Aktualności

ROZMOWY NA TEMAT „DRUGIEJ EMERYTURY”
17 lip 2024 sprawy emerytalne

ROZMOWY NA TEMAT „DRUGIEJ EMERYTURY”

W dniu 16.07.2024 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie członków Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa (członka FSSM RP) – nadbryg. w st. spocz. Zygmunta Politowskiego i nadbryg. w st. spocz. Ryszarda Grosseta z Sekretarzem Stanu w MSWiA Wiesławem Szczepańskim, poświęcone problematyce „drugiej emerytury z ZUS” dla emerytów MSWiA. […]

więcej

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI ODPOWIADA NA NASZE WNIOSKI.
W dniu 10 lipca br. na adres Federacji wpłynęła odpowiedź Ministra Sprawiedliwości  prof. Adama Bodnara na nasze pismo z dnia 14 grudnia 2023 r. (art. pt. „Piszemy do  władzy wykonawczej”).  W piśmie tym złożyliśmy kilka wniosków dotyczących funkcjonowania sądów rozpatrujących odwołania osób poszkodowanych przepisami ustawy represyjnej. […]

więcej

ZNACZĄCE UŁATWIENIE KONTAKTU Z ZER MSWIA
21 cze 2024 sprawy emerytalne, komunikat

ZNACZĄCE UŁATWIENIE KONTAKTU Z ZER MSWIA

W uzupełnieniu relacji ze spotkania przedstawicieli FSSM RP, MSWiA oraz ZER w dniu 13 czerwca informujemy, że w jego efekcie Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomił skrzynkę mailową: klient@zer.mswia.gov.pl na którą można przesyłać informacje dotyczące postępowań sądowych. Ponadto na wskazany adres można przesyłać również wnioski o wycofanie przez ZER MSWiA wniesionych apelacji od korzystnych dla poszkodowanych orzeczeń.
Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienia tego komunikatu wśród zainteresowanych osób.
Wskazany adres e-mail znaleźć można także na stronie internetowej www.gov.pl/zermswia w zakładce „Kontakt”.

Prezydium Zarządu Federacji

KOLEJNE SPOTKANIE W SPRAWIE USUWANIA SKUTKÓW USTAWY REPRESYJNEJ
W dniu 13 czerwca br., na zaproszenie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesława Szczepańskiego, odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli MSWiA, w tym ZER, z przedstawicielami FSSM RP. Przedmiotem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań w zakresie usuwania skutków ustawy represyjnej oraz ich bieżące usprawnienie.

więcej

WZÓR WNIOSKU O WYCOFANIE APELACJI
05 cze 2024 sprawy emerytalne, informacja prawna

WZÓR WNIOSKU O WYCOFANIE APELACJI

W komunikacie z 22 kwietnia br. pt. „Co MSWiA robi w sprawie represjonowanych emerytów” uważni czytelnicy dostrzegli sugestię Kolegów z Zespołu Prawnego, by represjonowani, zwłaszcza ci, których sprawy apelacyjne trafiły pod osąd politycznie motywowanych „neosędziów”, wnioskowali do Dyrektora ZER o wycofanie apelacji. To, że takie wnioski są rozpatrywane i uwzględniane potwierdziła osobiście Dyrektorka ZER Pani Magdalena Bednarz podczas spotkania z przedstawicielami stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji w dn. 22 maja br. Dzisiejszy komunikat jest reakcją na liczne prośby o przygotowanie i opublikowanie wzoru takiego wniosku.
(Informacja zawiera wzory pism)

więcej

PRZYWRACANIE ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH OSOBOM REPRESJONOWANYM – SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI MSWiA
W dniu 22 maja br. Prezydium Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zorganizowało spotkanie stron (społecznej i rządowej) zaangażowanych w usuwanie skutków ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. czyli przedstawicieli stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym z kierownictwem Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.

więcej

CHCEMY WYCOFANIA Z TK OPINII SEJMU NT. USTAWY REPRESYJNEJ
Czy ktoś jeszcze pamięta kuriozalne salto prawno-proceduralne pisowskiego Marszałka Sejmu (2015-2019) Marka K. które wywinął w sprawie opinii Sejmu nt. ustawy represyjnej, sporządzonej dla Trybunału (nie)Konstytucyjnego na potrzeby postępowania dot. zgodności niektórych jej przepisów z Konstytucją? Jeśli nie, to przypominamy – pisaliśmy o tym w 2018 r. m.in. w artykułach  „OPINIA SEJMU NT. USTAWY REPRESYJNEJ, CZYLI TRAGIKOMEDIA W 5 AKTACH” oraz „OSTATECZNA OPINIA SEJMU NT. USTAWY REPRESYJNEJ – 5 AKT TRAGIKOMEDII”.
Uważamy, że skoro Marszałek Sejmu mógł taką opinię z TK wycofać raz, to przecież może to zrobić ponownie. A w tym przypadku nawet powinien. I nie będzie to akt polityczny, tylko jeden z małych kroczków na drodze przywracania praworządności. Dlatego wystąpiliśmy o to do Pana Marszałka Szymona Hołowni.

więcej

DECYZJĘ ADMINISTRACYJNĄ MOŻNA UCHYLIĆ
17 maj 2024 sprawy emerytalne, informacja prawna

DECYZJĘ ADMINISTRACYJNĄ MOŻNA UCHYLIĆ

Tylko naprawdę nielicznym spośród represjonowanych ustawą z 16 grudnia 2016 r., którzy do pisowskich ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji wnioskowali w trybie art.8a o wyłączenie spod jej rygorów, udało się uzyskać pozytywne decyzje. Znakomita większość decyzji była odmowna, a znaczna ich część już się uprawomocniła. Otrzymujemy sygnały, że urzędnicy obecnego Ministra uznają je za ostateczne, których uchylić nie można.
Tego poglądu nie podzielają jednak nasi koledzy z Zespołu Prawnego FSSM RP.
(Informacja zawiera wzory pism)

więcej

JEST NADZIEJA NA POZYTYWNE ROZWIĄZANIE W SPRAWIE „PODWÓJNYCH EMERYTUR”
Jednym z tematów żywo interesujących emerytów mundurowych, którzy służbę rozpoczynali przed 1990 r. jest problem drugiej emerytury. Dlatego publikujemy stenogram z posiedzenia sejmowej Komisji ds. Petycji w dniu 25 kwietnia br.  w części dotyczącej tej sprawy, obrazujący aktualny stan i kierunki dalszych  działań legislacyjnych.

więcej

CO MSWiA ROBI W SPRAWIE REPRESJONOWANYCH EMERYTÓW?
22 kwi 2024 sprawy emerytalne, informacja prawna

CO MSWiA ROBI W SPRAWIE REPRESJONOWANYCH EMERYTÓW?

Zapis pkt. 20 Umowy koalicyjnej wzbudził wielkie oczekiwania wśród osób objętych postanowieniami ustawy represyjnej. Wyrazem tego były liczne telefony i maile kierowane do władz Federacji. Zgodnie z zapowiedziami Zespół Prawny Federacji, na podstawie prowadzonych rozmów,  zasłyszanych, ale sprawdzonych informacji, opracował stosowny komunikat o działaniach podjętych w MSWiA i procedurach wdrożonych w ZER, które mają pomóc represjonowanym emerytom odzyskać należne im świadczenia. Istotna część informacji dotyczy możliwości zastosowania przez ministra spraw wewnętrznych i administracji art. 8a ustawy represyjnej w stosunku do większości osób nią poszkodowanych i zawiera Wzór stosownego Wniosku. Zdajemy sobie sprawę, że  opracowanie „idealnego” Wzoru Wniosku tak naprawdę jest niewykonalne. Dlatego należy traktować go tylko jako podpowiedź. Mnogość stanów faktycznych, w jakich są poszkodowani nie pozwala na bardziej „dopasowany” wzorzec. Stąd jego treść każdorazowo należy dostosować do indywidualnej sytuacji wnioskodawcy.
(Informacja zawiera wzory pism)

więcej

CZEKAMY NA EFEKTY
12 kwi 2024 sprawy emerytalne

CZEKAMY NA EFEKTY

Publikujemy odpowiedź jaką otrzymaliśmy z MSWiA na wspólne wystąpienie-apel zarządów FSSM RP i SEiRP do Ministra Marcina Kierwińskiego o pilne podjęcie działań przywracających prawa nabyte emerytom poszkodowanym ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r.
No cóż, władza się wprawdzie zmieniła, ale styl odpowiedzi MSWiA pozostał bez zmian.
Takie mamy wrażenie.

więcej

USTAWA REPRESYJNA – GORZKIE STATYSTYKI
25 mar 2024 sprawy emerytalne, komunikat

USTAWA REPRESYJNA – GORZKIE STATYSTYKI

Koniec 2023 r. był okazją do zbilansowania naszej wspólnej wieloletniej batalii o prawa słusznie nabyte, a tym samym określenia miejsca, w jakim jesteśmy jako grupa osób poszkodowanych sadystyczną ustawą wymyśloną przez złych ludzi. Przedstawiamy poniżej chłodne dane statystyczne, mając pełną świadomość, że za nimi są ludzie skrzywdzeni  i liczne ludzkie tragedie.

więcej

Radzimy

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)