JAN RAJCHEL

Gen. bryg. pil. dr hab. inż. Jan Rajchel urodził się 4 czerwca 1964 w Sanoku. Były pilot wojskowy klasy mistrzowskiej i były rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, której osiągnięcia spowodowały wpisanie jej nazwy do Księgi Honorowej Wojska Polskiego.

Gen. Jan Rajchel znany jest z działalności innowacyjnej w lotnictwie wojskowym i cywilnym. W ramach działalności społecznej był członkiem Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie oraz Rady Społecznej 1. Szpitala Wojskowego w Lublinie. Przez szereg lat był  prezesem  Aeroklubu Orląt w Dęblinie. Autor i współautor kilkudziesięciu monografii, opracowań zbiorowych oraz szeregu artykułów naukowych z zakresu nauk o bezpieczeństwie i obronności.

 Profesor  nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, a także członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie.

 Doskonale zna złożone warunki życia pilotów wojskowych oraz ich rodzin. Zajmuje jednoznaczne stanowisko wobec poszanowania praw nabytych żołnierzy oraz poszanowania ich honoru i godności. Wiedza, doświadczenie,  dotychczasowa aktywność zawodowa i społeczna generała Rajchela przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa polskiego nieba i godnych warunków życia żołnierzy.

"Posiadane doświadczenie zawodowe i akademickie wykorzystam do podejmowanie działań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, przemysłu zbrojeniowego oraz funkcjonowania sił zbrojnych.

Będę działał na rzecz przywrócenia zgodnej z Konstytucją RP cywilnej demokratycznej kontroli nad wojskiem oraz zreformowanego systemu kierowania i dowodzenia SZ RP. Uaktualniony zostanie Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych ze szczególnym akcentem na wzmocnienie obrony powietrznej. Polski przemysł obronny musi się stać filarem systemu obronnego RP. Zostanie odbudowana Obrona Cywilna i opracowane zostaną zasady jej funkcjonowania. Będzie wprowadzony zakaz wykorzystywania wojska do celów partyjnych.

Wszyscy żołnierze niesłusznie zwolnieni po 2015 r. otrzymają możliwość powrotu do służby na stanowiska zgodnie z ich kompetencjami. Emerytom mundurowym zostaną przywrócone prawa nabyte. Będę działał rzecz podniesienia o 20%.,  do końca 2023 r. pracownikom wojska płac wg zasad obowiązujących w sferze budżetowej Docelowo ich wynagrodzenia będą określane wg procentowej wartości w stosunku do uposażenia żołnierzy zawodowych na tych samych lub porównywalnych stanowiskach.

Osobnym problemem jest bezpieczeństwo polskiego społeczeństwa w obliczu sytuacji po zakończeniu konfliktu w Ukrainie. Niekontrolowany przepływ broni, zwolnienie z Sił Zbrojnych setek tysięcy żołnierzy, którzy będą zmuszeniu do znalezienia swojego nowego miejsca w społeczeństwie to tylko dwa z wielu problemów, którym musimy stawić czoła jako państwo.

Ważnym problemem stanie się zbudowanie programu obrony przeciwrakietowej tzw. Kopuły Europejskiej (European Sky Shield - europejska tarcza antyrakietowa). W interesie bezpieczeństwa Polski jest wykorzystanie wszystkich możliwych narzędzi do ochrony polskiego i europejskiego nieba. Ponownie przeanalizujemy przesłane do MON oferty, europejskich państw, dotyczące zakupu, wspólnej produkcji i eksploatacji najnowszych systemów uzbrojenia."

W rozwoju sił zbrojnych zadbam o ich struktury organizacyjne i wyposażenie adekwatne do ich zadań bojowych, ze szczególnym akcentem na wzmocnienie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Będę walczył o przywrócenie należnej rangi polskiemu przemysłowi obronnemu. Dołożę wszelkich starań o wprowadzenie Obrony Cywilnej."

Gen. bryg. pil. dr hab. inż. Jan Rajchel kandyduje w wyborach do Senatu RP w ramach  Paktu Senackiego w okręgu nr 14.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)