Odeszli na wieczną służbę

O śmierci naszych Kolegów, z którymi wspólnie służyliśmy Polsce przez wiele lat, dowiadujemy się często poniewczasie. Żałujemy wówczas, że nie pożegnaliśmy ich osobiście. A przecież chyba każdy z nas ma nadzieję, że w naszej ostatniej drodze, obok najbliższych, będą nam towarzyszyć wszyscy ci, w których pamięci dobrze się zapisaliśmy.
By tak się działo, uruchomiliśmy niniejszą stronę, na której będziemy zamieszczać nekrologi i epitafia dla zmarłych żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych wojska i służb mundurowych nadesłane na adres nekrologi@fssm.pl.


Prosimy, by w nadsyłanych mailach, obok informacji o dacie i miejscu uroczystości pogrzebowych, krótkiej notki dot. przebiegu służby/pracy zmarłego (np. kiedy i gdzie pełnił służbę) i np. zdjęcia zmarłego (najlepiej portretowego), podawać także numer telefonu do kogoś z najbliższej rodziny, byśmy mogli potwierdzić, czy wyraża ona zgodę na publikację nekrologu na naszej stronie.


mjr w st. spocz. ZYGMUNT KOWALCZYK (1939-2021) Płonąca świeczka

mjr w st. spocz. ZYGMUNT KOWALCZYK (1939-2021)

14 października 2021 r. na cmentarzu w Bebelnie (gm. Włoszczowa), wspólnie z Rodziną, w Honorowej Asyście Policyjnej, pożegnaliśmy mjr w st. spocz. Zygmunta Kowalczyka, żołnierza WOP, wieloletniego dyrektora Zespołu Reprezentacyjnego WOP – „Granica”, a po przejściu na emeryturę – pracownika Wydziału Kultury Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji, który wniósł znaczący wkład w rozwijanie działań kulturalnych w środowisku policyjnym, opracowywaniu ceremoniału policyjnego, pomocy w tworzeniu i działaniu stowarzyszeń w tym m.in. Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, współpracy z Duszpasterstwem Policyjnym i wielu innych inicjatywach mających na celu współpracę i propagowanie dobrego wizerunku Policji w środowisku cywilnym. Zmarły był członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, Związku Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz honorowym członkiem Stowarzyszenia Generałów Policji RP.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

stopka nekrogu
płk dypl. w st. spocz. JAN SKOWRON (1926-2021) Płonąca świeczka

płk dypl. w st. spocz. JAN SKOWRON (1926-2021)

21 września 2021 r. zmarł były żołnierz francuskiego ruchu oporu i pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego Jan Skowron, dyplomata, kawaler orderu Virtuti Militari i Orderów Odrodzenia Polski. oraz francuskich Orderu Kawalera Legii Honorowej i Orderu Oficera Legii Horowej, były Prezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1. Armii Francuskiej „Ren i Dunaj”, Członek Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Marszałku Województwa Mazowieckiego oraz członek Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Do pełnej treści

płk w st. spocz. MAREK MESZYŃSKI (1951-2021) Płonąca świeczka

płk w st. spocz. MAREK MESZYŃSKI (1951-2021)

17 września 2021 r. na cmentarzu w Szczecinku, pogrążeni w ogromnym smutku, pożegnaliśmy płk Marka Meszyńskiego, byłego wykładowcę w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, Prezesa Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Straży Granicznej i Członka Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały Przyjaciel i Kolega, społecznik działający na rzecz integracji środowiska mundurowego i współpracy wszystkich organizacji zrzeszających emerytów mundurowych, szczególnie zaangażowany w walkę o przywrócenie praw żołnierzy i funkcjonariuszy represjonowanych „ustawą” z 16 grudnia 2016 r.

stopka nekrogu
płk w st. spocz. dr STANISŁAW CZERW (1937 – 2021) Płonąca świeczka

płk w st. spocz. dr STANISŁAW CZERW (1937 – 2021)

10 czerwca br. na Cmentarzu Komunalnym w Szczytnie spoczął długoletni wykładowca WSO MO i WSPol. w Szczytnie płk dr Stanisław CZERW.

Przez wiele lat pracy kierował Wydziałem Kryminalistyki i Kryminologii, a następnie Katedrą Kryminalistyki i Kryminologii. Wyszkolił tysiące oficerów dla polskiej Milicji Obywatelskiej i Policji, którzy w swoich jednostkach podjęli pracę w tej specjalności. Był sportowcem – piłkarzem w Klubie „Podchorążak”, funkcjonującym w owym czasie w szkole. Społecznik, „dusza towarzystwa” i wielce Prawy Człowiek.

W otoczeniu policyjnej Asysty Honorowej w ostatniej drodze towarzyszyła zmarłemu Rodzina, przyjaciele i znajomi, w tym delegacja FSSM RP. 

stopka nekrogu
płk w st. spocz. JAN GAZARKIEWICZ (1936 – 2021) Płonąca świeczka

płk w st. spocz. JAN GAZARKIEWICZ (1936 – 2021)

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 25 stycznia 2021 r. odszedł na wieczną służbę płk Jan GAZARKIEWICZ – Prezes I Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Warszawie. 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie składają członkowie Zarządu i działacze FSSM RP.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 9 lutego br. na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

stopka nekrogu
gen. bryg. w st. spocz. EDWARD KŁOSOWSKI (1936 – 2020) Płonąca świeczka

gen. bryg. w st. spocz. EDWARD KŁOSOWSKI (1936 – 2020)

W dniu 8 października 2020 r na Cmentarzu Północnym w Warszawie uczestniczyliśmy w ostatniej drodze  gen. bryg. Edwarda KŁOSOWSKIEGO.

W czasie swych 30-lat służby przeszedł drogę od szeregowego milicjanta do Zastępcy Komendanta Głównego MO.

Był nie tylko profesjonalnym i skutecznym w działaniu funkcjonariuszem, zaangażowanym działaczem sportowym i społecznym, ale przede wszystkim był świetnym Przełożonym i Kolegą. A dla wielu osób, które spotkał w swym życiu, był po prostu Przyjacielem.

Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek, który zawsze kierował się zasadami : bądź prawy, działaj odważnie, chroń słabszych.

Do pełnej treści

ppłk w st.spocz. HENRYK FINGAS (1936-2019) Płonąca świeczka

ppłk w st.spocz. HENRYK FINGAS (1936-2019)

W dniu 1 maja 2019 roku po ciężkiej chorobie zmarł ppłk Henryk FINGAS – wieloletni funkcjonariusz służby kryminalnej. Do służby wstąpił na początku 1960 roku, po ukończeniu Szkoły Oficerskiej w Szczytnie w 1962 roku do końca lat sześćdziesiątych służbę pełnił w pionie dochodzeniowo-śledczym,  początkowo w KMMO w Słupsku, następnie w KMMO w Koszalinie.

W latach 1971-1975 był zastępcą komendanta ds. kryminalnych KMMO w Kołobrzegu. Po reorganizacji administracyjnej kraju – od 1975 pracował w pionie kryminalnym na terenie nowo powstałego województwa słupskiego – wiele lat jako Naczelnik Wydziału Kryminalnego WUSW w Słupsku, a następnie jako Komendant Miejski.

Pod koniec lat 80-tych przez rok pracował w Biurze Kryminalnym KGMO, a po powrocie do Słupska został zastępcą Szefa WUSW ds. kryminalnych.

Po likwidacji województwa przeszedł na emeryturę, poświęcając swój czas rodzinie, wędkowaniu oraz caravaningowi. 

Spoczął na cmentarzu w Bydgoszczy przy ul. Artyleryjskiej – o czym informuje syn – podinsp. w st.spocz. Piotr Fingas.

stopka nekrogu
insp. w st. spocz. JERZY PIĄTKOWSKI (1962 – 2020) Płonąca świeczka

insp. w st. spocz. JERZY PIĄTKOWSKI (1962 – 2020)

Pogrążeni w żalu informujemy, że 25 lutego 2020 roku zmarł przeżywszy lat 58 insp. JERZY PIĄTKOWSKI.
Wieloletni funkcjonariusz Śląskiej Milicji Obywatelskiej i Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.

4 marca 2020 roku spoczął na Cmentarzu Powązkowskim Wojskowym w Warszawie.

stopka nekrogu
Płonąca świeczka

mł. insp. w st. spocz. MIECZYSŁAW BATKIEWICZ (1951-2020)

Pogrążeni w żalu informujemy, że 3 lutego 2020 r. po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł mł. insp. Mieczysław BATKIEWICZ, wieloletni funkcjonariusz małopolskiej Milicji Obywatelskiej i Policji - były Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Targu, działacz sportowy i społecznik.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 7 lutego 2020 r. o godz. 13:00 w Kaplicy przy cmentarzu w Nowym Targu.

Do pełnej treści

Płonąca świeczka

kpt. w st. spocz. HALINA MIODUSZEWSKA (1935-2020)

W dniu 26 stycznia 2020 r. odeszła na wieczną służbę kpt. Halina Mioduszewska, długoletnia funkcjonariuszka Biura Kadr MSW.

Cześć Jej Pamięci! 

Uroczystości żałobne odbyły się 31 stycznia 2020 r. w Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Górze Kalwarii przy ul. ks. Zygmunta Sajny 2, o godz. 13:30.

stopka nekrogu

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)