Biblioteka

Wzory pism skargowych na opieszałe działanie MSWiA w rozpatrywaniu wniosków złożonych w trybie Art. 8a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.

WZORY PISM skargowych na opieszałe działanie MSWiA w rozpatrywaniu wniosków złożonych w trybie Art. 8a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) (komunikat w tej sprawie):

DO MSWiA:
1. Wzór "Ponaglenia".
2. Wzór "Wezwania do usunięcia naruszenia praw".

DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W WARSZAWIE:
3. Wzór "Skargi na bezczynność.organu"
3a. Wzór "Skargi na przewlekłość postępowania"

Do strony nadrzędnej
Blblioteka/ Wzory pism

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)