWICA Hanny Gill-Piątek do Prezesa RM
w sprawie bezczynności ministra spraw wewnętrznych i administracji w kontekście uprawnień wynikających z art. 8a tzw. ustawy dezubekizacyjnej
2019.12.23. ODPOWIEDŻ MSWiA na iNTERPELACJĘ nr 213 - NIEZADOWALAJĄCA!
2019.12.25. INTERPELACJA PONOWNA 
2020.01.31. ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ PONOWNĄ nr 213


2019.11.22 INTERPELACJA nr 146 posłanki KO Katarzyny Marii Piekarskiej do MSWiA
w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
2019.12.23 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 146


SEJM VIII KADENCJI (2015-2019)


2019.10.29 INTERPELACJA nr 34031 posła PO-KO Pawła Papke do MSWiA
w sprawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
ODPOWIEDŹ: BRAK
INTERPELACJA PONOWIONA W IX KADENCJI SEJMU pod nr 1372


2019.05.30 INTERPELACJA nr 31856 posłów PO Pawła Bańkowskiego i Marka Wójcika do MSWiA
w sprawie realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zasad obliczania ekwiwalentu za urlop funkcjonariuszy Policji
2019.07.09 PRZEDŁUŻENIE TERMINU ODPOWIEDZI
2019.11.14 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 31856


2019.05.15 INTERPELACJA nr 31616 posła .Nowoczesnej Mirosława Suchonia do MSWiA
w sprawie nienależnego obniżenia świadczeń emerytalnych byłym funkcjonariuszom Policji, będącym studentami WSO MSW w Legionowie oraz WBP ASW w Legionowie
2019.07.31 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 31616


2019.05.02 INTERPELACJA nr 31358  posła  PO Witolda Zembaczyńskiegoi do MSWiA
w sprawie byłych funkcjonariuszy Wydziału Łączności MO
2019.06.26 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 31358


2019.04.15 INTERPELACJA nr 31069 posła niezrzeszonego Janusza Sanockiego do MSWiA
w sprawie sytuacji prawnej funkcjonariuszy Policji - byłych funkcjonariuszy MO, którym obniżono emerytury, mimo iż nie byli funkcjonariuszami SB i nie wykonywali zadań z zakresu działania Służby Bezpieczeństwa PRL
2019.05.30 ODPOWIEDŻ MSWiA na iNTERPELACJĘ nr 31069 - NIEZADOWALAJĄCA!
2019.06.06 INTERPELACJA PONOWNA 
2019.07.31 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ PONOWNĄ nr 31069


2019.04.03 INTERPELACJA nr 30714 posłów PO Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej, Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej i Tomasza Siemoniaka do MS
w sprawie wyznaczania przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych, innych sądów okręgowych do rozpoznania odwołań od decyzji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom
2019.04.14 ODPOWIEDŹ MS na INTERPELACJĘ nr 30714


2019.03.28 INTERPELACJA nr 30594 posłanki PO Agnieszki Pomaskiej do MSWiA
w sprawie policjantów pokrzywdzonych tzw. ustawą dezubekizacyjną
2019.05.09 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 30594


2019.01.29 INTERPELACJA nr 29199 posła PO Zbigniewa Ajchlera do MSWiA
w sprawie odmowy wyłączenia stosowania art. 15c, art. 22a i art. 24a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w decyzjach wydawanych przez MSWiA
2019.05.09 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 29199


2019.01.02 INTERPELACJA nr 28559 posła niezrzeszonego Janusza Sanockiego do MSWiA
w sprawie skutków wprowadzenia nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
2019.01.23 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 28559


2018.12.12 INTERPELACJA nr 28248 posłanki Kornelii Wróblewskiej (.Nowoczesna) do MSWiA
w sprawie przebiegu postępowań prowadzonych w trybie art. 8a tzw. ustawy dezubekizacyjnej
2019.02.07 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 28248


2018.12.12 INTERPELACJA nr 28244 posłanki Kornelii Wróblewskiej (.Nowoczesna) do MSWiA
w sprawie przewlekłości postępowań prowadzonych w trybie art. 8a tzw. ustawy dezubekizacyjnej
2019.02.07 PRZEDŁUŻENIE TERMINU ODPOWIEDZI
2019.05.21 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 28244


2018.12.06 INTERPELACJA nr 28103 posła Mirosława Pampucha (.Nowoczesna) do MSWiA
w sprawie przewlekłości w wydawaniu decyzji na podstawie art. 8a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
2019.02.07 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 28103 - NIEZADOWALAJĄCA!
2019.02.20 INTERPELACJA PONOWNA
2019.03.20 ODPOWIEDŻ MSWiA na INTERPELACJĘ PONOWNĄ nr 28103


2018.11.20 INTERPELACJA nr 27813 posła PO Marka Wójcika do MSWiA
w sprawie obniżenia świadczeń emerytalno-rentowych osobom uznanym za służące na rzecz totalitarnego państwa
2018.12.20 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 27813


2018.10.30 INTERPELACJA nr 27516 posłów PO Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej, Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej i Tomasza Siemoniaka do ministra sprawiedliwości
w sprawie niepokojących następstw działalności sekcji ds. odwołań od decyzji emerytalnych XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie
2019.01.15 ODPOWIEDŹ MS na INTERPELACJĘ nr 27516


2018.10.30 INTERPELACJA nr 27515 posłów PO Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej, Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej i Tomasza Siemoniaka do Mariusza Kamińskiego - ministra - członka Rady Ministrów, koordynatora służb specjalnych
w sprawie wysoce niepokojących następstw przyjęcia przez Sejm RP tzw. drugiej ustawy dezubekizacyjnej dla funkcjonowania służb specjalnych RP
2018.10.23 ODPOWIEDŹ Ministra Mariusza Kamińskiego na INTERPELACJĘ nr 27515


2018.10.04 INTERPELACJA nr 26775 posła PO Józefa Lassoty do MSWiA
w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej
2018.11.29 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 26775


2018.10.01 INTERPELACJA nr 26712 posła PO Grzegorza Furgo do MSWiA
w sprawie przepisów tzw. ustawy dezubekizacyjnej
2018.10.23 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 26712


2018.09.18 INTERPELACJA nr 26276 posłanki PO Ewy Kołodziej do MSWiA
w sprawie przewlekłości w wydawaniu decyzji na podstawie art. 8a tzw. ustawy dezubekizacyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r.
2018.10.23 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 26276 - NIEZADOWALAJĄCA!
2018.11.13 INTERPELACJA PONOWNA
2018.12.12 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ PONOWNĄ


2018.09.17 INTERPELACJA nr 26251 posła PO Sławomira Nitrasa do MSWiA
w sprawie przedłużających się postępowań administracyjnych dotyczących odwołań funkcjonariuszy od decyzji obniżających świadczenia emerytalne
2018.10.23 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 26251


2018.06.01 INTERPELACJA nr 22739 posłanki PO Bożeny Kamińskiej do MSWiA
w sprawie zmuszonych do odejścia ze służby w Policji tysięcy funkcjonariuszy
2018.11.29 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 22739


2018.05,30 INTERPELACJA nr 22710 posłów PO: Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej, Tomasza Siemoniaka, Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej do MSWiA
w sprawie wykorzystania środków finansowych z tzw. ustawy dezubekizacyjnej.
2018.07.24 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 22710


2018.05,30 INTERPELACJA nr 22709 posłów PO: Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej, Tomasza Siemoniaka, Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej do MSWiA
w sprawie pozbawienia prawa do sądu odwołujących się emerytów mundurowych.
2018.07.24 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 22709


2018.02.19 INTERPELACJA nr 19879 posła Witolda Zembrzyńskiego (Nowoczesna) do MSWiA
w sprawie niektórych przepisów tzw. ustawy „dezubekizacyjnej”.
2018.03.29 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 19879


2018.01.05 INTERPELACJA nr 18491 - posłów PO Joanny Frydrych i Tomasza Cimoszewicza do MSWiA
w sprawie utworzenia sekcji do spraw odwołań od decyzji dezubekizacyjnych, której koszt miesięcznego utrzymania szacowany jest na około milion złotych
2018.02.15 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 18491


2018.01.05 INTERPELACJA nr 18490 - posłów PO Joanny Frydrych i Tomasza Cimoszewicza do MS
w sprawie kosztów utworzenia i funkcjonowania sekcji do spraw odwołań od decyzji dezubekizacyjnych
2018.02.06 ODPOWIEDŹ MS na INTERPELACJĘ nr 18490


2017.11.02. INTERPELACJA nr 16881 - Poseł Piotr Misiło (.Nowoczesna) do MSWiA
w sprawie faktycznego braku wydawania decyzji o wyłączeniu zastosowania tzw. ustawy dezubekizacyjnej.
2017.12.13 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 16881


2017.10.19. INTERPELACJA nr 16564 posłów .Nowoczesnej do MRPiPS oraz MSWiA 
w sprawie składek na ubezpieczenie społeczne pracujących emerytów mundurowych dotkniętych "ustawą represyjną"
2017.11.09 ODPOWIEDŹ MRPiPS na INTERPELACJĘ nr 16564
2017.12.01 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 16564


2017.10.12. INTERPELACJA nr 16323 posłów .Nowoczesnej do MSWiA
w sprawie funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza objętych tzw. ustawą dezubekizacyjną
2017.11.14. ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 16323


2017.10.19. INTERPELACJA nr 16318 posłów PO do MSWiA 
w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej, w szczególności w zakresie rent rodzinnych
2017.12.13 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 16318


2017.10.08 ZAPYTANIE nr 5305 Poseł Marek Wójcik (PO) do MSWiA
w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej
2018.01.18 ODPOWIEDŹ MSWiA na ZAPYTANIE nr 5305


2017.09.26 ZAPYTANIE nr 4483 Posłanka Ewa Kołodziej (PO) do MSWiA
w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej
2017.12.01. ODPOWIEDŹ MSWiA na ZAPYTANIE nr 4483


2017.09.26 INTRPELACJA nr 15792 Posłanka Ewa Kołodziej (PO) do MSWiA
w sprawie negatywnych skutków wejścia w życie tzw. ustawy dezubekizacyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r.
2017.12.01. ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 15792


2017.09.07 INTERPELACJA nr 15361 posłow.Nowoczesnej do MSWiA
w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej
2017.11.07. ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 15361


2017.08.05 INTERPELACJA nr 14750 posła Jarosława Porwicha (Kukiz'15) do MSWiA
w sprawie naruszenia praw emerytalnych funkcjonariuszy, którzy w okresie służby na rzecz totalitarnego państwa czynnie wspierali osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości państwa polskiego.
2017.09.29 ODPOWIEDŹ MSWiA na INTERPELACJĘ nr 14750


2017.05.03 INTERPELACJA nr 12767 Posłanki Joanny Schmidt (.Nowoczesna) do MON
w sprawie odebrania Wojciechowi Jaruzelskiemu i Czesławowi Kiszczakowi stopni generalskich oraz degradacji innych wojskowych z czasów PRL
2017.09.14 ODPOWIEDŻ MON na INTERPELACJĘ nr 12767


2017.04.07 Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara do MSWiA
w spr. art.8a ustawy z 16.12.2016 r.
2017.05.16 ODPOWIEDŹ MSWiA 


2017.01,27. INTERPELACJA nr 9699 Posłanka Joanna Frydrych (PO) do MSWiA.
w sprawie wykładni przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
2017.03.02. ODPOWIEDŹ MSWIA na INTERPELACJĘ nr 9699


2017.01.12. ZAPYTANIE nr 1947 Poseł Artur Gierada (PO) do MSWiA
w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej
2017.03.29 ODPOWIEDŹ MSWiA na ZAPYTANIE nr 1947


Do strony nadrzędnej
Biblioteka

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)