Odeszli na wieczną służbę

mjr w st. spocz. ZYGMUNT KOWALCZYK (1939-2021) Płonąca świeczka

mjr w st. spocz. ZYGMUNT KOWALCZYK (1939-2021)

14 października 2021 r. na cmentarzu w Bebelnie (gm. Włoszczowa), wspólnie z Rodziną, w Honorowej Asyście Policyjnej, pożegnaliśmy mjr w st. spocz. Zygmunta Kowalczyka, żołnierza WOP, wieloletniego dyrektora Zespołu Reprezentacyjnego WOP - „Granica”, a po przejściu na emeryturę - pracownika Wydziału Kultury Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji, który wniósł znaczący wkład w rozwijanie działań kulturalnych w środowisku policyjnym, opracowywaniu ceremoniału policyjnego, pomocy w tworzeniu i działaniu stowarzyszeń w tym m.in. Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, współpracy z Duszpasterstwem Policyjnym i wielu innych inicjatywach mających na celu współpracę i propagowanie dobrego wizerunku Policji w środowisku cywilnym. Zmarły był członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, Związku Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz honorowym członkiem Stowarzyszenia Generałów Policji RP.


CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

stopka nekrogu

Do strony zbiorczej
Odeszli na wieczną służbę

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)