MAREK TOCZEK

Marek Toczek, emerytowany żołnierz, kandydat na Posła na Sejm RP, startujący z 2 miejsca listy KW PSL-Koalicja Polska w okręgu wyborczym nr 26.


Szanowni Państwo!

Pochodzę z rodziny o kilkupokoleniowych, polskich  tradycjach służby wojskowej i działalności w PSL. Dziadek Michał - legionista płk. Józefa Hallera, osadnik wojskowy na Kresach. Jego brat - Walenty był posłem PSL-Piast (1919-1927). Ojciec Edward i jego bracia walczyli we wrześniu 1939 r. o obronie ojczyzny. W lutym 1940 r. cała rodzina została zesłana w syberyjskie  łagry ok. 500 km na północ od Omska. Wiosną 1943 r. Ojciec i jego bracia dotarli do obozu formowania 1 Dywizji  im.  T. Kościuszki. Za postawę w bitwie pod Lenino (1 bat. 1 pułku) Ojciec otrzymał krzyż Virtutti Militari V kl.

Od 1955 r. dorastałem w Gdyni, w atmosferze dynamicznie rozwijającego się miasta, gospodarki morskiej  i Marynarki Wojennej. Tu ukończyłem SP nr 18 i  II LO im. A. Mickiewicza, tu w atmosferze i tradycjach rodzinnych zrodziły się marzenia o dalszej edukacji i przyszłości w Marynarce Wojennej.

Ukończyłem Wydział Dowódczy (1969 r.) i Dowódczo-Sztabowy (1977 r.) Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni oraz wydział Nauk Społeczno-politycznych Uniwersytetu Gdańskiego (1979 r.). Służbę wojskową pełniłem na Oksywiu, na  ORP „WICHER” i  ORP „WARSZAWA”, jako oficer broni morskich oraz w Dowództwie Marynarki Wojennej na stanowisku st. oficera ds. planowania działań. Odbyłem praktykę na statkach PMH uzyskując dyplom oficera ż.w. II klasy. Odbyłem kilkumiesięczną praktykę w Zarządzie Szkolenia Operacyjnego Sztabu Generalnego WP.

W stanie wojennym z powodów politycznych musiałem odejść z MON. Kontynuowałem swą działalność  w UGM/MTŻiŁ na stanowisku gł. specjalisty/dyrektora Biura Ochrony Żeglugi.

Gdy w 1991 r. przywrócono mnie do służby, objąłem stanowisko szefa gabinetu Ministra Obrony Narodowej. W 1992 r. zostałem oddelegowany do MSW na stanowisko dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych. We wrześniu 1996 r. na własną prośbę zakończyłem zawodową służbę wojskową.

Od 1998 r. jestem członkiem Stowarzyszenia Oficerów MW.  Jesienią 1999 r. włączyłem się  w działalność społeczno – polityczną, byłem współorganizatorem ogólnopolskiego Ruchu Społecznego „Alternatywa”.  Aktualnie pełnię funkcję wiceprezesa ZG Stowarzyszenia „KIub Inteligencji Polskiej”, wiceprezesa ZG „Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich”, włączyłem się w działania łączące środowiska gospodarcze.

„Wszystkie ręce na pokład - Polska nas potrzebuje” 

Mój program:

  • Nie zgadzam się z dyskryminacją żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, odbieraniem im emerytur i praw nabytych. O winie i karze winny decydować niezawisłe sądy, a nie politycy kierujący się nienawiścią.
  • Polska i Polacy potrzebują zgody i gospodarskiej troski, a nie podziałów i kłótni. Naród podzielony to zawsze naród słaby.
  • Kompromisy okresu transformacji ustrojowej wymagają korekty, w tym zakończenia procesu restrukturyzacji systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.
  • Polacy chcą być narodem morskim, potrafią uprawiać morze i chcą to robić znacznie lepiej.
  • Nie ma skutecznej działalności gospodarczej na morzu bez wsparcia siły morskiej państwa, Marynarka Wojenna musi odzyskać swoje miejsce w strukturze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej.
  • Popieram ideę wyrównywania standardów egzystencji Polaków do poziomu obywateli państw UE, ale nie na takich warunkach jakie zaproponował PIS, nie kosztem polskiej przedsiębiorczości.

Marek J. Toczek
(wiceadm. w st. spocz.)

______________________

zobacz także - "Marek Toczek o sobie"

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)