Odeszli na wieczną służbę

płk w st. spocz. HENRYK KIEŁBASIŃSKI (1928-2019) Płonąca świeczka

płk w st. spocz. HENRYK KIEŁBASIŃSKI (1928-2019)

29 sierpnia br. na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy pożegnaliśmy naszego przyjaciela płk w st. spocz. Henryka Kiełbasińskiego

Urodził się 23 maja 1928 r. w Wilnie.
Lata okupacji spędził przy rodzicach. W styczniu 1945 r. wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego i brał udział w wyzwalaniu kraju. Po zakończeniu wojny i zdemobilizowaniu, wraz z rodzicami został przesiedlony do Bydgoszczy. Z miastem tym związał się na całe życie.
Do 1949 r. pracował jako ślusarz i jednocześnie był aktywnym członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.
W 1950 r. został etatowym Komendantem Wojewódzkim ZHP.
W 1953 r. wstąpił do służby w resorcie spraw wewnętrznych, w którym pracował do 1978 r., gdzie przez ostatnie 12 lat był urzędującym Prezesem Gwardyjskiego Klubu Sportowego „Polonia”.
 
Po przejściu na emeryturę, aktywnie działał w klubie emerytów resortu spraw wewnętrznych.
Był współzałożycielem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych województwa bydgoskiego, pełniąc funkcję v-ce prezesa, prezesa trzech kadencji i członka prezydium Zarządu Wojewódzkiego. Na pierwszym krajowym Zjeździe Stowarzyszenia został wybrany  Członkiem Zarządu Głównego SEiRP.
Uwzględniając jego zasługi w rozwoju Stowarzyszenia  w  2011 r. mianowano go Honorowym Prezesem Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Bydgoszczy oraz wpisaniem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Stowarzyszenia.

Znaliśmy się wiele lat, nasza znajomość pamięta jeszcze czasy pracy zawodowej oraz działalność emerycką w społeczności byłych funkcjonariuszy państwowych.
Henryk był człowiekiem niezwykłym, a jego niezwykłość przejawiała się każdego dnia w drobnych gestach . Bardzo chętnie pomagał potrzebującym i udzielał się charytatywnie, krzywda innych nigdy nie była mu obojętna.
Miał ogromne poczucie humoru, nie raz rozbawiał wszystkich do łez. Swoim pozytywnym usposobieniem dodawał otuchy i sprawiał, że zły dzień stawał się dla każdego lepszy.
 
Za działalność społeczno-zawodową został odznaczony wieloma medalami państwowymi , resortowymi i kombatanckimi w tym:
- Oficerskim i Kawalerskim Orderem Odrodzenia Polski,
- Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi,
- Medalem „Zwycięstwa i Wolności 1945 r.”
- Krzyżem Zasługi dla ZHP,
- Za zasługi dla obronności kraju,
- Za zasługi dla policji,
- Za wybitne zasługi dla SEiRP,
 
Szanowni Państwo
Żegnamy człowieka szczególnych zasług. Społecznika. 
Żegnamy oficera wojennego pokolenia. Pokolenia autentycznej, wszechstronnej rozległej wiedzy, umiejętności i doświadczenia.

Wyrazy smutku, żalu i współczucia kierujemy dla wszystkich  najbliższych, dla całej rodziny, żony, dzieci i wnuków od całego środowiska emerytów policyjnych województwa kujawsko-pomorskiego.

ZW SEiRP w Bydgoszczy

stopka nekrogu

Do strony zbiorczej
Odeszli na wieczną służbę

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)