EWA KOŁODZIEJ

Posłanka na Sejm RP VII VIII i IX kadencji. Działaczka społeczna i polityczna. Urodzona 2 września 1978 roku w Katowicach. Ukończyła X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Paderewskiego w Katowicach, następnie studia wyższe z zakresu politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Uczęszczała również do Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki. Od lat zaangażowana jest w działalność społeczną na Śląsku.

Ewa Kołodziej jest doświadczoną działaczką społeczną, samorządową oraz skutecznym politykiem. W ciągu swojej pracy na rzecz regionu i jego mieszkańców trzykrotnie wybrana była do Rady Miasta Katowice, pełniąc przy tym funkcje wiceprzewodniczącej Rady Miasta Katowice, przewodniczącej Komisji Edukacji Rady Miasta Katowice

oraz wiceprzewodniczącej Komisji Skarbu Rady Miasta Katowice.

Od 2011 roku reprezentuje mieszkańców okręgu 31: Katowic, Mysłowic, Tychów, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Piekar Śląskich, Świętochłowic, Chorzowa oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego w polskim parlamencie.

W Sejmie RP angażuje się przede wszystkim w prace Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Polityki Senioralnej, czynnie uczestnicząc w procesie konstruowania rozwiązań legislacyjnych
o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa socjalnego i zdrowotnego Polaków. W trakcie swojej działalności w parlamencie Ewa Kołodziej dała się poznać jako osoba konsekwentna, niepoddająca się przeciwnościom ani presji, potrafiąca znaleźć wspólny język z ludźmi z różnych środowisk.
Nie unika ona przy tym tematów trudnych i niewygodnych, wykazując się równocześnie niezwykłą wrażliwością i otwartością na ludzkie problemy.

Doskonałym przykładem zaangażowania Ewy Kołodziej jest długoletnia praca na rzecz osób dotkniętych „ustawą represyjną”, zwaną niesłusznie przez PiS ustawą dezubekizacyjną!

Od początku jest w stałym kontakcie ze środowiskiem służb mundurowych  uczestnicząc w organizowanych spotkaniach, wydarzeniach, manifestacjach i zbiórkach, gdyż jest bezwzględnie przekonana, że dzisiejsza presja i walka pozwoli odzyskać wszystkim pokrzywdzonym mundurowym ich prawa. Przywrócenie godności, honoru oraz należnych świadczeń emerytalno-rentowych jest priorytetem! Wszystkich poszkodowanych cały czas wspiera i będzie to robić nieustannie. Ten stan prawny bezwzględnie trzeba zmienić i nikt co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, kto szanuje państwo prawa.

Jako Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy wykonuje wspaniałą pracę na rzecz osób chorujących na cukrzycę i jej ciężkich powikłań.

W pracy społecznej i politycznej, swoją działalność wzoruje na Wojciechu Korfantym. Myśli globalnie, ale działa lokalnie – zawsze będąc blisko ludzi, bo pracowitość, bliskość i otwartość – to taki właśnie jest jej na pracę z ludźmi „śląski punkt widzenia” i taka właśnie jest „KOBIETA NA SZÓSTKĘ”.

W zbliżających się wyborach 15 października 2023 r.,  ponownie będzie ubiegać się o mandat poselski z miejsca nr 6 na liście KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni w okręgu nr 31  (Katowice).

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)