ANDRZEJ ROZENEK

Andrzej Rozenek, kandydat na Posła do Sejmu RP, startuje z 1 miejsca listy KW Lewica w okręgu wyborczym nr 20.

Warszawiak, Poseł na Sejm RP VII kadencji, publicysta, dziennikarz, z-ca redaktora naczelnego tygodnika "NIE", działacz SLD.

Tego kandydata żadnemu z mundurowych chyba nie trzeba specjalnie przedstawiać

Od dnia uchwalenia ustawy represyjnej przez Sejm obecnej kadencji, otwarcie i bezkompromisowo występuje w obronie poszkodowanych nią byłych funkcjonariuszy służb mundurowych.

Był Pełnomocnikiem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ds. ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, która miała przywrócić byłym funkcjonariuszom i ich rodzinom uprawnienia emerytalno/rentowe odebrane lub obniżone ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r. Pomimo zebrania przez Komitet ponad 300 tysięcy podpisów poparcia dla projektu ustawy, w marcu 2018 r. Sejm RP odrzucił go w pierwszym czytaniu, głosami posłów PiS i ich koalicjantów. Tym samym PiS dowiodło, że obietnica wyborcza wsłuchiwania się "głos suwerena" była zwykłym kłamstwem.

Podczas spotkań z mundurowymi jako Pełnomocnik KIU, doskonale poznał nasze środowisko, jego problemy, oczekiwania i nadzieje. I chętnie spotyka się nadal, cierpliwie słucha, odpowiada na pytania oraz wyjaśnia zawiłości dzdzisiejszej polityki. Ogółem takich spotkań w całym kraju odbył już ponad 80. 

Jesteśmy pewni, że sprawy żołnierzy i funkcjonariuszy, a zwłaszcza usunięcie ustawy represyjnej z polskiego systemu prawa, będą dla Andzreja Rozenka, jako Posła na Sejm IX kadencji, priorytetowymi. 

WSZYSCY TRZYMAMY KCIUKI ZA POWODZENIE ANDRZEJA W TYCH WYBORACH!

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)