GERARD WASZKIEWICZ

GERARD WASZKIEWICZ - emerytowany oficer Policji, kandydat na Posła na Sejm RP, startujący z miejsca 7 listy KW Lewica w okręgu wyborczym nr 7.

Wykształcenie; wyższe prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, menadżerskie w Lubelskiej Szkole Biznesu, a także w Centrum Prawa Kryminalnego Sam Huston University State – USA, przygotowanie pedagogiczne w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.

Od wielu lat związany z ziemią zamojską, służąc, pracując i działając dla jej mieszkańców m.in.:

- jako były Komendant Powiatowy i Miejski Policji (pełnił m.in. zaszczytną i odpowiedzialną funkcję dowódcy zabezpieczenia „Celebra” podczas historycznej wizyty Papieża Polaka w Zamościu w roku 1999) dbał o stan bezpieczeństwa i porządku w Zamościu i powiecie;

- jako były radny, członek Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej oraz Przewodniczący Komisji Samorządu i Porządku Publicznego Rady Miasta Zamościa, w trosce o jakość życia codziennego mieszkańców Zamościa aktywnie uczestniczył przy wypracowywaniu decyzji w kwestiach poprawy infrastruktury miejskiej,  

Dziś aktywny społecznik. Działa na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach pracy Rady Fundacji „Otwórzmy Swoje Serca”, a jako członek władz statutowych Aeroklubu Ziemi Zamojskiej (wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego AZZ) stara się o poprawę funkcjonowania Aeroklubu i lotniska w m. Mokre.

Od wielu lat działa też społecznie na rzecz środowiska „mundurowych”. Niegdyś sprawował funkcję przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZP – członka Krajowej Komisji Wykonawczej. Aktualnie, jako Przewodniczący Komisji ds. Osób Represjonowanych ustawą z 16 grudnia 2016 r. ustanowionej przy Zarządzie Koła SEiRP w Zamościu, współpracuje z w tym zakresie z FSSM RP.


Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,
Emerytowani Żołnierze i Funkcjonariusze państwowych służb mundurowych,
Członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Uczestnicząc jako członek Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w realizacji statutowych zadań - również w ramach  Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych informuję, że nie należąc do żadnej partii politycznej, jako oficer Policji,  emerytowany Komendant Miejski Policji w Zamościu, poczuwając się do swojego obywatelskiego obowiązku, kierując się w swojej działalności przede wszystkim interesem państwa, lokalnych społeczności i ich obywateli, w tym zawsze angażując się i wspierając uczestnictwo środowiska polskich służb mundurowych w życiu społecznym i publicznym lokalnej społeczności, mając na uwadze integrowanie się na rzecz ochrony interesów i uprawnień  przysługujących z tytułu uprzedniej służby  - postanowiłem kandydować z listy LEWICY do Sejmu RP, gdyż uznałem, że w aktualnych uwarunkowaniach zachodzi konieczność, by w ten sposób spłacić dług zaciągnięty wobec Rodaków - podejmując działania w nadziei na lepsze jutro.

Moje hasło wyborcze to : "DOBRE PRAWO = GODNE ZYCIE"

Spełniając obywatelski obowiązek, zachęcam wszystkich - bez wyjątku – do uczestniczenia w wyborach parlamentarnych. Wybierzmy ludzi kompetentnych i odważnych, wiarygodnych, konsekwentnych, odpowiedzialnych i sprawdzonych w działaniu, uczciwych i życzliwych, przygotowanych do pełnienia funkcji – zdolnych do prowadzenia działań integracyjnych w ramach demokratycznych struktur,  ugrupowań politycznych i społecznych w trosce o dobro obywatela, rodziny, lokalnych społeczności, regionu i Polski.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zwracam się do Was z prośbą o udział w wyborach i poparcie mojej kandydatury do Sejmu RP poprzez oddanie bezcennego głosu na mnie, jako przedstawiciela Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, kandydującego do Sejmu RP z 7 miejsca Komitetu Wyborczego SLD LEWICA w okręgu wyborczym nr 7

Jeśli uznacie za stosowne, moją prośbę przekażcie Swoim bliskim i znajomym.

Na propozycje udzielenia mi pomocy i wsparcia przez Koleżanki i Kolegów, a także ewentualne uwagi i wątpliwości -  oczekuję pod tel. 609 728 567 lub adresem email, starsi@wp.pl

Szczerze pozdrawiam
Gerard Waszkiewicz

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)