MIROSŁAW SUCHOŃ

Mirosław Suchoń - kandydat na Posła na Sejm RP, startująca z 3 miejsca listy KW Koalicja Obywatelska PO, .N, iPL, Zieloni, w okręgu wyborczym nr 27.


Polityk i ekonomista, poseł na Sejm VIII kadencji. 
Ukończył w 2000 studia w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (na wydziale zamiejscowym w Chorzowie) specjalizując się w zarządzaniu jakością. Zawodowo związany z branżą bezpieczeństwa systemów informatycznych. Powołany w skład rady nadzorczej Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pełnił funkcję przewodniczącego rady Osiedla Karpackiego. 
Działał w Ruchu Światło-Życie, od 2001 do 2006 w Młodym Centrum (był przewodniczącym regionu śląskiego i członkiem rady), a także w Stowarzyszeniu Projekt: Polska. Był członkiem Unii Wolności (zasiadał m.in. w zarządzie regionu śląskiego, był też wiceprzewodniczącym jej koła w Bielsku-Białej) i Partii Demokratycznej – demokraci.pl (był m.in. członkiem jej zarządu i rady krajowej). 
W wyborach parlamentarnych w 2015 r. wystartował ponownie do Sejmu w okręgu bielskim z pierwszego miejsca na liście Nowoczesnej. Uzyskał mandat posła VIII kadencji. Zasiadł w śląskim zarządzie Nowoczesnej
Współpracuje ze środowiskiem mundurowym uczestnicząc aktywnie w spotkaniach mających na celu omówienie zarówno problemów funkcjonariuszy czynnych zawodowo, jak i emerytów mundurowych. W tym, ze szczególnym uwzględnieniem części środowiska, która została objęta ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 roku. Ponadto inicjuje oraz składa interpelacje i zapytania dot. problematyki związanej z przepisami jak również sytuacją życiowa funkcjonariuszy i emerytów mundurowych.
W 2019 r. ZW SEiRP w Katowicach uhonorował Posła „Odznaką Honorową ZW SEiRP w Katowicach” za duże zaangażowanie na rzecz emerytów, rencistów policyjnych i ich rodzin.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)