GABRIELA MORAWSKA-STANECKA

Urodziła się w 1968 roku w Szczyrku. W 1991 r. ukończyła prawo na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1993 r. roku zdała egzamin sędziowski oraz egzamin radcowski. W latach 1993-1998 prowadziła kancelarię prawniczą jako wspólniczka spółki cywilnej. W latach 1998-2007 była notariuszką, a od 2007 r. radczynią prawną, a następnie adwokatką w Katowicach.

W 2019 r. została wybrana do Senatu RP z okręgu 75. Podczas pierwszego posiedzenia została Wicemarszałkinią Senatu RP. W Senacie jest członkinią  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, Nadzwyczajnej Komisji ds. Klimatu oraz wiceprzewodniczącą Nadzwyczajnej Komisji do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych.

Jako wiceprzewodnicząca zarządu Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej reprezentuje Polskę w tej organizacji i w X 2022 roku została wybrana do Komisji ds. Promowania Poszanowania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. Jest również ambasadorką Senatu RP w Women Political Leaders.

Aktywnie wspiera walkę osób represjonowanych o przywrócenie należnych im praw Zorganizowała 4 konferencje w Senacie na ten temat. Jest kandydatką KKW Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni. Startuje  do Senatu w ramach Paktu Senackiego w okręgu wyborczym nr 74.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)