BOŻENA SZUBIŃSKA

Kmdr w stanie spoczynku Bożena Szubińska pełniła służbę wojskową w korpusie medycznym w strukturach Marynarki Wojennej, Sztabu Generalnego WP oraz Ministerstwa Obrony Narodowej przez ponad 26 lat.

Z wykształcenia farmaceutka, specjalistka w zakresie organizacji zaopatrzenia medycznego wojsk, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa narodowego, oraz międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

Żołnierka – Medyk – Feministka - Obrończyni praw człowieka, obywatela w mundurze-przecierała ścieżki kobietom w polskiej armii, działała na rzecz równości płci, promocji polskich kobiet w mundurach zarówno w środowisku krajowym jak i zagranicznym w NATO i UE.

Jako jedna z pierwszych kobiet pełniąca służbę w wojsku, była założycielką i przewodniczącą Rady ds. kobiet w SZ RP,  oraz wieloletnią delegatką w Komitecie Kobiet w SZ NATO oraz Komitecie NATO ds. Równego Traktowania.

Zgodnie z rezolucją ONZ 1325 „Kobiety, Pokój, Bezpieczeństwo” z 2000r. zabiegała o szersze włączenie kobiet w sferze bezpieczeństwa i przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w wojsku.

Jako działaczka na rzecz implementacji rezolucji ONZ 1325 w Polsce i realizacji strategii równości płci w MON w ramach współpracy z NATO była zaangażowana w realizacje programu „Female Leaders in Security and Defence (FLSD).

Podczas pełnienia funkcji Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. wojskowej służby kobiet (2009-2015) współpracując z innymi służbami mundurowymi zainspirowała Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania do powołania Zespołu „Kobiety w Służbach Mundurowych”, na czele którego stanęła jako pierwsza jego przewodnicząca. Jako działaczka stowarzyszenia „Kongres Kobiet”, w czasie kongresów była wieloletnią panelistką w tematyce dotyczącej  kobiet w sektorze bezpieczeństwa.

Od początku służby wojskowej była aktywna społecznie w obszarze praw człowieka i obywatela w mundurze, stając się obrończynią praw kobiet, równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji w służbach mundurowych.

Po odejściu ze służby, wykorzystując swoje doświadczenie pracowała w Zespole Ekspertów Krajowego Mechanizmu Przeciwdziałania Tortur przy biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz została ambasadorką seniorów w mundurze poprzez udział w pracach Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Jako wiceprzewodniczącą Prezydium Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów jest zaangażowana w działania na rzecz seniorów województwa pomorskiego, polityki senioralnej oraz zmian „ustawy o osobach starszych.”

Z przynależności do Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej oraz kilkuletniej służby w Marynarce RP wynikają jej zainteresowania silną Marynarką Wojenną, zdolną do skutecznej  obrony naszego polskiego Wybrzeża i Polski.

Zaangażowana w pracę Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, będąc członkiem Zarządu Głównego oraz wiceprezeską Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Gdańsku walczy o  godność i honor żołnierski, obronę interesów i dobrego imienia żołnierza polskiego i ich rodzin, a także o zachowanie tradycji i historii wojska polskiego. Jest Matką Chrzestną sztandaru 1. batalionu zmechanizowanego im. gen. Jerzego Jastrzębskiego w Lęborku.

Aktywistka w Fundacjach, „Diversity” oraz „SayStop”, jest autorką Raportu Fundacji #SayStop nt. Sytuacji w Polsce na tle państw UE i NATO  „Mobbing, dyskryminacja, molestowanie seksualne w służbach mundurowych”.

Jest kandydatką Nowej Lewicy do Sejmu w okręgu wyborczym nr 26, z miejsca nr 4.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)