EWA KOŁODZIEJ

Ewa Kołodziej - kandydatka na Posłankę na Sejm RP, startująca z 2 miejsca listy KW Koalicja Obywatelska PO, .N, iPL, Zieloni, w okręgu wyborczym nr 31.


Działaczka samorządowa i polityk, posłanka na Sejm VII i VIII kadencji. 
W 2002 ukończyła studia z zakresu politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracowała jako asystentka parlamentarna, referent ds. administracyjno-biurowych w śląskim urzędzie wojewódzkim i specjalistka ds. PR w centrum medycznym. Zaangażowała się w działalność Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci" i Platformy Obywatelskiej. 
W 2002 kandydowała do katowickiej rady miejskiej. W 2006 i w 2010 skutecznie ubiegała się o reelekcję. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej rady miejskiej i przewodniczącej komisji edukacji. 
W wyborach parlamentarnych w 2011 uzyskała mandat poselski jako kandydatka z listy PO. 
W 2015 nie została ponownie wybrana do Sejmu, jednak kilka tygodni po rozpoczęciu kadencji ponownie została posłanką, zastępując zmarłego Tomasza Tomczykiewicza. W Sejmie VIII kadencji została członkinią Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Polityki Senioralnej, pracowała też w Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych (2015–2018).
Współpracuje ze środowiskiem mundurowym uczestnicząc aktywnie w spotkaniach mających na celu omówienie zarówno problemów funkcjonariuszy czynnych zawodowo, jak i emerytów mundurowych .W tym, ze szczególnym uwzględnieniem części środowiska, która została objęta ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 roku. Ponadto inicjuje oraz składa interpelacje i zapytania dot. problematyki związanej z przepisami jak również sytuacją życiowa funkcjonariuszy i emerytów mundurowych.
W 2017 r. otrzymała medal XXV Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach, z którym na co dzień współpracuje w ramach Polityki Senioralnej i ustawy z 16 grudnia 2016r., która objęła dużą grupę emerytów, rencistów policyjnych i ich rodziny.
W 2019 r. ZW SEiRP w Katowicach uhonorował Posłankę „Odznaką Honorową ZW SEiRP w Katowicach” za duże zaangażowanie na rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych i ich rodzin.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)