ARKADIUSZ SIKORA

Arkadiusz Sikora - działacz SLD - kandydat na Posła na Sejm RP, startujący z 3 miejsca listy KW Lewica w okręgu wyborczym nr 3.


Ekonomista, działacz kultury, polityk.

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, specjalista rynków finansowych i towarowych. Specjalista w zakresie inwestycji oraz tworzenia budżetu samorządów.
W latach 2000-2002 wiceprezes piłkarzy ręcznych Śląska Wrocław. Od 2011 do 2015 wicedyrektor  Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. W latach 2016-2018 koordynator projektu Narodowego Centrum Kultury w Warszawie pn. Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku. Wiceprezes Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury. 
W latach 2000-2002 Przewodniczący Stowarzyszenia Młodej Lewicy Demokratycznej na Dolnym Śląsku. W latach 2002-2006 Radny Rady Miejskiej Wrocławia. Od 2016 roku sekretarz Rady Dolnośląskiej SLD, a od 2018 r. członek Rady Krajowej SLD.


Szanowni Wyborcy!

Kandyduję do Sejmu ponieważ uważam, że Państwo ma obowiązek dbać o wszystkich obywateli i stwarzać im godne warunki do równego startu. Jestem zwolennikiem gospodarki społecznej, której  głównym i nadrzędnym regulatorem jest Państwo. Zdecydowanie opowiadam się za uznaniem dokonań ludzi tworzących Państwo Polskie po 1945 roku oraz ciągłością zobowiązań Państwa w stosunku do tych, którzy służyli Polsce przed 1989 rokiem.
W 2018 r. czynnie wspierałem projekt Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych wspierając dolnośląskie komitety obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w akcji zbierania podpisów poparcia pod projektem. Teraz się powiedzie! 

Arkadiusz Sikora


Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)