Tekst do podsekcji „Federacja”… sekcji Kontakt każdej strony

Tekst do podsekcji „Federacja”… sekcji Kontakt każdej strony

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z § 1 jej statutu, jest dobrowolnym, suwerennym, trwałym zrzeszeniem stowarzyszeń, działającym na podstawie Konstytucji RP, przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach i Statutu. Została w dniu 27 listopada 2009 roku wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000342738.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)