MIROSŁAWA NYKIEL

Mirosława Nykiel - kandydatka na Posłankę na Sejm RP, startująca z 1 miejsca listy KW Koalicja Obywatelska PO, .N, iPL, Zieloni, w okręgu wyborczym nr 27.


Polityk, menedżer i nauczycielka, senator VI kadencji, posłanka na Sejm VI, VII i VIII kadencji. 
Ukończyła studia na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (1983), a także studia podyplomowe – z filologii polskiej w Ośrodku Kształcenia Nauczycieli w Katowicach (1987) oraz z integracji europejskiej w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie (2004). W 1980 wstąpiła do „Solidarności”. W latach 1973–1990 była pracownikiem kultury i nauczycielem języka polskiego. W latach 90. pracowała w Ruch S.A., w latach 2000–2001 pełniła funkcję prezesa zarządu tej firmy. Następnie prowadziła własną działalność gospodarczą. 
Była wśród założycieli Akcji Wyborczej Solidarność i Ruchu Społecznego AWS (1997) oraz Inicjatywy dla Polski (2003). Przez wiele lat była przewodniczącą Oświęcimskiej Koalicji Obywatelskiej. W 2005 z ramienia PO została wybrana na senatora VI kadencji. W wyborach parlamentarnych w 2007 z ramienia PO uzyskała mandat poselski. W wyborach w 2011 r. z powodzeniem ubiegała się o reelekcję 
W 2015 r. została ponownie wybrana do Sejmu. W Sejmie VIII kadencji została zastępcą przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz członkinią Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. 
Współpracuje ze środowiskiem mundurowym uczestnicząc aktywnie w spotkaniach mających na celu omówienie zarówno problemów funkcjonariuszy czynnych zawodowo, jak i emerytów mundurowych. W tym, ze szczególnym uwzględnieniem części środowiska, która została objęta ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 roku. Ponadto inicjuje oraz składa interpelacje i zapytania dot. problematyki związanej z przepisami jak również sytuacją życiowa funkcjonariuszy i emerytów mundurowych.
W 2019 r. ZW SEiRP w Katowicach uhonorował Posłankę „Odznaką Honorową ZW SEiRP w Katowicach” za duże zaangażowanie na rzecz emerytów, rencistów policyjnych i ich rodzin.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)