• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
  • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
  • email: sekretariat@fssm.pl

POCZYTAJ

Federacja

  • 14 lipca 2020

STATUT FSSM RP

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z § 1 jej Statutu, jest dobrowolnym, suwerennym, trwałym zrzeszeniem stowarzyszeń, działającym na podstawie Konstytucji RP, przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach i Statutu. Została w dniu 27 listopada 2009 roku wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000342738.

ZARZĄD

Aktualnie w skład Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP wchodzą: Przewodniczący Federacji, trzech Wiceprezydentów, Sekretarz, Skarbnik oraz 12 członków.

CZŁONKOWIE

Aktualnie członkami FSSM RP jest 16 stowarzyszeń, związków i klubów zrzeszających byłych i pozostających w służbie żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy służb aparatu bezpieczeństwa państwa. 

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved