ANDRZEJ ROZENEK

Andrzej Tadeusz Rozenek. Dziennikarz i polityk. Poseł na Sejm VII i IX kadencji. Jeden z najaktywniejszych posłów obecnej kadencji Sejmu. Członek Podkomisji stałej ds. spraw społecznych w wojsku oraz Podkomisji stała do spraw polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, Parlamentarnego Zespołu ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Funkcjonariuszy i Żołnierzy, Parlamentarnego Zespołu ds. Reformy Służb Specjalnych i in. Osobiście lub z innymi posłami zgłosił 310 interpelacji, którym nadano bieg, zadał 11 zapytań poselskich, 40 razy zabierał głos na posiedzeniach Sejmu.

Od wielu lat wspiera osoby poszkodowane postanowieniami ustawy represyjnej.  Odbył wiele spotkań ze środowiskami mundurowymi na terenie całego kraju. W wielu wystąpieniach medialnych upominał się o ich prawa.

Na przełomie  2017/2018 r. był przewodniczącym Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Andrzej Rozenek jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Kandyduje w okręgu wyborczym nr 20. Na liście wyborczej figuruje na pozycji nr 5.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)