BOŻENA SZUBIŃSKA

Bożena Szubińska, emerytowana żołnierka, kandydatka na Posła na Sejm RP, startująca z 6 miejsca listy KW Lewica w okręgu wyborczym nr 26.


Szanowni Państwo!

Jestem absolwentką Akademii Medycznej, Akademii Obrony Narodowej oraz Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych.

Przez 26 lat, kontynuując tradycje rodzinne, pełniłam służbę wojskową, w korpusie medycznym różnych struktur Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, w Marynarce Wojennej, Sztabie Generalnym WP oraz Ministerstwie Obrony Narodowej.

Po wstąpieniu Polski do NATO pracowałam i działałam na rzecz równouprawnienia oraz przestrzegania i poszanowania praw Człowieka, przede wszystkim tego w mundurze z ograniczonymi prawami obywatelskimi.

Byłam Pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej ds. wojskowej służby kobiet.

Jako Założycielka Rady Kobiet i Przewodnicząca Zespołu "Kobiety w służbach mundurowych" pełniłam funkcję Rzecznika Kobiet przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania. Reprezentowałam min. polskie kobiety w służbach mundurowych i na misjach wojskowych w strukturach NATO.  

Obecnie jako konsultant i ekspert współpracuję z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w Zespole Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

Aktywnie działam w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszeniu Oficerów Marynarki Wojennej oraz Stowarzyszeniu Kongres Kobiet.

Bliskie są mi sprawy bezpieczeństwa i obronności, ochrony zdrowia oraz poszanowania praw Człowieka.

NIE ZGADZAM SIĘ NA DYSKRYMINACJĘ, PRZEŚLADOWANIE i PONIŻANIE OBYWATELA,
SZCZEGÓLNIE 
EMERYTA i RENCISTY W MUNDURZE !

  • Będę się starała o to, aby wojsko i służby mundurowe służyły i broniły społeczeństwa zamiast służyć partii rządzącej. W tym celu: będę zabiegać o przywrócenie cywilnej kontroli nad armią i służbami,
  • Będę się upominać o to, aby skazanie człowieka, odebranie mu jego uprawnień możliwe było jedynie na podstawie prawomocnego wyroku niezawisłego i niezależnego sądu. Zamiast jak to jest obecnie na podstawie ustawy uchwalonej przez polityków.
  • Będę zabiegać o przebudowę systemu oraz poprawę jakości i dostępności publicznych usług medycznych,
  • Będę się troszczyła o prawa człowieka, równouprawnienie, równość społeczną i przeciwdziałała wszelkim formom dyskryminacji, przemocy i wykluczenia grup zawodowych, w tym kobiet w formacjach mundurowych i sektorze bezpieczeństwa,
  • Będę dbała o ochronę środowiska, a szczególnie Bałtyku w aspekcie kryzysu klimatycznego oraz jego wpływu na zdrowie społeczeństwa.

Bożena Szubińska


P.S.
Informacje o mnie można znaleźć także na Facebooku:  https://www.facebook.com/bozena.szubinska
oraz Twitterze: bozena szubinska@almateagd

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)