MIROSŁAW RÓŻAŃSKI

Generał Mirosław Różański pełnił służbę na stanowiskach dowódczych, sztabowych i w urzędzie MON. Meandry służby są mu bardzo znane. Nie był „żołnierzem” jednej opcji politycznej. Nominacje generalskie otrzymywał od prezydentów Kwaśniewskiego, Kaczyńskiego i Komorowskiego. Swoją bezkompromisowość  przedstawił wobec ministra, który prowadził destrukcyjną politykę wobec armii i naszego środowiska. Po odejściu ze służby założył fundację Strat Point wspierającą weteranów, rodziny poległych na misjach poza granicami kraju. Prezentuje wysoki poziom merytoryczny  w dyskusjach o bezpieczeństwie państwa. Mimo licznych ataków ze strony obecnie rządzących, nie ustaje we wskazywaniu ich błędnych decyzji podejmowanych wobec problemów bezpieczeństwa i naszego środowiska. Znany jest z jednoznacznego stanowiska wobec zasady praw nabytych, tak często kwestionowanych przez polityków obecnie rządzących. Jego dotychczasowa postawa w służbie jak i po jej zakończeniu jest gwarantem, że będzie on reprezentantem naszych interesów w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej.

"Doświadczenie zdobyte na stanowiskach dowódczych, sztabowych i w urzędzie MON, wykorzystam do działalności w sferze obronności i bezpieczeństwa państwa.

Będę walczył o przywrócenie zgodnej z Konstytucją RP cywilnej kontroli nad Siłami Zbrojnymi RP. Dowodzenie powinno należeć do profesjonalnych dowódców wojskowych. O wyznaczaniu na stanowiska służbowe będą decydowały kompetencje ściśle określone w zasadach działalności kadrowej. Zadbam o zaniechanie wykorzystywania wojska do celów partyjnych.

Wszyscy żołnierze, którzy służyli i służą Polsce zasługują na szacunek i gwarancje praw nabytych. Oficerowie niesłusznie zwolnieni ze służby powinni mieć możliwość powrotu na stanowiska zgodne z ich kwalifikacjami. Weteranom służby poza granicami kraju oraz ich rodzinom należy zagwarantować niezbędne wsparcie. Stowarzyszenia byłych żołnierzy muszą mieć zapewnioną opiekę ze strony odpowiednich jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych RP. Pracownicy wojska muszą mieć godne warunki pracy i płacy.

W rozwoju sił zbrojnych zadbam o ich struktury organizacyjne i wyposażenie adekwatne do ich zadań bojowych, ze szczególnym akcentem na wzmocnienie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Będę walczył o przywrócenie należnej rangi polskiemu przemysłowi obronnemu. Dołożę wszelkich starań o wprowadzenie Obrony Cywilnej."

Gen. Różański otrzymał legitymacje liderów wszystkich  ugrupowań opozycyjnych i kandyduje w ramach Paktu Senackiego w tegorocznych wyborach do parlamentu w województwie lubuskim z okręgu nr 20.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)