Aktualności

16 MAJA – ŚWIĘTO „POGRANICZNIKÓW”

Opublikowano: 15 maj 2024

Szanowne Funkcjonariuszki, Szanowni Funkcjonariusze Straży Granicznej.

Z okazji przypadającego na dzień 16 maja Święta Straży Granicznej, w imieniu członków Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, składam funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym, a także emerytom i rencistom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Jednocześnie dziękuję Wam za codzienną odpowiedzialną służbę i pracę. To na Was spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko naszej granicy państwowej, ale też granicy zewnętrznej Unii Europejskiej.

W dzisiejszych czasach, Straż Graniczna mierzy się z nadzwyczajnym wyzwaniem, jakim skierowana przeciwko naszemu krajowi wojna hybrydowa. Nieprzerwana kontrola strefy przygranicznej naszego państwa wymaga wzmożonego wysiłku oraz pełnej mobilizacji.

Życzę satysfakcji z pełnionej służby i licznych sukcesów. Niech poświęcenie włożone  w służbę dla kraju będzie zawsze doceniane i znajdzie odzwierciedlenie w ludzkiej życzliwości  oraz przychylności. Niech każdy dzień przynosi Wam radość i satysfakcję z wykonywanego zawodu.

Przewodniczący FSSM RP

/ - / płk dypl. w st. spocz. Henryk Budzyński

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)