• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

ZESPOŁU PRAWNEGO FSSM RP

 • Data publikacji:

a

Wróć
 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 24 kwietnia 2014

KTO MOŻE BYĆ PEŁNOMOCNIKIEM SKARŻĄCEGO?

W dzisiejszej Informacji Prawnej odpowiadamy na pytanie "Kto może być pełnomocnikiem w sprawach odwołań od decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury policyjnej/renty policyjnej/renty rodzinnej?". 

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 5 kwietnia 2018

USTAWA REPRESYJNA W TK. CO DALEJ? cd.

Koleżanki i Koledzy! Przegraliśmy bitwę, nie wojnę. Przegraliśmy, gdyż druga strona nie przestrzega żadnych zasad a kłamstwo i obłuda stały się jej orężem. Wygramy, jeżeli wykażemy się jednością, determinacją i wiarą w końcowy sukces. O naszym zwycięstwie nie zadecyduje pojedyncza wygrana, lecz ciąg zdarzeń, które sami musimy kreować korzystając z poparcia naszych przyjaciół i sprzymierzeńców. Powtórzmy za Wojciechem Młynarskim: „Jeszcze w zielone gramy” .
Tak więc dalej robimy swoje!

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 19 lutego 2018

USTAWA REPRESYJNA W TK. CO DALEJ?

Sędziowie Sądu Okręgowego w Warszawie skierowali pytanie prawne dotyczące niektórych przepisów ustawy represyjnej do Trybunału Konstytucyjnego, opatrując je sążnistym uzasadnieniem, będącym druzgocącą krytyką tego bubla prawnego, często nawet bardziej celną i dosadną niż oceny zawarte w wielu prezentowanych przez nas opiniach prawnych. A przecież gdyby z tego uzasadnienia usunąć wszystkie znaki zapytania, pytajniki „czy” i „dlaczego”, a zwroty „wydaje się” i „zdaje się” zastąpić słowem „jest”, mogłoby ono być niepodważalnym uzasadnieniem każdego orzeczenia wydanego na korzyść osób skarżących decyzje ZER, z powołaniem się wprost na Konstytucję.  
Skoro więc sędziowie sami ocenili „ustawę” tak skrajnie negatywnie, to dlaczego nie podjęli się orzekania bezpośrednio na podstawie Konstytucji, tylko odesłali ją do TK? 
Nie chcemy tu mnożyć spekulacji ani teorii spiskowych, bo tak naprawdę dziś, kiedy „mleko się już rozlało”, odpowiedź na to pytanie nie jest najistotniejsza. Dla nas, byłych funkcjonariuszy służb, ofiar tego bezprawia, ważne jest to, że na osąd w kraju poczekamy teraz Bóg wie jak długo i wcale nie będzie musiał to być osąd sprawiedliwy. Bo wprawdzie rzeczone uzasadnienie w zasadzie nie pozostawia TK pola manewru, to akurat TEN TK może mieć w tej sprawie mimo wszystko zdanie odmienne od sędziów SO w Warszawie i chyba całej reszty środowiska prawniczego.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 26 stycznia 2018

WALORYZACJA EMERYTUR I RENT OBNIŻONYCH USTAWĄ REPRESYJNĄ

INFORMACJA ZESPOŁU PRAWNEGO FSSM RP
Do FSSM kierowane są pytania, których istota sprowadza się do kwestii: Czy emerytury i renty ustalone ponownie decyzją Dyrektora ZER na podstawie ustawy  represyjnej z 16 grudnia 2016 r. będą podlegać waloryzacji” ?
Na bazie aktualnej regulacji prawnej możemy odpowiedzieć:

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 12 grudnia 2017

DLACZEGO SĄD OKRĘGOWY WYZNACZA NAM RÓŻNE TERMINY NA USTOSUNKOWANIE SIĘ DO STANOWISKA ZER W SPRAWIE ODWOŁAŃ ?

INFORMACJA ZESPOŁU PRAWNEGO FSSM RP
Ci z nas, którzy otrzymali już z Sądu Okręgowego w Warszawie pismo, najczęściej zatytułowane jako „DORĘCZENIE ODPISU ODPOWIEDZI NA ODWOŁANIE” i zobowiązujące odwołującego się do „zajęcia stanowiska w sprawie”, tj. odniesienia się do odpowiedzi pozwanego (Dyrektora ZER) na nasze odwołanie, zastanawiają się dlaczego wskazane przez Sąd terminy bywają różne. Niektórzy zostają zobowiązani do zajęcia stanowiska i złożenia wszelkich wniosków dowodowych (pod groźbą ich pominięcia) w terminie 14 dni, inni - 21 dni, a jeszcze inni - nawet 30 dni. Dlaczego ?

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 12 grudnia 2017

WNIOSEK W TRYBIE ART. 8a A ODWOŁANIE DO SĄDU

INFORMACJA ZESPOŁU PRAWNEGO FSSM RP
Wyjaśniamy jakie znaczenie dla terminu rozstrzygnięcia przez Sąd Okręgowy odwołania od Decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) może mieć wystąpienie z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w trybie art. 8a ustawy z dn. 18.02.1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...).

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 12 grudnia 2017

PODPOWIADAMY JAK MOŻNA PRZYPOMNIEĆ BŁASZCZAKOWI O JEGO OBOWIĄZKACH

INFORMACJA ZESPOŁU PRAWNEGO FSSM RP
W związku z wyrokiem WSA w Warszawie (II SAB/Wa 202/17) z dnia 27 października 2017 r. w sprawie skargi na bezczynność MSWiA w przedmiocie rozpoznania wniosku skierowanego do niego na podstawie art. 8a ustawy emerytalnej, do FSSM RP wpłynęło sporo próśb o przybliżenie prawnych aspektów wnoszenia tego typu spraw. Wszystkim zainteresowanym podpowiadamy więc, jak można przypomnieć Błaszczakowi, że sprawowanie urzędu, to nie tylko polityczno-propagandowe rozgrywki ale przede wszystkim obowiązki wobec obywateli, którymi nadal jesteśmy. Tego nas jeszcze nie pozbawił.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 29 listopada 2017

JEŻELI NIE MUSISZ, NIE PŁAĆ HARACZU NA "PAŃSTWOWE" MEDIA

INFORMACJA ZESPOŁU PRAWNEGO FSSM RP
Potwierdzamy prawdziwość krążących od pewnego czasu informacji dotyczących możliwości zwolnienia z obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych za korzystanie z odbiorników RTV przez znaczną część emerytów i rencistów służb mundurowych objętych ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r., z uwagi na wiek i wysokość zmniejszonego świadczenia emerytalnego. 

 • obywatelska inicjatywa ustawodawcza, informacja prawna

CO ROBIĆ Z WYPEŁNIONYMI "WYKAZAMI"?

INFORMACJA ZESPOŁU PRAWNEGO FSSM RP

W związku z odbieranymi przez nas sygnałami o braku wystarczających informacji dotyczących sposobu postępowania z wypełnionymi podpisami WYKAZAMI obywateli popierających projekt ustawy, zebranymi przez indywidualne osoby, informujemy że...

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 25 września 2017

WZÓR ODPOWIEDZI NA PISMO Z SĄDU

INFORMACJA ZESPOŁU PRAWNEGO FSSM RP

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią i oczekiwaniami naszego środowiska przedstawiamy przykładowy WZÓR „Pisma procesowego”, będącego formą wyrażenia przez powoda (odwołującego się) swojego stanowiska wobec odpowiedzi pozwanego – Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA na odwołanie od decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty. Do zajęcia takiego stanowiska zobowiązuje nas Sąd w ramach czynności przygotowawczych do procesu.  Wzór ten, choć odnosi się do najczęściej podnoszonych przez skarżących zarzutów, ma charakter uniwersalny i może być odpowiednio modyfikowany, w zależności od treści odpowiedzi ZER na indywidualne odwołanie i stawiane w nim zarzuty.

Uwaga! Załączony wzór pisma procesowego jest tylko propozycją FSSM. Ewentualne jego wykorzystanie powinno być samodzielną decyzją każdego odwołującego się. 

Zespół Prawny FSSM

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved