BORYS BUDKA

Borys Budka - kandydat na Posła na Sejm RP, startujący z 1 miejsca listy KW Koalicja Obywatelska PO, .N, iPL, Zieloni, w okręgu wyborczym nr 31.


Prawnik, doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, samorządowiec i polityk, poseł na Sejm VII i VIII kadencji, w 2015 minister sprawiedliwości, od 2016 wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.
Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Odbył także aplikację radcowską, w 2007 rozpoczął praktykę zawodową jako radca prawny. Od ukończenia studiów pracuje jako nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej i po przekształceniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
W wyborach w 2015 roku z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję.  W Sejmie VIII kadencji został członkiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej, a ponadto został zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Został również powołany przez Sejm w skład Krajowej Rady Sądownictwa (wcześniej w 2015 zasiadał w KRS z urzędu jako minister sprawiedliwości). 26 lutego 2016 r. wybrany na wiceprzewodniczącego PO. W listopadzie został powołany na funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji w "gabinecie cieni" utworzonym przez Platformę Obywatelską.
Współpracuje ze środowiskiem mundurowym uczestnicząc aktywnie w spotkaniach mających na celu omówienie zarówno problemów funkcjonariuszy czynnych zawodowo, jak i emerytów mundurowych. W tym, ze szczególnym uwzględnieniem części środowiska, która została objęta ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 roku. Ponadto inicjuje oraz składa interpelacje i zapytania dot. problematyki związanej z przepisami jak również sytuacją życiową funkcjonariuszy i emerytów mundurowych.
W 2019 r. ZW SEiRP w Katowicach uhonorował Posła „Odznaką Honorową ZW SEiRP w Katowicach” za duże zaangażowanie na rzecz emerytów,rencistów policyjnych i ich rodzin.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)