KRZYSZTOF LIEDEL

Dr Krzysztof Liedel - kandydat na Posła na Sejm RP - startuje  z 5 miejsca listy KW Lewica w okręgu wyborczym nr 19 obejmującym obszar m.st. Warszawy.

Prawnik, specjalista w zakresie zwalczania międzynarodowego terroryzmu, ekspert w zakresie analizy informacji. Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem oraz kierownik Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas, wykładowca akademicki.

Emerytowany oficer Policji. Służył w pionie kryminalnym oraz w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Wykładał w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Wieloletni pracownik administracji publicznej z doświadczeniem pracy w Departamencie Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Departamencie Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Autor książek, monografii i kilkudziesięciu artykułów na temat terroryzmu i bezpieczeństwa informacyjnego. 

W 2015 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu oraz osiągnięcia w działalności publicznej i naukowej.


Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)