PIOTR IWAT

Piotr Iwat, emerytowany funkcjonariusz Straży Granicznej, kandydat na Posła na Sejm RP, starujący z 13 miejsca listy nr 1 – KW PSL-Koalicja Polska w okręgu wyborczym nr 40, wskazany do rekomendacji przez ZG ZEiRSG.

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Politechniki Koszalińskiej. Mgr inż. budownictwa, podpułkownik Straży Granicznej rezerwy. Doświadczenie w pracy w organach administracji państwowej (w tym w Komendzie Głównej Straży Granicznej w Warszawie) i samorządowej. Obecnie właściciel Pracowni Inżynierskiej „PI”. Działacz społeczny, autor projektów koszalińskiego budżetu obywatelskiego, członek Rady Osiedla „Morskie” w Koszalinie, Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina oraz stowarzyszeń zawodowych (Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, Północnej Izby Gospodarczej oraz Zachodniopomorskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców). Prezes Zarządu Powiatu Grodzkiego PSL w Koszalinie. Żonaty, dwoje dzieci.


Szanowni Państwo,

dla mnie, wzorem Wincentego Witosa – nie ma sprawy ważniejszej niż Polska.

Wprost napiszę, iż procedowanie tzw. ustawy represyjnej było prowadzone w sposób urągający wszelkim zasadom formalnym pracy Parlamentu. Stosowanie odpowiedzialności zbiorowej wobec określonych grup zawodowych bez udowodnienia winy nie powinno nigdy mieć miejsca. Nie jest tajemnicą, że podobnymi procedurami mogą być objęte kolejne grupy zawodowe. Należy naprawić polskie prawo i przywrócić stan sprzed 16 grudnia 2016 roku!

W Sejmie RP będę przede wszystkim realizował program wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Jestem Za:

  • UTWORZENIEM WOJEWÓDZTWA ŚRODKOWOPOMORSKIEGO;
  • MASOWĄ I SYSTEMOWĄ REPATRIACJĄ POLAKÓW ZE „WSCHODU”;
  • PRZEJRZYSTYM PAŃSTWEM I PRZYJAZNYMI URZĘDAMI;
  • AKTYWIZACJĄ ZAWODOWĄ OSÓB NIEPRACUJĄCYCH;
  • ROZWOJEM TECHNICZNYM I TECHNOLOGICZNYM KRAJU;

Jestem Przeciw:

  • NADUŻYWANIU PRZEZ ELITĘ WŁADZY PRZYWILEJÓW;
  • CIĄGŁEMU ZADŁUŻANIU POLSKI;
  • TWORZENIU PRAWA Z POMINIĘCIEM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I DEBATY W SEJMIE;
  • GABINETOM POLITYCZNYM;

więcej informacji o mnie: https://www.facebook.com/piotr.iwat.polityk/

Z poważaniem
Piotr Iwat

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)